zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Referendum o vstupu ČR do EU – informace pro občany ČR

16.05.2003
Obecné
Referendum o vstupu ČR do EU – informace pro občany ČR
V České republice nyní probíhá závěrečné kolo příprav na vstup do Evropské unie.
Dne 16. dubna 2003 podepsali v Aténách Smlouvu o přistoupení ČR do EU – plné znění najdete zde - předseda vlády, prezident, ministr zahraničí a hlavní vyjednávač České republiky.

Nyní se připravuje referendum, které bude probíhat ve dnech 13. – 14. června 2003 na celém území ČR (pátek a sobota).
Ministerstvo ľivotního prostředí spolu se svými organizačními jednotkami připravilo informační kampaň, která probíhá jiľ od ledna 2003. Cílem této kampaně je informovat a vtáhnout do hlasování co nejvíce občanů České republiky a dát jim dostatek potřebných informací za resort ľivotního prostředí. Informační kampaň je součástí komunikační strategie M®P, která vychází z programu vlády ČR.
Ministr ľivotního prostředí Libor Ambrozek zahájil kampaň M®P v pátek 31. ledna 2003 tiskovou konferencí v budově M®P, daląí tiskové konference ministra se konají pravidelně aľ do poloviny června 2003 a jsou vľdy zaměřeny na jednou oblast ľivotního prostředí. Vedle toho ministr Ambrozek během prvního pololetí postupně zajíľdí do vąech regionů v ČR a zde informuje občany o výhodách a nevýhodách vstupu ČR do EU.
Odbor vnějąích vztahů M®P vydal sadu letáků s objektivními informacemi pro ąirokou veřejnost (Ekologické podnikání – Dobrovolné nástroje, Ochrana ovzduąí, Ochrana přírody a krajiny, Nakládání s odpady, Nakládání s obaly, Environmentální rizika, Ochrana vod, Obnovitelné zdroje, Předvstupní fondy). Koncem března 2003 rozeslal tyto letáky do regionů. Pokud máte zájem o tiątěnou formu letáků, obra»te se ve vaąem regionu na informační středisko Chráněné krajinné oblasti, Národního parku nebo na inspektorát ČI®P, případně na odbor vnějąích vztahů M®P (Mgr. Eva Veverková, tel.: 267 122 139, e-mail: eva_veverkova@env.cz.
Od roku 1998 v resortu ľivotního prostředí probíhal systematický proces přijímání plně slučitelné ekologické legislativy (Kapitola 22: ®ivotní prostředí).
Zveřejňujeme také seznam organizačních jednotek M®P s jejich webovými adresami, kde získáte také potřebné informace z oblasti ľivotního prostředí.
Mnoho informací můľete získat zavoláním na informační zelenou linku: 800 200 200 (volání je zdarma). Důleľitou adresou je oficiální informační stránka Ministerstva zahraničních věcí www.euroskop.cz. Zdrojem informací můľe být také stránka Delegace Evropské komise v Praze a jejího Informačního centra (ICEU), v jehoľ sídle v Rytířské ulici 31 v Praze můľete získat také tiątěné materiály, zúčastnit se seminářů a daląích akcí.
Mnozí z vás si rádi přečtou informace v angličtině přímo na stránkách Evropské unie.
M®P podpořilo internetovou stránku Evropská unie a ľivotní prostředí na serveru Ekolist po drátě a také internetový časopis o Evropské unii Integrace.

V tisku vycházejí informace o postupu příprav ČR na vstup do EU v oblasti ľivotního prostředí, na kterých se podílí také M®P – v příloze Lidových novin najdete zodpovězené některé otázky o tom, co vstup do Eropské unie přinese českým občanům v oblasti ľivotního prostředí. Pokud se chcete sami ptát, dotazy posílejte na tuto adresu: eva_veverkova@env.czeva_veverkova@env.cz.
Věříme, ľe i s naąí pomocí získáte dostatek informací a ľe půjdete hlasovat o Vaąí budoucnosti i o budoucnosti vąech současných a příątích obyvatel ČR s plnou odpovědností.
Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí