zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěrečná zpráva o nezávislé kontrole dopadu provozu elektrárny Temelín na vodu, prováděné Českou inspekcí životního prostředí v roce 2002

07.05.2003
Voda
Závěrečná zpráva o nezávislé kontrole dopadu provozu elektrárny Temelín na vodu, prováděné Českou inspekcí životního prostředí v roce 2002
Na základě Usnesení vlády ČR č. 156 ze dne 20. 2. 2002 byla, po dohodě s MŽP, Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) objednána spolupráce s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka (VÚV) Praha při kontrole dopadu provozu elektrárny Temelín na vodu v tomto rozsahu : 1. Provedení tří rozborů prostých vzorků vypouštěných odpadních vod ve stejném rozsahu jak je stanoveno v povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z elektrárny, včetně stanovení standardních ukazatelů radioaktivity v profilu Kořensko. 2. Provedení tří rozborů směsných 24 hodinových rozborů vzorků odebraných proporcionálně v závislosti na průtoku vypouštěných odpadních vod ve stejném rozsahu jako rozbory ad 1., se stanovením standardních a nadstandardních ukazatelů radioaktivity. 3. Provedení rozborů dvou vzorků splachů srážkových vod z areálu elektrárny v rozsahu standardních a nadstandardních ukazatelů radioaktivity. 4. Provedení dvou rozborů vzorků podzemních vod ze čtyř vrtů mělkého horizontu v místě, kde podzemní vody opouštějí areál elektrárny – stanovení 3H. 5. Sledování jakosti vody ve Vltavě v profilu Hladná, kde se již projevuje celkový vliv odpadních vod z elektrárny Temelín na tok Vltavy (promíchání vod z nádrže Kořensko a vod z Lužnice, natékajících do nádrže Kořensko). Jedná se o odběr tří prostých vzorků ve kterých se sledovaly standardní a nadstandardní ukazatele radioaktivity. Závěr 1. Z předložených výsledků vyplývá, že elektrárna Temelín plní s rezervou všechny, vodoprávním úřadem stanovené, ukazatele jakosti vypouštěných odpadních vod. 2. V jednom případě byla zjištěna vyšší koncentrace nerozpuštěných látek v prostém vzorku, odebraném v profilu Kořensko dne 10. 12. 2002. Důvodem přechodného zvýšení koncentrace nerozpuštěných látek bylo vyplavování usazenin a korozních produktů při relativně nízkém průtoku odpadních vod (při odstávce reaktoru). Jednalo se však o prostý vzorek, přičemž limity stanovené vodoprávním úřadem jsou vztaženy na směsné vzorky. 3. Ve srovnání s přirozeným pozadím vykazují výsledky kvality vypouštěných odpadních vod z elektrárny zvýšený obsah tritia a mírně zvýšené hodnoty ukazatele celkové objemové aktivity beta. Tyto hodnoty však jsou výrazně nižší než povolené hodnoty, stanovené vodoprávním úřadem. 4. Obsah radioaktivních látek a hydrochemické ukazatele ve vodách splachů srážkových vod z areálu elektrárny nevykazovaly vliv provozu elektrárny. 5. Obsah tritia v podzemních vodách mělkého horizontu rovněž nevykazoval žádný vliv provozu a zjištěné hodnoty byly pod hodnotami nejmenší detekovatelné aktivity. 6. Vliv radioaktivních látek ve vypouštěných vodách z elektrárny na jejich obsah v profilu Vltava Hladná nebyl, s výjimkou objemové aktivity tritia, signifikantní. Všechny naměřené hodnoty však byly o několik řádů nižší než imisní hodnoty Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb. Zdroj: ČIŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí