zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kancelář prezidenta republiky a pět ministerstev neposkytlo informace

09.05.2003
Odpady
Kancelář prezidenta republiky a pět ministerstev neposkytlo informace
PRAHA - Ekologické sdružení Arnika, které vede kampaň Šetrné papírování (1), oslovilo v březnu tohoto roku všechna česká ministerstva, Úřad vlády, Sněmovnu a Senát Parlamentu ČR a Kancelář prezidenta republiky se žádostí o zpřístupnění informací o spotřebě papíru na těchto úřadech a o způsobu nakládání s papírovým odpadem. Z 18 oslovených institucí jich odpovědělo pouze 12, Kancelář prezidenta republiky a pět ministerstev v zákonné lhůtě informace neposkytlo (2). \"Tři ministerstva papír vůbec netřídí (3),\" uvedl Milan Návoj ze sdružení Arnika. \"Domnívám se, že takovéto úřady, zvlášť třeba Ministerstvo školství, by měly mít jiný přístup. Pro pracovníky jmenovaných institucí by mělo být samozřejmostí, že třídí odpad a používají při své práci ekologicky šetrné výrobky.\" Žádná ze jmenovaných institucí běžně nevyužívá recyklovaný papír, pouze na Úřadě vlády a na ministerstvech zdravotnictví, vnitra a spravedlnosti a v Senátu používají obálky nebo tiskopisy z recyklovaného papíru. \"Informace nebyly vždycky úplné, např. Úřad vlády neuvedl množství papíru, které za rok spotřebuje,\" podotkl Milan Návoj. \"Na Ministerstvu obrany jsme se zase setkali s úsměvnou odpovědí, že papír není třeba třídit, protože je zcela recyklovatelný.\" Proti fiktivnímu rozhodnutí o neposkytnutí informací zbylých ministerstev a Kanceláře prezidenta republiky se Arnika odvolala. Jedinou výjimku mezi vrcholnými státními orgány tvoří Ministerstvo životního prostředí, jehož pracovníci od prosince loňského roku používají výhradně recyklovaný papír a třídí odpad. Ministr životního prostředí Libor Ambrozek uvedl, že hodlá propagovat šetrné přístupy v administrativě i v dalších resortech (4). Nejvíce papíru spotřebuje ročně Ministerstvo vnitra a Kancelář Poslanecké sněmovny. Na otázku, jak nakládají s vytříděným papírovým odpadem, úřady převážně uvedly, že ho předávají sběrným surovinám. Přesné údaje o spotřebě papíru ve jmenovaných institucích najdete na adrese papir.arnika.org Příloha: (1) Cílem kampaně Šetrné papírování (http://papir.arnika.org) je prosadit používání recyklovaného papíru na úřadech státní správy, ministerstvech, městských a krajských úřadech a podpořit vyšší třídění a recyklaci papírové suroviny v ČR. (2) V zákonné lhůtě 30 dnů nebyly informace poskytnuty, ani nebylo vydáno řádné rozhodnutí o odepření jejich zpřístupnění, ministerstvy průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zemědělství a kultury, a dále Kanceláří prezidenta republiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že není povinným subjektem dle zákona č. 123/1998 Sb. a informace tudíž neposkytne. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury po odvolání Arniky přislíbily informace zaslat. (3) Jedná se o resort obrany, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy. (4) Viz adresa papir.arnika.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí