zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč je vhodné využít energetického poradce?

21.05.2003
Obecné
Proč je vhodné využít energetického poradce?
Neustálý nárůst cen energií pro domácnosti každému z nás zasahuje velkou měrou do rodinného rozpočtu, a nutí nás proto přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli své náklady na energie minimalizovat. Lubomír Klobušník V podnikatelské sféře, ve výrobním sektoru a sektoru služeb ceny energií ve většině případů ovlivňují následně ceny výrobků i služeb, což našim peněženkám rovněž neprospívá. V budoucnu nás pravděpodobně čeká další zvyšování cen energií, protože do konečných cen energií se promítne rovněž zahrnutí tzv. externích nákladů, kde se jedná především o náklady ekologické : na ochranu ovzduší , na čištění vod, na likvidaci následků těžby uhlí atd. Abychom dokázali snížit spotřebu energií, musíme se naučit energie správně využívat. Pokud si sami neumíme poradit, měli bychom využít služeb odborníků, kteří se zabývají energetickým poradenstvím, a konzultovat s nimi možnosti energetických úspor v našem bytě nebo domě. Doporučuje se, aby energetický poradce byl pokud možno nezávislý na prodeji konkrétních stavebních výrobků a technických zařízení budov. Nebude se nám tak snažit namluvit, že je pro nás nejvhodnější právě ten výrobek, z něhož on bude mít obchodní prospěch, ale opravdu nám doporučí výrobek a technické řešení, které je optimální pro náš případ. V České republice působí celá řada energetických poradců a poradenských středisek, ale většina z nich není bohužel zcela nezávislá, a rady tak směřují k předmětům jejich obchodních zájmů. Ani tzv. střediska EKIS ČEA (Energetická konzultační a informační střediska České energetické agentury), která jsou zřízena v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR týkajících se úspor energií v některých městech v ČR, nemohou být zcela nezávislá, protože část jich tvoří firmy, jež jsou závislé na prodeji konkrétních výrobků a s nimi spojených služeb. MEZITITULEK: Jaké rady nám energetický poradce může poskytnout? Energetický poradce by nám měl poskytnout nejen rady a tipy na snížení spotřeby energií, ale také poradit v otázkách legislativy týkající se energetiky a upozornit nás na dotační programy, které podporují využití obnovitelných zdrojů energií a ochranu životního prostředí . Dále by nám měl energetický poradce umět poradit, jakým nejvhodnějším a nejekonomičtějším způsobem máme začít provádět energeticky úsporná opatření. Rady a tipy, které nám energetický poradce může poskytnout, se týkají zejména: snížení tepelných ztrát budov stavebními konstrukcemi; snížení spotřeby paliva a tepla u zdrojů energie; snížení spotřeby užitkové vody; snížení spotřeby elektřiny; legislativy z oblasti energetiky a životního prostředí ; dotačních programů, které podporují využití obnovitelných zdrojů energií a ochranu životního prostředí . MEZITITULEK: Proč využívat služeb energetického poradenství? Je známo, že například celá řada nových stavebních projektů je provedena bez ohledu na správné umístění zdroje tepla na vytápění a zdroje pro ohřev užitkové vody. Rovněž umístění jednotlivých výtokových míst teplé užitkové vody (TUV) je nevhodně uspořádáno a její rozvodná potrubí zbytečně dlouhá, čímž dochází ke zbytečným energetickým ztrátám, a to jak na straně tepla, tak na straně užitkové vody. Pro vzdálenější rozvody teplé užitkové vody od místa její přípravy je pak nutno instalovat cirkulační (zpětné) potrubí, ve kterém je oběh užitkové vody zajišťován cirkulačním oběhovým čerpadlem, osazeným do tohoto potrubí před ohřívačem TUV. Vlastní instalace rozvodů teplé užitkové vody se tak zbytečně prodraží a také provoz cirkulačního čerpadla není zadarmo. To je jen jeden malý příklad, jak projekt ovlivňuje spotřebu energií a nešetří vaši peněženku. MEZITITULEK: Projekt stavby musí být komplexní Proto je již při návrhu projektu třeba, aby jednotlivé profese spolupracovaly na celkovém řešení. Není vhodné spolehnout se jenom na stavebního projektanta, který sice navrhne z energetického hlediska stavební projekt v souladu s dnešními požadavky na tepelně-technické parametry a vlastnosti stavebních konstrukcí a budov (viz ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), ale nezajistí vždy optimální návrh v souladu s ostatními projektanty podílejícími se na projektu (projektant ústředního vytápění, plynoinstalace, zdravotní instalace, elektroinstalace, měření a regulace). Nemůžete si být ani jisti, zda navržená řešení a zařízení jsou opravdu provedena s ohledem na vaše peníze a zda skutečně budete šetřit energie. V řadě projektů se totiž řešení podřizuje dealerským smlouvám mezi projektanty a dodavateli. Také montážním firmám, které jsou rovněž obchodně zainteresovány na dodávkách konkrétních výrobků, záleží na tom, aby vás přesvědčily, že zrovna jejich materiál je ten nejlepší. Je pravda, že některé výrobky jsou kvalitní, ale není zaručeno, že jsou také energeticky úsporné a jejich cena není přemrštěná. Zejména z těchto důvodů doporučujeme obrátit se na nezávislá energetická poradenská střediska nebo na jiné nezávislé firmy zabývající se energetickým poradenstvím. Využijme toho, že máte tuto službu v mnoha případech zdarma. Toto lze doporučit také projektantům. Požadujme po nich prokonzultování projektů s některým nezávislým energetickým poradenským střediskem, nebo sami tato střediska navštivte. MEZITITULEK: Základní předpoklady pro snížení spotřeby energií Pokud chceme provést energeticky úsporná opatření, a nebo jsme je již provedli, je základním předpokladem pro snížení spotřeby energií průběžné sledování jejich spotřeby a měření. Zapisujme si pravidelně (nejlépe každý týden ) stavy měřicích zařízení (plynoměr, elektroměr, vodoměr). Budeme mít tak možnost průběžně sledovat vliv provedených energeticky úsporných opatření na snížení spotřeby energií a umožní to zároveň si vypočítat náklady na energie. Trochu problematické bude zjišťování vlivu energeticky úsporných opatření v centrálně vytápěných domech, kde uživatelé bytů za teplo a teplou vodu platí měsíční paušální platby, měření je prováděno za celý dům a obyvatelé těchto domů jsou závislí pouze na energeticky úsporných opatřeních, která provádí provozovatelé a majitelé těchto domů. Ale i v těchto domech si může každý pravidelně zapisovat svoji spotřebu elektřiny, užitkové vody, a sledovat tak průběžně vliv energeticky úsporných opatření na snížení spotřeby energií. Věděli jste, že snížením pokojové teploty o jeden stupeň Celsia můžete snížit vaše náklady na topení o cca 6 %? MEZITITULEK: Pro radu do Českých Budějovic Jedním z nezávislých energetických poradenských středisek v ČR, které poskytuje bezplatné energetické poradenství, je sdružení ENERGY CENTRE České Budějovice, které od začátku tohoto roku již poskytlo zájemcům o energetické poradenství okolo 120 osobních porad, asi 80 porad e-mailem a více než 50 porad bylo vyřízeno po telefonu. I když se výše uvedené energetické poradenské středisko soustředí převážně na klientelu z Jihočeského kraje, navštěvují ho zájemci o energetické poradenství z celé ČR. Využijme proto možnosti nechat si bezplatně poradit, v oblasti týkající se úspor energií a stavební problematiky, nezávislými energetickými poradci. FUNKCE AUTORA: Autor je energetický poradce sdružení ENERGY CENTRE České Budějovice ZDROJ: HN
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí