zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zástupci čtyř sdružení protestují proti ignorování jejich připomínek ke koncepci protipovodňové ochrany

26.05.2003
Voda
Zástupci čtyř sdružení protestují proti ignorování jejich připomínek ke koncepci protipovodňové ochrany
OSTRAVA – Zlehčování a ignorování připomínek občanských sdružení – to je způsob, jakým se vypořádala společnost Povodí Odry s námitkami neziskových organizací k nově zpracovávané koncepci protipovodňové ochrany Moravskoslezského kraje. Zástupci sdružení Arnika, Hnutí Duha, Ochrana vod a Voda v krajině s tímto jednáním nesouhlasí. Zaslali proto krajským úředníkům dopis, v němž žádají, aby krajský úřad jakožto zadavatel koncepce uložil společnosti Povodí Odry, aby se s připomínkami těchto sdružení podrobně vypořádala. „Podle našeho mínění byly připomínky zástupců neziskových organizací dostatečně věcné a konkrétní a zpracovatel neměl důvod je paušálně shrnout, bagatelizovat je a řádně se s nimi nevypořádat,“ upozorňují zástupci neziskových organizací v dopise. Žádají proto krajský úřad, aby zpracovateli uložil podrobné vypořádání se s připomínkami občanských sdružení. „Věříme, že krajský úřad respektuje fakt, že zákazníkem je v tomto případě veřejnost, za jejíž peníze je koncepce pořizována, a že zástupci veřejnosti mají tudíž nezpochybnitelné právo žádat, aby byly jejich připomínky akceptovány,“ píší zástupci sdružení. Jak vysvětluje Lenka Daňhelová ze sdružení Arnika Ostrava, připomínky všech sdružení měly přispět k tomu, aby se stal koncepční dokument kvalitním materiálem, na něhož bude možno navázat při komplexním plánování v oblasti vod pro povodí Odry, které má být zpracováváno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu do roku 2010. „Normy Evropské unie však dokument podle nás v žádném případě nesplňuje,“ konstatuje Daňhelová. „Zpracování koncepce přišlo na spoustu peněz a další peníze utratíme za pár let znovu, protože materiál bude muset být přepracován, aby vyhovoval normám Evropské unie,“ upozorňuje Vladimír Burda ze sdružení Ochrana vod. „Domníváme se, že nemáme prostor na vytváření zcela protichůdných ‚dokumentů na dobu přechodnou‘,“ podotýká. Jak zástupci neziskových organizací píší v dopise, chápou nutnost řešit konkrétní a neodkladné problémy týkající se protipovodňové ochrany v Moravskoslezském kraji. Považují však za nezbytné, aby tyto problémy byly řešeny systémově, koncepčně a tak, aby mohly být s ohledem na rámcovou směrnici o vodách později implementovány v souladu s evropskými normami a bez táhlých konfliktů včas realizovány. Svůj návrh koncepce protipovodňové ochrany v Moravskoslezském kraji představili pracovníci Povodí Odry letos v lednu. Nespokojení zástupci několika občanských sdružení dokument kritizovali a vypracovali k němu své připomínky. V nich mimo jiné například poukazují na to, že protipovodňovou ochranu nelze řešit pouze technickými opatřeními, jak Povodí Odry navrhuje, a že stavba přehrad je až poslední možností. Žádají také, aby Povodí Odry bralo v úvahu též alternativní protipovodňová opatření a posuzovalo jednotlivé možnosti v jejich kombinaci. Pracovníci Povodí Odry rozsáhlé připomínky několika sdružení shrnuli do několika obecných bodů, a na třech stranách textu vysvětlili, že se jimi v koncepci zabývat nebudou.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí