zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pro administrativu životního prostředí poproudí milióny eur

29.05.2003
Obecné
Pro administrativu životního prostředí poproudí milióny eur
Ministerstvo životního prostředí České republiky dnes zahájí tři twinningové projekty financované z fondů EU Phare, jejichž cílem je pomoci české správě hodnotit vlivy na životní prostředí v souladu s předpisy EU. Jedná se určení a užití zdrojů financí potřebných k udržitelným investicím do životního prostředí přenesením předpisů EU do krajů. EU vkládá do těchto tří projektů 109,12 miliónu Kč, tj. 3,52 miliónu eur, včetně technického poradenství a odpovídajícího vybavení. Zmíněný projekt týkající se vlivů na životní prostředí (EIA) v hodnotě 16,5 miliónu Kč (0,55 miliónu eur) začal v polovině února 2003 a bude trvat do srpna 2004. Partnery projektu jsou zahraniční experti Projektovým partnerem ministerstva životního prostředí ČR je německé Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost. Partneři mají k dispozici 13 krátkodobých expertů z Německa, Rakouska, Švédska a Holandska. Projekt pomůže České republice při uspokojování požadavků legislativy EU při hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), při strategickém hodnocení dopadu na životní prostředí (SEA). Pomůže podpořit zavedení EIA na centrální a krajské úrovni. Hlavní důraz bude kladen na právní rámec EIA a SEA v ČR, institucionální a právní rámec zavedení EIA, vzdělávání a odborné vedení pro zainteresované orgány a informační strategie pro širokou veřejnost anebo speciální cílové skupiny. Z projektu bude také financováno vybavení v hodnotě 5,1 miliónu Kč (0,17 miliónu eur) na podporu 9 krajských oddělení ministerstva životního prostředí. Twinningový projekt v krajích začal v březnu 2003 a bude pokračovat do září 2004. Celkové náklady převýší 60 miliónů Celkové náklady na projekt jsou přes 60 miliónů Kč (2 milióny eur), z čehož bude 39 miliónů Kč (1,3 miliónu eur) použito na nákup technického vybavení pro krajské úřady. Projekt společně řídí a uskutečňují ministerstva pro životní prostředí ČR a SRN ve spolupráci s Rakouskem. Týká se legislativy pro životního prostředí v krajích v šesti oblastech: obchodování s ohroženými živočišnými druhy (CITES), ekologických havárií (Seveso II), chemické látky, nakládání s odpady, ochrana vod a kvality ovzduší. Projekt \"Finanční nástroje pro implementaci acquis v sektoru životního prostředí\" s konsorciem členských států vedených Rakouskem ve spolupráci s Německem začal 3. února 2003 a bude pokračovat do srpna 2004 s celkovým rozpočtem 24 miliónů Kč (0,8 miliónu eur). Je určen pro pomoc ČR v přípravě na využití fondů EU pro investice do životního prostředí po vstupu ČR do unie ve dvou vybraných krajích (v Plzeňském a Královéhradeckém kraji), které budou pomáhat plnit investičně náročné směrnice Společenství v oblasti ochrany vod a ovzduší a v oblasti odpadů. Projekt poskytne také detailní ekonomickou analýzu 4 až 6 vybraným projektům, o kterých se předpokládá, že budou tvořit základ pro žádosti na příslušné fondy EU. Zkušenosti získané ve dvou vybraných krajích budou dále předávány po celé ČR při seminářích a vypracování manuálu, který bude obsahovat klíčové lekce z projektu. Partnery projektu na národní úrovni jsou příslušná ministerstva. Program Phare má pomoci naší republice v přípravě na členství v Evropské unii. Od roku 1990 byly pro ČR schváleny projekty Phare ve výši okolo 993, 5 miliónů eur (30,8 miliardy Kč). Twinning je integrální součástí programu Phare; do současnosti bylo schváleno okolo 90 twinningových projektů Phare, což představuje asi 72 miliónů eur. V programu ISPA, ze kterého se financují projekty v dopravě a infrastruktuře životního prostředí, bylo od roku 2000 schváleno okolo 350 miliónů eur (10,8 miliardy Kč) a v rámci programu SAPARD, který přispívá pomoci zemědělství a rozvoji venkovských oblastí, bylo od roku 2000 schváleno 70 miliónů eur (2,1 miliardy Kč). V roce 2002 bylo pro ČR z Fondu solidarity Evropské unie schváleno dalších 129 miliónů eur (přes 38 miliard Kč) na pomoc při nápravě povodňových škod. S touto částkou dosahuje celková finanční podpora schválená z fondů Evropské unie pro ČR více než 1615 miliónů eur (50 miliard Kč). Kontakt Web: www.evropskaunie.cz Zdroj: Českobudějovické listy Autor: CITES
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí