zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská unie pomáhá vylepšit administrativní zázemí v České republice v oblasti ochrany životního prostředí

30.05.2003
Obecné
Evropská unie pomáhá vylepšit administrativní zázemí v České republice v oblasti ochrany životního prostředí
Oficiální zahájení tří nových twinningových projektů
Dne 28. května 2003 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí oficiální zahájení tří twinningových projektů financovaných Evropskou unií. Tyto tři projekty jsou financovány v rámci programu Phare a mají pomoci českým úřadům při aplikaci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s předpisy Evropské unie, při nacházení a využívání zdrojů financování projektů podporujících udržitelný rozvoj a při implementaci pravidel Evropské unie v oblasti životního prostředí na krajské úrovni. Celkový příspěvek Evropské unie činí 109,12 milionů českých korun (3,52 mil. ?) a zahrnuje i nutné technické vybavení a servis. Tvinningový projekt ”Implementace směrnice EU o posuzování vlivů na životní prostředí” v ceně 16,5 mil. korun byl zahájen v únoru 2003 a bude probíhat do srpna 2004. Projektovým partnerem Ministerstva životního prostředí ČR je Německé federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. S předvstupním poradcem z tohoto ministerstva bude spolupracovat 13 expertů z Německa, Rakouska, Švédska a Nizozemí. Projekt by měl pomoci České republice splnit požadavky legislativy Evropské unie v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a strategické EIA (SEA) a podpořit proces implementace v této oblasti na centrální a regionální úrovni. Projekt je zaměřen zejména na legislativní, institucionální a administrativní rámec EIA a SEA v ČR, na přípravu školení a přednášek pro dotčené úřady a informační činnosti pro veřejnost a odborníky. Součástí projektu je i financování technického vybavení 9 odborů výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí v ceně 5,1 mil. korun. Projekt s názvem ”Implementace Acquis na regionální úrovní” začal v březnu 2003 a bude pokračovat do září 2004. Celkové projektové výdaje přesahují 60 milionů korun (2 mil. Euro), z čehož částka 39 mil. korun bude sloužit k pořízení technického vybavení pro regionální (krajské) úřady, které jsou hlavními příjemci projektu. Projekt je řízen Ministerstvem životního prostředí ČR společně s Německým federálním ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Na projektu spolupracuje také rakouská státní správa. Cílem je pomoci České republice při implementaci evropského environmentálního práva na regionální úrovni, a to v následujících 6 oblastech: obchod s ohroženými druhy (CITES), ekologické havárie (Seveso II), chemické látky, odpadové hospodářství, ochrana vody a kvalita ovzduší. Mezi hlavní čtyři úkoly projektu patří posouzení institucionálních kapacit odborů životního prostředí příslušných krajských úřadů, organizace vzdělávacích seminářů a výměny zkušeností podle potřeb, vytvoření směrnic/manuálů a uspořádání konference zaměřené na administrativní struktury v České republice a v členských státech. Projekt “Finanční nástroje pro implementaci acquis v oblasti životního prostředí”, řízený konsorciem členských států pod vedením Rakouska ve spolupráci s Německem, začal dne 3. února 2003 a poběží do srpna 2004 s celkovým rozpočtem 24 mil. Kč (0,8 mil. Euro). Hlavním úkolem projektu je pomoci České republice s přípravou na efektivní využívání fondů Evropské unie v oblasti environmentálních investic po vstupu do Evropské unie. Fondy Evropské unie budou mít velký podíl na plnění environmentálních závazků, které Česká republika přijala v rámci procesu vstupu do EU. Hlavním úkolem projektu je příprava zásobníku environmentálních investičních projektů ve dvou vybraných krajích ( Plzeňský a Královéhradecký kraj ), pokrývajících vybrané finančně nákladné směrnice EC v oblasti ochrany vody a ovzduší a v oblasti nakládání s odpady. Projekt se rovněž zaměří na detailní ekonomickou analýzu zahrnující 4-6 vybraných projektů, očekává se též vytvoření základů přihlášek pro příslušné fondy EU. Zkušenosti získané ve dvou vybraných regionech budou rozšiřovány v České republice prostřednictvím řady seminářů a příruček, které budou obsahovat klíčové zkušenosti a informace získané v průběhu projektu. Projektovými partnery na národní úrovni jsou Ministerstvo životního prostředí České republiky, Rakouské federální ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství a Německé federální ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti. Dalšími důležitými partnery v tomto projektu jsou dva výše zmíněné krajské úřady, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Na projektu se budou podílet i experti z Rakouska a Německa. Cílem programu Phare je poskytnutí pomoci České republice při přípravě na členství v EU. Od roku 1990 byly pro Českou republiku schváleny projekty Phare v celkové hodnotě kolem 993,5 mil. Euro (30,8 mld. Kč). Twinning je nedílnou součástí programu Phare; přibližně 90 twinningových Phare projektů schválených k tomuto datu představuje přibližnou částku 72 mil. Euro. V rámci programu ISPA, který financuje projekty v oblasti dopravy a životního prostředí, byly schváleny od roku 2000 projekty v hodnotě celkem 350 mil. Euro (10,8 mld. Kč). V rámci programu SAPARD, který podporuje opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, byly od roku 2000 schváleny projekty celkem za 70 mil Euro (2,1 mld. Kč). V roce 2002, v rámci Evropského fondu Solidarity, byly schváleny další projekty v hodnotě 129 mil. Euro (přes 3,9 mld. Kč) v rámci pomoci České republice v její snaze o nápravu škod vzniklých v souvislosti s povodněmi. K dnešnímu dni to tedy znamená celkovou podporu ve výši 1,615 mld. Euro (cca 50 mld. Kč) poskytnutou ze strany EU České republice. Další informace poskytne pan Dušan Ondrejicka, tiskový mluvčí, Delegace evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, telefon: 224 31 28 35, nebo webová stránka Delegace: www.evropska-unie.cz. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí