zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář \"Energetické využití biomasy v regionu – příležitosti a úskalí\"

03.06.2003
Obecné
Pozvánka na seminář \ Energetické využití biomasy v regionu – příležitosti a úskalí\
Česká společnost pro ekonomiku energetiky CZAEE si Vás dovoluje pozvat na první veřejný pracovní seminář v roce 2003 (patnáctý celkem), který je tématicky zaměřen na energetické využití biomasy v obcích a mikroregionech České republiky – na jeho význam pro ekonomický rozvoj a ochranu životního prostředí v regionu, ale také jeho úskalí. Tento seminář vychází z celkového současného trendu, kdy již více regionů a mikroregionů České republiky usiluje o zvýšení míry energetického využití biomasy v rámci svého území. Biomasa představuje místní energetický zdroj. Při jejím energetickém využití se tedy nabízí nová možnost zaměstnání místních obyvatel, a to především v dnes skomírajícím zemědělském sektoru. Znamená přínos i pro místní životní prostředí. Projekty energetického využití biomasy však v sobě skrývají mnohá úskalí organizačního i technického rázu při jejich tvorbě a zavádění. Všem případným překážkám je ale možné se včas účinně vyvarovat. Seminář má za cíl osvětlit nejen, jaké jsou možnosti energetického využití biomasy, ale i jak správně postupovat při návrhu programu tak, aby se program stal celkově pro všechny zajímavý (pro stát jako tvůrce rezortních politik, pro zastupitelstvo obcí či regionů a v neposlední řadě pro místní obyvatelstvo). Zvýšení podílu biomasy jako zdroje tepla je jedním z klíčových cílů současné politiky životního prostředí v České republice, proto se seminář koná na půdě Ministerstva životního prostředí. Seminář je určen:  Pracovníkům krajských úřadů  Zastupitelům a pracovníkům obecních úřadů  Ostatním zájemcům Program pracovního semináře 9:30 - 10:00 Registrace účastníků Rozvoj regionu jako souborný program (Jan Křižka, MŽP) Ekonomická úskalí projektů energetického využívání biomasy (Ing. Ivan Beneš, CityPlan) Plynofikace plynem z biomasy (Prof. Ing. Jiří Surý, DrSc.) Pěstování energetických bylin na zemědělské půdě – problémové okruhy pěstování a výroby ušlechtilých paliv z energetických bylin. Vlastnosti energetických bylin při spalování. (Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ-Biom) Pěstování rychlerostoucích dřevin na zemědělské půdě – problémové okruhy pěstování (Ing. Kamila Havlíčková, VÚKOZ Praha) Výroba pelet – možnosti a problémové okruhy (Ing. Karel Václavík, Stoza s.r.o.) Kotle a kotelny na biomasu – volba paliva (Ing. Petr Cankař, Atmos) Mikroregionální a obecní strategie při podporování energetického využití biomasou – výhody pro region, dobré i špatné příklady z praxe (mikroregion Zábřežsko, Šumpersko, Hanušovicko – Ing. Miroslav Vinkler, Region komunal o.p.s.) Diskuse 14:00 Ukončení semináře čtvrtek 19. června 2003, 10.00 – 14.00 Místo konání : Ministerstvo životního prostředí zasedací místnost č. 900 Vršovická 65/1442, Praha 10 Informace podá : Jitka Šrámková, tel. 234 125 310 nebo Ing. Eliška Kotíková, tel. 234 125 260
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí