zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chráněné oblasti v ohrožení

03.06.2003
Odpady
Příroda
Chráněné oblasti v ohrožení
Lenka Rancová Pelhřimov V dubnu byla vydána formou tiskové zprávy informace o nové lokalitě pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v prostoru Rohozná- Růžená. Starosta města Leopold Bambula se zúčastnil setkání zástupců obcí dotčených záměrem státu o umístění úložiště radioaktivního odpadu. Z této schůzky vzešla žádost o vyřazení lokality z dalších průzkumů a seznamu vhodných lokalit. Starosta tuto žádost předložil Radě města ke schválení. Důvodem žádosti je skutečnost, že v blízkosti dotčeného území se nachází krajské město Jihlava s padesáti tisíci obyvateli, Pelhřimov, Třešť a Telč, která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve všech těchto oblastech je velké množství rekreačních sídel, veřejných tábořišť a dětských táborů. Například chráněné krajinné území Křemešník je hojně navštěvováno turisty, vede tudy cyklostezka Přes tři vrchy Vysočiny, která směřuje z Horní Cerekve přes Javořici, Roštýn, Batelov, Rohoznou, Čeřínek, Nový Rychnov, Křemešník, zpět do Horní Cerekve. Nově byla otevřena stezka přes Křemešník, Čeřínek, Rohoznou, Batelov do Třeště. Navazuje dále na Jihlavu nebo Telč, přes Dačice, Slavonice až do Rakouska. Všechny trasy procházejí dotčenou oblastí. Kromě toho umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu je v přímém rozporu se schváleným plánem rozvoje kraje, jeho cíli a opatřeními. Ta se zaměřují především na ekonomickou stabilizaci venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny. Dále pak na podporu rozvoje cestovního ruchu a podporu trvalé udržitelnosti krajiny Vysočina. Za velmi závažné považují signatáři žádosti ohrožení existence prvků územního systému ekologické stability celostátního významu. V blízkosti dotčené oblasti se vyskytují přírodní rezervace, Národní přírodní rezervace a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, dnes již tak silně ohrožených. Dále pak přírodovědné naučné stezky. V žádosti jsou citovány ještě další závažné důvody, které hovoří proti umístění úložiště radioaktivních odpadů v této lokalitě. Rada města se připojila k žádosti a doporučila ji ke schválení zastupitelstvu města. Vysočina, která je vyhledávaným místem turistů a kde lidé znovu nacházejí své ohrožené zdraví především v plicních léčebnách a ozdravovnách, by se měla stát místem, obrazně řečeno, na sudu se střelným prachem. Je spodivem, jak jedna strana na misce vah se snaží zachránit, co se dá, zatímco druhá hledá nové a nové argumenty pro to, aby prosadila svou za jakoukoli cenu. Naše společnost v poslední době čím dál častěji připomíná proslulý Kocourkov. Zdroj: Listy Pelhřimovska - Vysočina
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí