zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda!!

04.06.2003
Obecné
Co dnes projednává vláda!!
VÝBĚR Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 4. června 2003 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů č. j. 224/03 - rozesláno předběžně Předkládají ministr životního prostředí, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministři průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zá-kon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů č. j. 554/03 - rozesláno předběžně; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády připojeno Předkládají ministři zemědělství a životního prostředí 5. Strategie financování programu \"Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží\" v návaznosti na zdroje státního rozpočtu České republiky a zdroje Evropské unie č. j. 595/03 - rozesláno předběžně Předkládá ministr zemědělství 11. Návrh nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky č. j. 1772/02 - bod 9 schůze vlády 28.5.2003 Předkládá ministr životního prostředí 30. Návrh na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě č. j. 659/03 - materiál připojen Předkládají ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 40. Zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společností VÍTKOVICE, a.s., Ostrava č. j. 665/03 - materiál připojen Předkládá ministr financí 8. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci č. j. 623/03 - rozesláno předběžně Předkládá ministr financí Zdroj: Vláda
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí