zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Speciální ochranné materiály průmyslových produktů

05.06.2003
Obecné
Speciální ochranné materiály průmyslových produktů
Tato skupina permanentně rozšiřovaných fixačních materiálů lignocelulózové báze představuje velmi široký, i když zcela nesourodý sortiment různě upravených papírů a lepenek - od papírové modifikované vlny a papírů tvarovaných do prostorových tvarů, až po prořezávanou vyřazenou kartonáž či vysekávané a formované chipsy aj. Všechny mají nejen vynikající fixační účinky, ale tvoří s lepenkovými obaly monomateriálový komplex, společně recyklovatelný (a tím i ekologický ), a jsou zvláště v případech využívajících odpadový materiál i cenově bezkonkurenční. Protože se navíc jedná vesměs o technologie provozované \"in situ\", tj. často přímo integrované v balících linkách, umožňují i využívání (zvláště u malosériových kapacit) standardních typizovaných obalů, a to i za cenu akceptovatelného předimenzování fixace. Navíc jsou příslušná zařízení relativně jednoduché konstrukce a tím i investičně méně nákladná, nehledě k tomu, že řada jejich výrobců tyto stroje (např. formou leasingu aj.) i pronajímá a zajišťuje dodávku příslušného materiálu. K vnesení určitého systému do této zcela heterogenní skupiny materiálů zařadíme je do již naznačených skupin tvarově co nejvíce příbuzných fixačních produktů: Papírová vlna a její modifikace Tento materiál je chronologicky nejstarším typem fixace různého, nejen průmyslového zboží, ve formě vlny řezané soupravou kruhových nožů na úzké proužky, obvykle do šíře cca 5 mm. Tímto způsobem se dříve zhodnocoval i obtížný výmět různých povrchově zušlechtěných papírů (extruzní nános PE, lamináty, kašírovaná Al-folie, vinylové tapety apod.), avšak v současné době se tento fixační materiál v souvislosti se zpřísněnými ekologickými požadavky vyrábí pouze z bezproblémově recyklovatelných druhů papíru, ale i vlnité lepenky. Papírová vlna slouží ponejvíce k fixaci přepravovaného křehkého zboží a pokud je vyrobena např. ze souběhových papírů, patří i k nejlevnějším fixačním materiálům. Do této kategorie lignocelulózových materiálů patří i klasická dřevitá vlna, tu ovšem nelze papírenským způsobem recyklovat . Existuje však i řada různých obměn papírové vlny, např. krátké segmenty proužků slabých a často barevných papírů, které jsou navíc podélně \"zick-zack\" skládané, čímž se zlepšuje jejich tlumící schopnost. Vyrábí ji fa Ranpak pod označením Sizzle Pak ze 60 g/m2 sulfátového papíru, respektive v různých dekorativních barvách, případně s antistatickou úpravou. Sizzle Pak proužky jsou navzájem tak kompaktně propojeny, že do nich zabalený předmět nemůže v žádném případě poklesnout až na dno obalu a již slabá vrstva poskytuje dostatečné utlumení nárazů a vibrací a zajišťuje, při značné úspoře nákladů, optimální zabezpečení zboží před poškozením. Materiál je vhodný zejména k fixaci křehkého zboží a citlivých elektronických přístrojů, různých dárků atd. Je prakticky bezprašný, s vyloučením možnosti porušení proužků během přepravy, takže i vybalování zboží je bezproblémové a nedojde při něm k znečištění okolí. Prořezávaná VL a kartonáž Tato v současné době velmi rozsáhlá skupina fixačních materiálů se na světovém trhu vyskytuje nejen pod řadou rozmanitých označení, ale existuje i značný počet výrobců různě konstruovaných zařízení. Všechna však produkují produkty lišící se pouze v detailech - obvykle pouze v geometrii řezu a tím i v poněkud odlišném vzhledu finálního expandovaného výrobku. Přířezy VL, resp. použité kartonáže se střídavě prořezávají tak, že výsledný produkt při roztažení vytváří hexagonální voštinovou případně jinou strukturu. Např. u výrobku Eco Pack je diagonální rastr tvořen střídavými průřezy délky 80 mm a při rozteči 4 mm - z výchozí šíře do 420 mm. Aplikace tohoto materiálu je obdobná jako u klasické vlny a jeho výhodou (kromě příznivé ceny) je rovněž snadné a \"čisté\" vybalování předmětů, protože voština tvoří jeden celek, na rozdíl od mnohočetných částic (proužků) vlny nebo dále uvedených tělísek. Pokud se k výrobě tohoto fixačního materiálu aplikují již použité bedny z VL, je nutné jejich předchozí rozřezání na vhodné formáty a pečlivé vytřídění případných kovových sponek, které by mohly citlivé zboží poškodit. Do stejné kategorie výrobků patří rovněž materiál Cushion pack stejnojmenné firmy, BoxFill fy Storapack a další, vyráběný na zařízeních Persital 3000 fy Pack Con, Easy Pack OE 1 a OE 2, fy G. Wehrle, PacMaster fy Schleicher, Ecowatt 300A fy Strapack, které kromě výrobců dodává i řada specializovaných velkoobchodních firem. Rovněž v ČR zkonstruovala obdobné zařízení fa ORPA a např. fa Servisbal nabízí zakoupení nebo pronájem strojů produkujících materiál \"kartofix\" atd. Tímto výčtem prořezávaných materiálů a výrobců zařízení nebyl však zdaleka postižen celý široký okruh jejich producentů. Poněkud odlišnou variantou fy AVI je materiál Flextra, vyrobený z recyklovaného sulfátového papíru stejným způsobem, avšak hustěji prořezaný. Při expanzi se vytváří 3dimenzní voštinová struktura (na stejném principu je např. založena i výroba známé zahradnické rozpínací PE folie), která se snadno přizpůsobí tvarům baleného zboží a při vícenásobném ovrstvení ho dokonale ochrání. Další aplikační verzí je svinutí tohoto materiálu do podušek, jimiž se předmět v obalu ze všech stran zafixuje. Flextra se dodává v rolích (zaujímá tedy minimální prostor), z nichž se odvíjí a řeže buď ručně, nebo automaticky. Prostorově tvarovaný papír Tuto variantu fixačního materiálu je možno charakterizovat jako kontinuálně, do prostorového útvaru formované pásy různých druhů papíru, které se v podobě tlumicích polštářů používají buď k přímé fixaci zboží, k jeho ovinutí nebo k dodatečnému vyplnění volných prostor. K výrobě slouží poměrně jednoduché stroje, u nichž se ze snadno manipulovatelné role (cca 16 kg) odvíjí dvou- až třívrstvý navinutý papír a při průchodu strojem vzniká profilový, cca 20 cm široký a 5 cm vysoký pás zdeformovaného materiálu, který se odsekává na požadovaný formát. Při výrobě jsou možné i kombinace např. slabých recyklovaných sulfátových papírů, případně opatřených antikorozivní, antistatickou, pyrofóbní aj. úpravou. Inspirací pro vývoj tohoto systému byl zřejmě konvenční ruční způsob utěsňování balených předmětů smotky hedvábných, krepovaných a jiných druhů tenkých papírů, který se v další vývojové fázi podařilo zmechanizovat. Typickým představitelem tohoto fixačního materiálu je produkt Pad Pak fy Ranpak, vyráběný z role tvořené 3 vrstvami 50 g/m2 papíru a v délce 137 m a šíři 77 cm, ze které vznikne cca 1,7 m3 výplně. Ze 20 rolí (tj. 1 europaleta) to představuje 34 m3, které mohou nahradit např. 68 pytlů EPS chipsů, resp. 80 rolí fixační (bublinkové) PE folie. Zařízení na výrobu fixačního materiálu Pad Pak se dodává v několika verzích, od poloautomatu s ručním ovládáním řezu až po plně automatické stroje s možností integrace do balicí linky. Prakticky na stejném principu technologického postupu se vyrábí fixační materiál Papier plus fy Moosmann a Co. nebo různých distributorů, např. fy Storopack aj., dále pak např. Jiffy Pad tvořený 2 vrstvami sulfátového a 1 recyklingového papíru, zařízení PaperBoy fy Sealed Air, systém Easypack stejnojmenné fy atd. Vysoká flexibilita a univerzálnost tohoto systému, umožňujícího snadnou přizpůsobivost různým výrobkům a obalům, vedla k hledání dalších obměn (a bude v tomto směru jistě i dále pokračovat), resp. ještě výhodnějších postupů. Příkladem již zdokonaleného systému je fixační obalový materiál Greenfiller fy Mercamer OY, který se vyrábí z rolí šířky 55 cm a délky 625 m při váze cca 25 kg recyklingového kraft papíru 70 g/m2 v 1-3 vrstvách. Papír se průchodem stroje spec. razicími válci hluboce lokálně dezénuje a vytváří tak podušky, které se používají stejným způsobem jako Pad Pak. Jeho objem je cca 40x vyšší než výchozího papíru a jeho cena je na úrovní 80 % v porovnání s EPS a 60 % fixační \"bublinkové\" folie. Poněkud odlišný je druh fixačního materiálu Raff-Pack fy Lika Pack, vyráběný spec. systémem (v podstatě jde o \"zmačkaný\" papír umístěný v nekonečném rukávci) v šíři 10, 15 a 20 cm a v délce 90 až 116 m. Dodává se již jako hotový výrobek v lepenkových bednách 60x60x120 cm, jímž se dá nahradit cca 0,75 m3 chipsů. Výrobou Raff-Pack mimo spotřebitele se však ztrácejí všechny výhody operativnosti a úspory transportních a skladových prostor, které vykazují všechny předešlé fixační materiály. Dá se proto předpokládat i prodej, resp. pronájem těchto zařízení přímo spotřebitelům. Fixační papírová tělíska Alternativou EPS chipsů (jde v podstatě o tělíska v podobě lupínků, hoblin, ale i jiných tvarů), se v poslední době staly i obdobné produkty na lignocelulózové bázi. V obou případech se sledovaly současné ekologické trendy a také ekonomika (úspora skladovacích a přepravních prostor výrobou \"in situ\" a využívání odpadů ). Uvedené materiály se v praxi aplikují obvykle dvěma základními postupy - buď přímo vyplňováním prostor mezi baleným předmětem a obalem, nebo nejprve jejich naplněním do sáčků a různých rukávců, kterými se pak zboží fixuje. Tento druhý způsob je v mnoha případech vhodnější (je bezprašný, při aplikaci rychlejší, zajišťuje snazší vybalení a manipulaci s již použitými prvky, s určitou možností opakované vratnosti apod.), je však obvykle dražší a výroba těchto polštářků v místě potřeby přichází v úvahu jen zřídka. Z poměrně širokého zastoupení těchto produktů na trhu budou uvedeni reprezentanti jednotlivých skupin těchto fixačních materiálů: Papírová tělíska fy Devipack o tloušťce 15-30 mm a délce 20-40 mm se vyrábějí kontinuálním otáčením papírové dráhy do nekonečného copu (obdoba výroby papírových motouzů), který se seká na příslušnou délku. K výrobě se využívá souběhů různých papírů nižších plošných hmotností (např. tiskových), což je výhodné hlavně z ekonomických důvodů. Rovněž i výrobní zařízení je jednoduché a investičně dostupné, které se již při roční produkci 500 m3 amortizuje v průběhu 3 let. Tento fixační materiál je elastický, voluminózní, bezprašný a udržuje za všech okolností během přepravy balené zboží stále ve středu obalu. Je proto vhodný k balení všeho citlivého zboží, jako je sklo, porcelán, počítačové komponenty, laboratorní přístroje apod. Na jiném principu spočívá tzv. Top Pad systém. I v tomto případě lze využít různých souběhů k výrobě chipsů lisovaných do tvaru komolého kužele se skládaným bočním pláštěm, rovněž na relativně jednoduchém zařízení. To umožňuje výrobu těchto tělísek, které mají obdobné vlastnosti a aplikační sféru jako výše uvedený produkt, přímo u spotřebitele, i když není vyloučena možnost externího nákupu \"Top Pads\" od dodavatelské firmy. Již uvedená fa Devipack zkonstruovala rovněž spec. linku na výrobu papírové drti (pomocí redderů, z libovolného kusového papírenského odpadu ), kterou se kontinuálně vyplňuje nekonečná, přímo ve stroji tvořená hadice ze sulfátového papíru. Papírová drť je při tom rozprašovaným adhezivem vzájemně bodově propojena, aby u odseknutých polštářků nedocházelo k jejímu uvolňování. Alternativně je možný (při aplikaci papíru s termoplastickým nánosem) dokonalý tepelný svár obou konců formovaných hadic a tím vytvoření zcela uzavřené podušky. Uvedené zařízení pracuje s rychlostí 15 - 25 m/min a produkuje finální výrobky v šíři 150-300 mm, tloušťce 10-20 mm a délce min. 200 mm, což představuje až 2500 m2 polštářků za 2 směny. Tyto polštářky dobře absorbují mechanické namáhání a využívají se proto pro obdobné účely (a se stejným postupem) jako již dříve uvedené typy prostorově tvarovaných papírů. Fa Devipack soustavně hledá další cesty k využití recyklovaného papíru jako obalového materiálu a jedním z posledních vývojových novinek jsou polštářky, které je možno odvzdušnit. To redukuje jejich rozměry, takže se dá jimi balený předmět snadno obložit. Polštářky pak postupně znovu samovolně nasají vzduch a tím zboží dokonale zafixují. Existuje ještě možnost ručního plnění předem vyrobených sáčků buď papírovou drtí, nebo jinými papírovými tělísky s jejich následným uzavřením. Tento postup se např. praktikuje ve SRN v síti dílen společnosti GDW, kde se využívá levné, státem částečně dotované, pracovní síly tělesně handicapovaných občanů. Tím sice pro odběratele odpadá nutnost pořizování nákladného zařízení (což je výhodné zvláště u balení malých sérií výrobků), znamená však již zmíněné problémy s nákupem prostorově náročného materiálu. Do kategorie papírových fixačních tělísek se řadí rovněž Pappis fy Lika Pack. Tyto zvlněné proužky ze dvou vrstev papírů různé kvality a slepené vodním sklem svým optimálním tvarem zabraňují \"propadu\" zboží na dno obalu, a proto ho na přepravní trase dokonale ochraňují. Pappis je rovněž možno plnit do různě tvarovaných podušek nebo do formy nekonečných hadic (s odtrhovou perforací) pod označením Pappis-pack a jsou perfektní a ekologickou alternativou EPS chipsů. Dalším typem tlumicích tělísek jsou kruhové výseky (s průměrem 30 mm) z odpadních vícevrstvých vlnitých lepenek (do tloušťky 15 milimetrů), respektive z použitých beden aj. na zařízení CP 422 CC fy Cushion Pack. K fixaci slouží i zbývající mřížka po výseku chipsů. Poslední jmenovanou skupinou fixačních tělísek jsou produkty z nasávané papíroviny ve tvaru mřížkou vyztužených drobných polokoulí, s vynikajícími tlumicími vlastnostmi, které lze aplikovat na stejném zařízení jako EPS chipsy. Ing. Miloslav Vítek ZDROJ: LOGISTIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí