zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Promarněné šance v přistupujících státech?

05.06.2003
Odpady
Promarněné šance v přistupujících státech?
Samozvaná aliance s názvem Pro Europe Alliance přivítala programy zavedené v sedmi přistupujících státech na organizaci sběru, třídění a druhotného využití použitých obalů. Aliance – celoevropské seskupení národních programů hospodaření s obalovým odpadem – však zdůrazňuje, že odpadové hospodářství v mnoha přistupujících zemích „se téměř výlučně provádí pouhým skládkováním, kdy podíl recyklace je zanedbatelný a moderních kapacit na využití odpadu k výrobě energií je málo nebo vůbec neexistují“. Aliance tvrdí, že tyto státy budou potřebovat „vhodné derogace“, aby byly schopny plnit nové a přísnější programy odpadového hospodářství. Aliance, která má členy v Lotyšsku, České republice, Polsku, Maďarsku, Turecku, Litvě, Slovinsku a Slovensku, poukazuje na „obtíže při budování infrastruktury k rozvíjení udržitelných programů recyklace odpadů v jednotlivých, vzájemně nesmírně odlišných nových členských státech při sledování revidovaných a vyšších cílů EU v oblasti recyklace a druhotného využití odpadů“. Názory Aliance přicházejí v reakci na zamýšlenou revizi směrnice o obalech a o obalových odpadech, která podle Aliance bude „doufejme během příštích týdnů dopracovaná“ tak, aby tento obor měl dostatek času se připravit na „nové a velmi ambiciózní cíle recyklace a druhotného využití odpadů“. Návrh na novelizaci směrnice z roku 1994 zvyšuje celkový minimální cíl recyklace z 25 na 55 %. Aliance s těmito cíli může žít, ale zdůrazňuje, že „žádný návrh, který jde nad rámec této minimální recyklační kvóty, není většina nových č lenských států schopna splnit a jenom tomuto oboru způsobí ohromné výdaje, aniž by se podařilo adekvátním způsobem minimalizovat ekologické dopady obalů “. Aliance také žádá o posunutí konečných termínů zavedení nových cílů z roku 2006 do roku 2008, neboť novelizace směrnice trvá déle, než se původně předpokládalo. Bez rychlé a rozumné shody o podobě novely existuje nebezpečí, že již nyní nejednotný přístup k regulaci odpadového hospodářství ze strany EU sklouzne do něčeho podobnému anarchii, uvádí Aliance. „Vezmeme-li v úvahu sou asnou situaci v členských státech, v deseti přistupujících zemích, které do EU vstoupí příští rok, a ve dvou nebo třech dalších zemích, které pravděpodobně do EU vstoupí ještě před konečným termínem zavedení výsledků současné revize směrnice o obalech,“ Aliance poukazuje na „nebezpečí příliš mnoha rozdílných rychlostí při zavádění směrnice ve sjednocené Evropě“. Aliance tvrdí, že dvanáct členských států bude muset nové cíle splnit v roce 2008, tři budou požívat do roku 2012 derogace, některé přistupující země budou mít delší derogace a kandidátské země, které zřejmě do EU vstoupí v roce 2007, budou mít opět jiný termín ke splnění nových cílů , a to v roce 2015 nebo 2016. „V mezidobí budeme pravděpodobně ještě svědky dvou dalších revizí směrnice o obalech, kdy budou stanoveny nové ambiciózní cíle, takže rozdíly mezi členskými státy se prohloubí, místo aby se překonávaly.“ Zdroj: Informační centrum EU
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí