zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co zaručeně nevíte o konopí

20.06.2003
Obecné
Co zaručeně nevíte o konopí
Pro širokou veřejnost je konopí v dnešní době opředeno mnoha předsudky, které jsou spojené většinou se závislostmi, kriminalitou a mýty. O možnostech využití konopné suroviny v průmyslu a zemědělství můžeme slyšet spíše od našich prarodičů než ve školních lavicích. S každým novým užitečným konopným produktem na pultech našich obchodů dostává tato skutečnost jiný rozměr. Potencionální přínos této rostliny, který je v posledních letech tolik podceňován, staví všechny ostatní užitkové rostliny do stínu. Nebezpečnost konopí v objektivním porovnání ke všem jiným drogám především alkoholu a tabáku, které jsou v ČR legálním a navíc ještě podporované reklamou, je skoro směšně malá. Konopí seté (Cannabis sativa) je mnohostranně využitelná přadná i olejnatá zemědělská plodina, která je příkladem obnovitelného surovinového zdroje. Touto užitečnou rostlinou můžeme nahradit mnohé syntetické či vyčerpatelné suroviny. Především ty, které jsou námi užívané v současném globalizovaném světě pro uspokojení našich potřeb. Konopný papír má své přednosti, oproti papíru z dřevitých složek, v pevnosti a trvanlivosti. Využití konopí pro jeho výrobu, by napomohlo ke snížení potřeby dřeva v tomto průmyslu a uvolnění prostoru pro jeho využití k jiným účelům. Je uváděno, že konopí vytvoří 2,5krát vyšší produkci fytomasy za rok ze stejné plochy jako les (Strašil, 1998). Jiná literatura (Vrzalová, Fric, 1994) uvádí, že při výnosu 7 t/ha se získá cca 6 m3 dřeva, což převyšuje roční produkci borového lesa (cca 5 m3). Ze semen, podobně jako ze semen řepky olejky, lze vyrábět bionaftu a biooleje, které mohou být zpětně využity do zemědělské a lesní mechanizace. Tato bionafta a oleje mají ve srovnání s motorovou naftou nižší škodlivé účinky na životní prostředí. Ze suchých, nevyužitelných nebo přebytečných částí biomasy rychle rostoucích rostlin, mezi které patří i konopí, je možné získávat brikety, jejichž spalování by snižovalo spotřebu hnědého uhlí. Tím by se omezoval nárůst produkce emisí oxidu uhličitého, siřičitého a těžkých kovů, které vznikají jeho spalováním. Minimum popele, které vzniká spalováním fytomasy, může být naproti tomu využitelné jako draselno-fosforečné hnojivo. V současné době je textilní průmysl zaměřen z větší části na syntetická vlákna, jejichž výroba má se svými surovinami a odpady negativní vliv na životní prostředí. Také jsou často opomíjeny nezastupitelné vlastnosti přírodních vláken, mezi které patří navlhavost, trvanlivost, prodyšnost, tepelně izolační schopnost a i další kladné vlastnosti související s výrobou, jako je menší výrobně-energetická náročnost a druhotná zpracovatelnost použitého materiálu. Pro tyto vlastnosti by mohlo najít konopí seté své místo v odvětvích textilního průmyslu. V ČR dochází v posledních letech k redukci stavů skotu a tím poklesu ploch osetých zeleným krmením pro ně. Také díky šlechtitelskému úsilí a hnojení umělými hnojivy vzrůstá produkce tradičních zemědělských plodin. Tím se zvětšuje prostor pro alternativní plodiny mezi které se v dnešní době řadí i konopí seté. S novým pohledem na konopí se začíná měnit legislativa ve prospěch konopí v zemích, kde bylo konopí zakázáno, nebo kde se vlivem okolností přestalo pěstovat. Tímto je uváděno pěstování konopí setého i do problematiky drogové, kterou mají v kompetenci orgány Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, aj. Z tohoto důvodu jsou dnes šlechtěny odrůdy na co nejnižší obsah THC (Delta-9-Tetrahydrocannabinol; hlavní součást psychoaktivních látek obsažených v pryskyřici samičího květenství). V ČR je po tříletém výzkumu, který podporovali české vládní instituce, vypracována metodika pro pěstování 2 odrůd konopí setého s obsahem THC do 0,2 %. Následující články ať jsou Vám exkurzí do životopisu této prastaré kulturní rostliny, která by se mohla stát v dnešní době díky své ekologické užitečnosti významným obnovitelným zdrojem a alternativou v mnoha odvětvích průmyslu. Zdroj: ČEÚ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí