zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku ve stanoveném DP Lípa nad Orlicí III.“

03.07.2003
Geologie
Zahájení zjišťovacího řízení  záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku ve stanoveném DP Lípa nad Orlicí III.“
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření těžby štěrkopísku ve stanoveném DP Lípa nad Orlicí III.“ zařazeného v kategorii II., bod 2.5 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám tímto zasílá kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu záměru „Rozšíření těžby šterkopísku ve stanoveném DP Lípa nad Orlicí III.“ ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona a sděluje, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení ve smyslu ust. § 7 zákona. Dotčenou obec, t. j. Obec Lípa nad Orlicí (jako dotčený územní samosprávní celek), žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně žádáme citovanou obec o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému orgánu (t. j. krajskému úřadu). Obecní úřad obce s rozšířenou působností, t. j. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, a dotčený územní samosprávní celek, t. j. Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně je žádáme, ve smyslu ust. § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to ve lhůtě 7 dnů od vyvěšení. Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu ust. § 6 odst. 4 zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu (krajskému úřadu) nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nebo není nutné záměr dále posuzovat dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru ve Vašem vyjádření uveďte, zda může oznámení v předloženém rozsahu nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v event. další fázi procesu posuzování. V opačném případě uveďte v jakém rozsahu je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit dokumentaci o posuzování vlivů. Případné dotazy, další informace k záměru a nahlížet do oznámení lze i na krajském úřadu, Ing. Poláková, tel. 495 817 208, Ing. Černošek, tel. 495 817 188, č. dveří B418. Současně upozorňujeme, ve smyslu ust. § 6 odst. 4 zákona na skutečnost, že každý má možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení krajskému úřadu, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové - a to do 15 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. RNDr. Miroslav Krejzlík vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha : oznámení - všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Rozdělovník : Dotčené územní samosprávné celky: 1) Královéhradecký kraj - zde 2) Obec Lípa nad Orlicí, 517 21 Lípa nad Orlicí Dotčené správní úřady: 1) Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 2) Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Strojnická 1486, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 3) ČIŽP OI Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové 4) Obecní úřad Lípa nad Orlicí, 517 21 Lípa nad Orlicí 5) Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí (v rozsahu zákonem svěřené působnosti) 6) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí (v rozsahu zákonem svěřené působnosti) Oznamovatel: Ing. František Lob, Arnošta z Pardubic 2607, 530 02 Pardubice (bez oznámení) Na vědomí : 1) MŽP ČR, odbor IPCC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 2) MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové (bez oznámení) 3) Kruh pro občanskou společnost, Jižní 795, 500 03 Hradec Králové 4) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 5) Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, pracoviště Rychnov nad Kněžnou 110, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí