zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozšíření DP Vackov I, pokračování hornické činnosti na ložisku Vackov-zjištovací řízení

03.07.2003
Geologie
Rozšíření DP Vackov I, pokračování hornické činnosti na ložisku Vackov-zjištovací řízení
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY IV 430 01 CHOMUTOV, ŠKOLNÍ 5335 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: Chomutov: 530/735/03 Šebesta/223 18.6.2003 Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii I Jako příslušný úřad Vám zasíláme kopii oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) záměru „Rozšíření DP Vackov I, pokračování hornické činnosti na ložisku Vackov“ podle § 6 odst. 1 cit. zákona a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona. Dotčené obce (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň žádáme dotčené obce o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace příslušnému úřadu. Dotčené městské úřady ORP (MěÚ Cheb) a Krajský úřad Karlovarského kraje žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet, na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obce a Karlovarský kraj) a dotčené správní úřady ve smyslu § 6 odst. 4 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 k cit. zákonu příslušnému úřadu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení. Ve vyjádření rovněž uveďte, zda dle Vašeho názoru může oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi procesu posuzování. V opačném případě uveďte, jak je třeba oznámení dopracovat tak, aby mohlo nahradit tuto dokumentaci. Příloha: kopie oznámení RNDr. Margita A b t o v á ředitelka odboru výkonu státní správy IV Rozdělovník k č.j. 530/735/03 Dotčené územní samosprávné celky: 1/ Karlovarský kraj, k rukám hejtmana, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary kopie oznámení na OŽPaZ 2/ Město Plesná, k rukám starosty, 5.května 301, 351 35 Plesná Příloha: kopie oznámení 3/ Město Luby, k rukám starosty, Nám.5.května 164, 351 37 Luby Příloha: kopie oznámení Dotčené správní úřady: 4/ Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Příloha: kopie oznámení 5/ Městský úřad Cheb, nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb 1 Příloha: kopie oznámení 6/ KHS, územní pracoviště Cheb, Hradební 16, 350 02 Cheb Příloha: kopie oznámení 7/ ČIŽP OI, Klatovská48, 301 22 Plzeň Příloha: kopie oznámení 8/ OBÚ, B.Němcové 1932, 356 01 Sokolov Příloha: kopie oznámení 9/ ČILaZ, Palackého nám.4, 128 01 Praha 2 Příloha: kopie oznámení Odbory MŽP s žádostí o vyjádření: 10/odbor ochrany přírody oznámení k nahlédnutí na OIP 11/odbor ochrany lesa dtto 12/odbor ochrany vod dtto 13/ odbor geologie dtto Oznamovatel: 14/KEMAT s.r.o., 351 34 Skalná Na vědomí: 15/MŽP OIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Příloha: kopie oznámení
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí