zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

DETSKÝ EKOLOGICKÝ ČIN ROKA 2004

25.07.2003
Obecné
DETSKÝ EKOLOGICKÝ ČIN ROKA 2004
S cieľom aktivizovať angažovanie sa mladých ľudí pri riešení problémov životného prostredia, objavovať a podchytiť výrazné osobnosti v radoch mladých ľudí, vyhlasuje občianske združenie TATRY pre školský rok 2003/2004 environmentálnu projektovú súťaž o “Detský ekologický čin roka”. Súťaž je určená pre jednotlivcov a kolektívy zo základných a stredných škôl v Slovenskej republike. Ekologickým činom by mala byť dlhodobá, systematická činnosť vo vlastnom voľnom čase (nie v rámci vyučovania), realizovaná s preukázateľným osobným nasadením, ktorej podstatná časť bola vykonaná v cieľovom období od 1. 9. 2003 do 15. 5. 2004. Môže to byť napr. záchrana cennej lokality (prírodného lesa, mokrade, lúky), revitalizácia miestneho toku (mokrade) alebo dlhodobá starostlivosť o miestny tok, likvidácia divokých skládok, vybudovanie jazierka, realizovateľný projekt na šetrenie vodou v obci (škole), zavedenie separovaného zberu na škole alebo v obci a pod. Kompletnú dokumentáciu “ekologického činu” v neobmedzenom rozsahu, ktorá výstižne a presne charakterizuje riešený problém, kroky, ktoré bolo potrebné vykonať pri jeho riešení, problémy, z ktorými sa riešiteľ stretol a konkrétny dosiahnutý výsledok je potrebné zaslať do 15. 5. 2004 na adresu OZ TATRY. Súčasťou dokumentácie okrem vlastného opisu “ekologického činu” môžu byť fotografie, náčrtky, mapy, vyjadrenia zainteresovaných subjektov, články z novín, magnetofónové nahrávky, posudky prirodzených miestnych autorít a pod., ktoré umožnia porote nadobudnúť čo najpresnejší obraz o vykonanom “čine”. Zaslaná dokumentácia sa stáva majetkom OZ TATRY. Porota bude pri svojom rozhodovaní posudzovať náročnosť “činu” z hľadiska veku a vynaloženého úsilia, lokálny a celospoločenský dopad “činu”, nápaditosť, kreatívnosť, samostatnosť pri riešení problému, dlhodobú udržateľnosť (časovú nemennosť výsledku “činu”) a pod. Porota môže pre objasnenie ďalších okolností navštíviť miesto, kde bol “čin” vykonaný a konfrontovať reálny stav s predloženou dokumentáciou. Výsledky budú oznámené do 30. júna 2004. Porota si vyhradzuje právo v prípade nízkej úrovne predložených dokumentácií znížiť finančnú výšku knižného daru. Víťazi “Detského ekologického činu roka” získajú od OZ TATRY:  Knižný dar v hodnote 5 000,- , 2 500 a 1 000,- Sk. (1. až 3. miesto)  Konzultačnú a projektovú pomoc pri realizácii ďalších nápadov.  Všetci zúčastnení jednotlivci a kolektívy získajú diplom. Ostatným účastníkom súťaže, ktorí podľa rozhodnutia poroty predložia pozoruhodné “činy”, ponúkne OZ TATRY konzultačnú a projektovú pomoc pri realizácii zaujímavých nápadov, ako aj možnosť stať sa súčasťou kreatívneho tímu OZ TATRY. Pre skupiny z viacerých škôl v jednom meste ponúka OZ TATRY možnosť konzultácií pri príprave „Detských ekologických činov roka“. Kontakt: OZ TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Tel/fax: 044/553 10 27, E – mail: wolf@mail.viapvt.sk www.ekokompas.host.sk, http://www.seps.sk/zp/oztatry
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí