zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strom rozhodnutí morálního vůdce

31.07.2003
Obecné
Strom rozhodnutí morálního vůdce
Nové zaměření na etiku*) v podnikové sféře je chvályhodné, jde však především o slova. Nejvyšší šéfové firem jsou vyzýváni, aby jednali \"eticky\". Ale jak na to?
V jádru problému je napětí mezi ředitelskou zodpovědností za maximalizaci akcionářské hodnoty a současně za etické jednání firmy. Někdy se tyto cíle přirozeně podporují. Například když si firma Merck vylepší dobré jméno a získá zákaznickou loajalitu tím, že dodá léky do chudších zemí za zlomek maloobchodní ceny. Ale často jsou tyto zájmy v konfliktu, přinejmenším v krátkodobém horizontu. Aby se pomohlo vedoucím pracovníkům v řešení etických problémů, navrhuje autorka článku následující strom rozhodnutí. Otázky a odpovědi, předložené tímto způsobem, se dají aplikovat na jakoukoli činnost, o které podnik uvažuje, ať už jsou to operace vztahující se k expanzi v rozvojové zemi nebo snižování počtu pracovních sil doma. Ale podniky musí rozumět zákonu a mít k dispozici prohlášení o podnikových hodnotách. Podívejme se na strom rozhodnutí v grafu 1, který ukazuje, \"jak se správně zachovat\". U každé navrhované akce se musí vedení nejprve zeptat: Je to legální? Může to vypadat jako samozřejmost. Ale někteří manažeři potřebují, aby se jim připomínalo: Když to není legální, nedělejte to! Pokud je to legální, ptejte se, zda to zvyšuje hodnotu akcií. Odpovědí \"Ne\" nekončí zkoumání: ředitelé a vedení společnosti mohou věřit, že jsou vázáni podnikovým zákonem vždy maximalizovat hodnotu akcií. Ale jiný výklad říká, že povinností ředitelů je řídit společnost \" v nejlepším zájmu korporace\". Tj. správní rada může legitimně zvážit dopad rozhodnutí na akcionáře, ale také na zaměstnance, zákazníky, dodavatele, i na oblast a komunitu, kde se podniká. Někdy je tedy i jednání, které přímo nezvyšuje zisky, také v podnikovém zájmu - z etických důvodů. MEZITITULEK: Příklad Představme si, že veřejná americká korporace hodlá vybudovat výrobní zařízení v zemi, kde je mnohem méně přísný zákon na ochranu životního prostředí . Americký podnik by mohl ušetřit pět milionů dolarů a zvýšit ziskovost, kdyby postavil zařízení a nenainstaloval čisticí zařízení, která jsou požadována ve Spojených státech. Podnik by však měl brát v úvahu i škody, které by přinesla nezajištěná výroba místní přírodě i zdraví místních obyvatel. Použijme na tento problém princip rozhodování s pomocí stromu rozhodování. Nejdřív se ptejme, zda je legální postavit továrnu bez čističky. Odpověď zní \"ano\". Následuje otázka, zda to představuje přínos pro akcionáře: odpověď zní opět \"ano\". Následuje otázka: \"Je navrhované jednání etické?\" Je jasné, že žádný univerzální standard etického chování neexistuje. Ale podniky běžně sestavují prohlášení o hodnotách a dokonce i etické kodexy. Mnoho podniků například přijalo principy sociální zodpovědnosti: slibují, že budou prodávat pouze bezpečné výrobky, sníží odpady , a minimalizují zdravotní rizika. Ředitelé, kteří stojí před problémem, zda postavit ziskovou, ale přitom znečišťující továrnu, budou muset zvážit svou morální zodpovědnost. Pokud ziskovost převáží nad ohledy k přírodě a zdraví obyvatel, odpověď na otázku bude \"Ne\" a strom rozhodování vynese verdikt: \"Nedělejte to\". Teď si ale představme, že správní rada navrhla stavbu neznečišťující továrny, i když to bude mít negativní dopad na akcionářskou hodnotu. Rozhodnutí nás přenese na dřívější větev stromu rozhodnutí a k otázce: \"Bylo by etické nestavět?\" Pokud odpovědˇ zní \"Ne\", strom rozhodnutí vyžaduje, aby správní rada pokračovala, ale sdělila dopad rozhodnutí akcionářům. U této společnosti pak všechny větve rozhodnutí vedou k stejnému závěru: pokud firma staví v zahraničí továrnu, je eticky nutné instalovat vybavení na odstranění znečištění . V reálném světě ovšem žádné rozhodování není tak snadné. Konkrétní rozhodování o továrně by obsahovalo mnoho dalších důležitých finančních, právních a etických aspektů. Co kdyby například vybudování zámořské továrny umožnilo podniku prodávat léky, které zachraňují životy na celém světě? Smyslem rozhodovacího stromu není brát v úvahu každou mravní otázku, ale zajistit rámec, který by mohli podnikoví vůdci používat při svých úvahách. Bylo by naivní myslet si, že tvorba podnikové etiky je snadná. Nebo, že když jste takovou politiku zformulovali, zajistí vám to řešení všech etických dilemat. Odpovědní pracovníci si musí cvičit svůj vlastní smysl pro to, co je špatné a co je správné. AUTOR: Bagley, C. E.: The Ethical Leaderęs Decesion Tree. Harvard Business Review, 2/2003, s. 18 - 19; výtah - pap - *) Viz též článek Etické vedení v MŘ č. 6/2003, s. 67 Odhalování konfliktů mezi podnikovým jednáním a podnikovou etikou může topmanažerům pomoci předejít špatným rozhodnutím. ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí