zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU financovala projekty na zlepšení životního prostředí v ČR

26.07.2003
Obecné
EU financovala projekty na zlepšení životního prostředí v ČR
Evropská unie financovala projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí V červenci 2003 budou završeny tři twinningové projekty financované z prostředků EU, které probíhaly pod vedením Ministerstva životního prostředí České republiky po dobu 18 měsíců. Tři zmíněné projekty byly financovány z prostředků programu EU Phare a jejich cílem bylo pomoci českým úřadům implementovat a uvést do praxe nové zákony zaměřené na prevenci a omezení průmyslového znečištění (IPPC), odpadové hospodářství a ochranu kvality ovzduší. Evropská unie přispěla na tyto tři projekty celkem 4,3 mil. EUR (135,88 mil. Kč) včetně technické pomoci a příslušného vybavení. Projekt nazvaný \"Instituce pro schvalování a sledování kvality ovzduší\" byl zahájen 1. února 2002 a poběží do 31. července 2003. Partnerskou zemí je Německo zastoupené panem Reinerem Straussem z německého Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost, který pracoval jako předvstupní poradce. Rozpočet na tento projekt činil 0,7 mil. EUR (22,12 mil. Kč). Hlavním cílem projektu bylo podpořit kapacitu českých institucí v oblasti kontroly znečištění ovzduší tak, aby byly schopné plně přijmout a implementovat legislativní požadavky Evropské unie. Realizace tohoto projektu se rovněž aktivně účastnily regionální úřady. Dodatečné investice ve výši 1 mil. EUR (31,6 mil. Kč) byly určeny na pořízení vybavení pro sledování kvality ovzduší v souladu s příslušnou legislativou EU. Projekt \"Implementační struktury pro IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) a rejstřík IRZ\" byl realizován ve spolupráci mezi českým a německým ministerstvem životního prostředí, přičemž jako předvstupní poradce pracoval Franz Ellermann. Na projekt, který začal 1. února 2002 a skončí 31. července 2003, byl vynaložen 1 mil. EUR (31,6 mil. Kč). Jeho hlavním cílem bylo připravit státní správu na nový systém vydávání integrovaného povolení v souladu s požadavky Směrnice EC o integrované prevenci a omezování znečištění. Projekt rovněž zahrnoval proškolení pracovníků státní správy, zpracování odborných dokumentů a výměnu informací v oblasti IPPC a vydání povolení pro pilotní projekty IPPC. Součástí projektu byl i dodatečný rozpočet ve výši 0,5 mil. EUR (16,8 mil. Kč) určený na financování informačních systémů pro nejlepší dostupnou technologickou databázi a integrovaný rejstřík znečištění. Posledním ze tří projektů je projekt nazvaný \"Centrum pro odpadové hospodářství\", který byl zahájen 12. února 2002 a bude ukončen 11. srpna 2003. Na tomto projektu s českým ministerstvem životního prostředí spolupracovalo Rakousko, Itálie a Francie. Předvstupním poradcem byl Bernhard Siegele. Celkový rozpočet projektu činil 0,7 mil. EUR (22,12 mil. Kč) a jeho cílem bylo implementovat legislativu EU v oblasti odpadového hospodářství a zejména vybudovat Centrum pro odpadové hospodářství. Centrum podporuje české ministerstvo životního prostředí při řízení národního systému odpadového hospodářství s důrazem na proces implementace acquis communautaire v této oblasti. Projekt zahrnoval rovněž proškolení pracovníků všech relevantních subjektů pracujících v oblasti odpadového hospodářství a pomohl zavést informační systém pro odpadové hospodářství. Kromě toho bylo v rámci projektu pořízeno vybavení pro odběry vzorků a analytické prostředky celkem za 0,4 mil. Kč (12,64 mil. Kč). Cílem programu Phare je pomoci České republice v přípravě na její členství v Evropské unii. Od roku 1990 bylo České republice v rámci programu Phare poskytnuto přibližně 993,5 mil. EUR (30,8 miliardy Kč). Twinningové projekty jsou nedílnou součástí programu Phare a zaměřují se na konkrétní témata a pomoc při naplňování odpovědností, které plynou z budoucího členství České republiky v EU. Projekty mohou podpořit transponování legislativy EU (acquis communautaire) do českého právního systému i její aplikaci. Dosud bylo schváleno více než 90 takových projektů v celkovém objemu 72 mil. EUR. V rámci programu ISPA, který se zaměřuje na podporu projektů v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí, bylo od roku 2000 poskytnuto přibližně 350 mil. EUR (10,8 miliardy Kč) a z prostředků programu SAPARD, z něhož je financován rozvoj zemědělství a venkova, bylo od roku 2000 poskytnuto přibližně 70 mil. EUR (2,1 miliardy Kč). V roce 2002 bylo na pomoc České republice při odstraňování následků záplav poskytnuto z Fondu solidarity Evropské unie dalších 129 mil. EUR (více než 3,9 miliardy Kč). Celkem Evropská unie přispěla na projekty v České republice zatím 1,615 miliardy EUR (50 miliard Kč). Pro další informace kontaktujte Davida Tunneyho, Delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, Telefon: 420 2 2431 2835. Publikováno: 16.července 2003 Zdroj:Delegace EU v ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí