zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČR se bude aktivně podílet na snižování emisí skleníkových plynů

04.08.2003
Ovzduší
ČR se bude aktivně podílet na snižování emisí skleníkových plynů
Rámcovou dohodu o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Světovou bankou v pátek podepsal ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Dohoda navazuje na dosavadní aktivity České republiky při snaze o ochranu klimatického systému Země [1]. Dohoda by měla podpořit realizaci takových projektů, které přispívají k úsporám emisí skleníkových plynů. Mezi priority patří podpora úspor energií zvyšováním energetické účinnosti ve veřejném sektoru (nemocnice, školy apod.), v systémech centrálního zásobování teplem a ve vhodných průmyslových zařízeních či využívání obnovitelných zdrojů. Předpokládané celkové emisní snížení se odhaduje do výše 1-1,5 mil. tun ekvivalentu oxidu uhličitého do roku 2012. To je zhruba taková úspora emisí, která by nastala, kdyby zhruba 2% obyvatel ČR celý rok neodebírala elektrický proud. Peníze za odkoupené emisní snížení dostanou vlastníci projektů nebo jejich provozovatelé - jak z veřejného, tak i soukromého sektoru. Předpokládaná výše zainteresovanosti Světové banky je 4-7 milionů amerických dolarů. Banka navíc poskytne České republice grant ve výši 350 000 dolarů na zajištění přípravy a realizace Dohody. Realizaci Rámcové dohody bude koordinovat a zabezpečovat Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konkrétní zabezpečení výběru a realizace projektů zajistí Státní fond životního prostředí a Česká energetická agentura. Světová banka s nimi ihned po podpisu Dohody uzavře zprostředkovací smlouvy. Poznámky: [1] Uzavření Dohody bylo schváleno usnesením vlády č. 648/2003. Sjednání Dohody je plně v souladu s dosavadním postupem České republiky na mezinárodně koordinovaném úsilí o ochranu životního prostředí Země v oblasti klimatické změny. Tato Dohoda má opodstatnění v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, která byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 a vstoupila v platnost v březnu roku 1994. Ke konkretizaci základních záměrů Úmluvy došlo na základě Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN. Česká republika jej podepsala v souladu s usnesením vlády č. 669/98 a následně ratifikovala v říjnu roku 2001. Podnět k přijetí dohody vzešel ze společné iniciativy Světové banky a tzv. Prototypového uhlíkového fondu, který byl založen Světovou bankou, jakožto jedna z pilotních aktivit podporujících naplňování mechanismů Kjótského protokolu. Rámcová dohoda je výsledkem společného návrhu Světové banky a Ministerstva životního prostředí a na její přípravě se podílelo rovněž Ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí a další spolupracující resorty. Rámcová dohoda podporuje usnesení vlády ČR č. 480/98, kterým schválila dokument Strategie ochrany klimatického systému Země v České republice, který zařazuje ochranu klimatu mezi prioritní problémy životního prostředí. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí