zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

\"Skládky jsou zlatý důl\"

13.08.2003
Ovzduší
Odpady
\ Skládky jsou zlatý důl\
Plyny, které vznikají z komunálního, průmyslového či potravinářského odpadu vyváženého na skládky anebo v čističkách odpadních vod jistě nepůsobí vábným dojmem na lidský zrak a hlavně čich. Viděno z jiného úhlu jsou to však velmi cenné energetické zdroje. Jde jen o to, zda je člověk nechá unikat do biosféry, kterou samozřejmě ovlivňují nepříjemně, anebo zda je dokáže nějakým způsobem jímat a využívat.
Dnes je už zjištěno, že plyny z pevných deponií a čistíren odpadních vod a jiných tekutin jsou jedním z faktorů způsobujících v globálním měřítku skleníkový efekt - konstatuje to mj. i protokol světové konference o životním prostředí konané před několika lety v Kjótu. Proto také soupis \"kjótských cílů\" obsahuje i požadavek redukce bioplynů vznikajících v deponiích. Jde však resp. má jít o redukci spojenou s pozitivním využíváním a transformací či recyklací těchto odpadových zdrojů. V rámci výzkumně-vývojového projektu EFFECTIVE vyhlášeného Evropskou unií pracuje několik desítek evropských podniků, škol a laboratoří na výšezmíněné transformaci bioplynů. Z centrálních prostředků bylo pro daný projekt vyhrazeno 3,5 milionu EUR, ale dalšími penězi se na něm podílejí samotné organizace. Účastníky projektu je např. MTU Friedrichshafen, dceřiná firma společnosti DaimlerChrysler, která vyvíjí vysokoteplotní palivové články spotřebovávající bioplyny. Dále je to např. Polnohospodárska univerzita v Nitře, privátní výzkumné pracoviště Seaborne v SRN, ústav Ciemat a podnik Urbaser ve Španělsku specializovaný na likvidaci odpadů,, anebo rakouské firmy Profactor, Studia a Linz AG, specializované na bioplyny. MEZITITULEK: Vysokou teplotou proti škodlivým plynům Od března 2003 funguje v čističce odpadních vod v Astenu poblíž Lince pokusné zařízení pro přeměnu plynů z odpadní vody a z pevných odpadů. Jde o vysokoteplotní palivové články, které vyvinula MTU, a o chemické filtrační zařízení od firmy Seaborne. Palivové články se už dříve začaly používat jako alternativní pohon pro automobily anebo jako náhrada za baterie u mobilních telefonů a notebooků. V případě vysokoteplotních palivových článků na bázi bioplynů jde de fakto o jejich novou generaci. Články fungují na principu obrácené elektrolýzy: spojením vodíku s kyslíkem se uvolňují elektrony, které lze používat k výrobě elektřiny. \"Odpadovým\" produktem je zde teplo a čistá voda. Vodík jakožto surovina se dá získat i z bioplynů, jež obsahují především metan (CH4) a oxid uhličitý. Než se však biologické plyny mohou začít využívat, je zapotřebí je podrobit čisticímu procesu, protože vysokoteplotní palivové články by bez této přípravy nebyly dostatečně odolné vůči bioplynové směsi obsahující mnoho nečistot. Filtry pro čisticí aparaturu vyrábí firma Profactor ze Steyru a t.č. se testují v Nitře. Pro úplnost je zapotřebí uvést, že stupeň účinnosti motorů poháněných produem z plynových motorů dosahuje jen cca 35 %, a že zatím se nedaří plně podchytit ani teoplo vznikající společně s bioplyny. Vysokoteplotní palivové články využívající biplyny jsou na tom co do účinnosti lépe než běžné plynové motory, protože dosahují účinnosti až 50 % ( tedy o třetinu více), a to výzkum a vývoj samozřejmě ještě neřekl své poslední slovo. Pokud jde o teplo, bylo zjištěno, že po filtraci lze horký vzduch z bioplynů používat k čisticím či dokonce ke sterilizačním účelům. PEREX: Jak vznikají bioplyny? Plyny na skládkách anebo v čističkách odpadních vod vznikají rozkladem bakterií organického materiálu bohatého na celulózu. Jde o kvasný proces, při němž se tvoří metan a oxid uhličitý a který závisí podstatně na složení výchozích materiálů. Proto je nezbytné výchozí materiál důkladně filtrovat. Pro čištění bioplynů se zkoušejí chemické a biologické postupy. Vysokoteplotní palivové články jsou odolné vůči CO2 v teplých plynech, ale sloučeniny síry jako např. H2S a COS se musejí filtračně odstraňovat. MEZITITULEK: Proud pro více než 200 tisíc domácností V Rakousku bylo vypočítáno, že celkový potenciál bioenergetických zdrojů - mezi nimiž samozřejmě hlavní role připadá dřevu - činí 192 terawatthodin (TWh) za rok. Přitom, i když se bioenergie využívá v alpské republice stále více, se i tak v roce 2005 využije jenom 58,3 TWh/rok. A v tomto rámci vykazuje bioplyn nejrychlejší vzestupnou tendenci: podle slov experta Johanna Gimmelsbergera z firmy Linz AG se počítá s tím, že v roce 2005 se z pevných skládek a tekutých odpadů získá v Rakousku cca 6,6 TWh za rok. Už v roce 2000 se v Rakousku ze zmíněných míst soustřeďujících pevný i kapalný odpad a také z průmyslových podniků získalo 274 milionů krychlových metrů bioplynu.. Díky vysokoteplotním palivovým článkům se dá za rok vyrobit 774 GWh proudu , a vedle toho samozřejmě i teplo pro ohřev průmyslových objektů i domácností. Jedna soukromá domácnost v Evropě spotřebuje ročně cca 3400 kWh elektřiny. To znamená, že výšezmíněná produkce stačí zásobovat elektřinou asi 227 tisíc domácností. Podle pana Gimmelsbergera v vzniká v průměrně velké čističce odpadních vod sloužící potřebám 150tisícového města anebo potřebám jednoho převážně zemědělského okresu Asi 14 000 m3 bioplynu za den, což je ekvivalent 8400 litrů topného oleje. Prostě: \"Skládky jsou zlatý důl\", dodává tento odborník. Projekt EFFECTIVE skončí do dvou let. Do té doby by už měla být k dispozici řádně odzkoušená a tedy poměrně spolehlivá technická základna pro zpracovávání a využívání bioplynů ve větším měřítku. Nicméně už nyní se využívání bioplynů z odpadů rentuje. Dokazují to např. plynové motory v čističkách odpadních vod, jež jsou poháněny bioplyny získávanými právě v těchto stanicích. Takže jde fakticky o plynové motory nové generace. ZDROJ: TECHNIK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí