zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skandál dioxinového kohouta

22.08.2003
Chemické látky
Havárie
Skandál dioxinového kohouta
Mé čekání před kinem v Lysé nad Labem bylo plné napětí. Za malou chvíli začínalo mimořádné zasedání městského zastupitelstva svolané středočeským hejtmanem ve věci mrtvé slepice. Bylo úterý dvanáctého srpna, měsíc a půl po vypuknutí skandálu dioxinového kohouta. Prvního července zveřejnilo ekohororistické sdruženi Arnika tiskovou zprávu, ve které se psalo: \"Drůbež a půda v okolí spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem jsou kontaminovány silně toxickými dioxiny (1) a polychlorovanými bifenyly (PCB).\" Zpráva vyvolala v Lysé paniku a Arnika se skoro týden hřála v hlavním televizním zpravodajství. \"Ochranáři\" totiž zabili kohouta bydlícího mezi komínem jednoho z domů a silnicí. Našli v něm dioxiny a rozhodli se, že za ně může spalovna stojící skoro kilometr po větru. Šlo o vyvrcholení dlouhodobější kampaně Arniky - kampaně, jež nese jasné znaky cílené dezinformace. Arnika přišla totiž s výzkumem, který byl jednoduše diletantský. Odporoval základním vědeckým metodám. Na to jsem upozornil ve svém článku. Den před tím, než vyšel (ve Čtvrtek 29. července), uspořádal Reflex v Lysé tiskovku. Cituji ze zprávy, kterou jsem pro ni vypracoval: \"Zprávy o zamořeni Lysé nad Labem dioxiny z místní spalovny, šířené sdružením Arnika, nemají reálný podklad.\" Na této tiskovce jsem se také dozvěděl, že Městský úřad v Lysé nad Labem vzal věc dioxinové drůbeže do vlastních rukou. Nechal úředně odebrat vzorky a odvézt je do laboratoře. Až budou vyhodnoceny, bude další tiskovka. Pak odpověděl na internetových stránkách Arniky její šéf RNDr. Jindřich Petrlík: \"Arnika se brání nepodloženému obvinění. Jiří X. Doležal obvinuje ve svém článku (věnovaném spalovně v Lysé nad Labem) pro Reflex sdružení Arnika z toho, že manipuluje s daty a veřejností. Celá konstrukce jeho tvrzeni a důkazů však stoji na vodě.\" JASNÁ FAKTA Stá! jsem nervózně před kinem v Lysé nad Labem a čekal na veřejné zasedání, na němž měly zaznít první výsledky rozboru. Přestože jsem zpochybňoval jen metodu výzkumu ochranářů a nikdy netvrdit, že spalovna nesmrdí, bylo mi úzko. Asi by pro můj již publikovaný článek nevyznělo dobře, kdyby se i přes chybný výzkum Arniky nakonec korektními metodami potvrdilo, že spalovna zamořila celou Lysou. Na zasedání přišli specialisté z Národní referenční laboratoře pro analýzu perzistentních organických sloučenin konkrétně její vedoucí Ing. Tomáš Ocelka. Dělali jakýsi odborný audit výzkumu Arniky a skandálu dioxinového kohouta. Z jejich závěrů cituji: \" V Lysé nad Labem byly naměřeny koncentrace 39 piko-gramů toxického ekvivalentu. Tato koncentrace zapadá do průměrné naměřené hodnoty dioxinů v České republice. PCB v půdě - nebyla překročena limitní hodnota 10 nanogramů na gram. Denní příjem těchto látek pro člověka je zde porovnatelný i se zeměmi Evropské unie.\" Jednání se zúčastnila rovněž zástupkyně české inspekce životního prostředí. Cituji tedy i ji: \"Normy emisí všech běžně sledovaných toxických sloučenin plni, dosahuje asi padesáti procent povolených emisí. Stran dioxinů - jsou v hodnotách 0,11 nanogramů na metr krychlový, spalovna má limit 0,1 nanogramů a musí jej plnit do konce roku dva tisíce čtyři. Ke spalovně - co se týká zákona, v současné době splňuje veškeré povinnosti a veškeré limity.\" Tajemník městského úřadu měl ale informace nejkýženější výsledky rozboru zadaného městským úřadem. Z protokolu laboratoře, která rozbor provedla, četl: \"Koncentrace (dioxinů) nebyly nijak výrazně zvýšené oproti situaci v jiných dlouhodobě sledovaných lokalitách. Diagnostikované změny neodpovídají nálezům uváděným při intoxikaci furany a dioxiny.\" Pak tajemník dodal: \"Včera se mne jeden občan ptal, jestli může jist zajíce a bažanty. Tak jsem mu řekl, že ano.\" Položil jsem zásadní otázku: Existuje jakýkoliv vědecký důkaz o souvislosti výskytu dioxinů v Lysé s činností současné spalovny? \"Nebyly prokázány přímé důsledky toho, že by spalovna ovlivnila ve vzdálenosti třeba tisíc nebo dvanáct set metrů nějak významně expozici dioxiny,\" odpověděla paní magistra Crhova z Národní referenční laboratoře pro dioxiny. Sel jsem domů. Arnika si svá obvinění prostě vymyslela. LŽOU A LŽOU A LŽOU Jen několik dní poté, co pány z Arniky specialisté na dioxiny doslova ztrapnili a jejich hypotézy o původci dioxinů v úplnosti vyvrátili, vyšel v Lidových novinách rozhovor s doktorem Petrlíkem. Cituji: \"Znečištění v kohoutovi i v dalším vzorku ze slepice je jiné než to, které by způsobil kouř z automobilových výfuků a z domácností, jež netopí plynem ani elektřinou, ale pevnými palivy. Nalezené spektrum dioxinů naopak ukazuje, že původcem znečištění je právě spalovna. ... U půdy podobnost se spalovnou nebyla tak průkazná, proto Jsme došli k závěru, že jen dioxiny v kohoutovi s největší pravděpodobnosti pocházejí ze spalovny.\" Myslím, že není třeba zpochybňovat výrok, že Arnika je vlivová agentura, která nemá s ochranou přírody mnoho společného. Data hovoří jasně. Kdo ale má prospěch z nesmyslné, iracionální, vylhané a manipulativní kampaně proti lysecké spalovně? TEXT JIŘÍ X. DOLEŽAL FOTO PETR JEDINÁK ... svá obvinění si prostě vymyslelo Sdružení Arnika vyvolalo v Lysé nad Labem paniku ... Zdroj: Reflex Autor: JIŘÍ X. DOLEŽAL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí