zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Perspektivy biodegradabilních plastů

10.09.2003
Odpady
Perspektivy biodegradabilních plastů
Materiály s novými vlastnostmi získávají každým rokem významnější podíl na trhu. Jejich uplatnění je nejširší zejména tam, kde biodegradabilita nabízí jasnou výhodu zákazníkovi i životnímu prostředí.
Ukázkovými příklady využití biodegradabilních materiálů jsou obaly, kompostovatelné pytle na bioodpad, zemědělské fólie a ochranné nátěry. Pokud mají tyto novinky najít širší uplatnění na trhu, musí vyhovět standardním testovacím metodám (DIN 54900, CEN, ISO, ASTM, JIS), být lehce zpracovatelné a mít vlastnosti srovnatelné s běžnými druhy plastů. Především však musí mít konkurenceschopnou cenu a dobrou distribuční síť. Jedním z prvních výrobců těchto nových materiálů je společnost BASF. Již v roce 1990 začala toto společnost zpracovávat studii využitelnosti biodegradabilních a kompostovatelných plastů pro výrobu obalů. Studie odhalila, že nejdůležitějšími podmínkami úspěšného komerčního využití biodegradabilních plastů jsou cena, vlastnosti, dostupnost monomerů/polymerů a možnost využití již existujících továrních zařízení. Na základě těchto předběžných zjištění začala společnost BASF hledat vhodné monomery na laboratorní úrovni a v roce 1997 začala s komerční výroba biodegradabilního kopolyesteru založeného na syntetických surovinách pod značkou Ecoflex. Při produkci Ecoflexu využívá BASF technologii výroby polymerů poly(butylenterenftalátu) (PBT). Zapojení výroby tohoto nového materiálu do již existujícího integrovaného výrobního systému společnosti BASF umožnilo dosažení příznivých výrobních nákladů. Nicméně optimistické prognózy velkého rozšíření těchto materiálů se nepotvrdily. Příčinou je jednak cena, která je srovnatelná nebo vyšší jako u běžných plastů, jednak právě nedostatečná distribuční a výrobní síť. Tu však nelze vytvořit, není-li odbyt, čímž se výrobek dostává do začarovaného kruhu. MEZITITULEK: Modulární jednotky Ecoflex je alifaticko-aromatický kopolyester založený na kyselinách tereftalové, adipové a 1,4-butandiolu. Biodegradibility je dosaženo precizním spojením těchto molekulárních struktur s tzv. modulárními jednotkami. Tento modulární systém umožňuje začlenění hydrofilních monomerů větvením, což vede k prodloužení řetězce, a tím i ke zvýšení molekulární váhy. Mechanické vlastnosti Ecoflexu jsou srovnatelné s vlastnostmi nízkohustotního polyethylenu. Fólie jsou odolné vůči mechanickému poškození, jsou pružné a nenaruší je ani změny vlhkosti. PE-LD fólie překonává Ecoflex zejména ve vysoké odolnosti. Oba materiály se liší také ve svých ochranných vlastnostech. Ecoflex je prodyšný díky schopnosti propouštět vodní páry. MEZITITULEK: Využití Nejvhodněji lze Ecoflex využít při výrobě kompostovatelných pytlů na organický odpad, fólií pro zemědělské účely, fólií pro domácnosti, obalů nebo laminace (např. papíru) a obalového materiálu, produktů na bázi škrobu (např. tácky, kalíšky) pro průmysl rychlého občerstvení a catering. Biodegradabilní plast splňuje požadavky kladené na kompostovatelné pytle, což zahrnuje konkrétně odolnost fólie vůči vodě, dále dobu, po kterou zůstává pytel stabilní vzhledem k organickému odpadu a otázku bezproblémového zpracování v kompostárně. Podle zkoušek kompostovatelnosti se fólie z tohoto materiálu odbourávají ve vyzrálém kompostu při 58 °C za 14 dní více než z 50 %. Mulčovací fólie vyrobené z biodegradabilního materiálů je možno po sklizni jednoduše zaorat společně se zbytky rostlin do země, kde se fólie postupně zcela rozloží. Dalším zajímavým využitím těchto materiálů je laminace materiálů, zejména papíru, pro zvýšení odolnosti vůči vodě a tuku. Takto upravené výrobky je možno bezproblémově skládkovat, kompostovat nebo energeticky využívat. Konkrétní možnosti využití představují proto obaly, na kterých zůstávají zbytky jídla -tedy například papírové sáčky, kelímky na pití, obaly v zařízeních rychlého občerstvení nebo krabice na mražené potraviny. Podobně jako další termoplastické polyestery i Ecoflex vykazuje velice dobré mechanické vlastnosti typické pro orientované fólie. Z toho plyne, že výroba monofilamentů a orientovaných fólií představuje zajímavý způsob využití Ecoflexu, přičemž biodegradabilita je výhodou (např. při výrobě pletených sítí). Přidáním zvláštních přísad a úpravou výrobních podmínek lze vytvořit i průhledné fólie, použitelné dobře pro balení potravin, včetně masa, zeleniny a ovoce v obchodních domech. MEZITITULEK: Škrobové směsi Škrob je finančně nenáročná surovina, která je k dispozici ve velkých množstvích. Nevýhodou ovšem je, že přírodní škrob nelze zpracovávat stejně jako termoplastové materiály bez užití přísad. Navíc mají škrobové materiály omezené možnosti využití, zejména kvůli svým výrazným vlastnostem absorbovat vodu. Smísením škrobu s hydrofobním polymerem je možné tyto nedostatky odstranit. Pokud ovšem chceme vytvořit zcela biodegradabilní škrobové směsi, je nutné použít biodegradabilní hydrofobní polymery. Fólie vyráběné ze škrobu v kombinaci s biodegradabilními plasty vykazují dobré mechanické vlastnosti jako například velkou pevnost a odolnost vůči ohybu, jsou antistatické, prostupné pro kyslík a vodní páry, je možné na ně tisknout, neprodyšně je spojit a jsou příjemně měkké na dotek. Využití biodegradabilních materiálů umožňuje rozvoj systémů, které se jinak potýkají s technickými obtížemi, jako je například komunální sběr biologických odpadů (viz článek v časopise Odpady č. 6 o řešení této problematiky v provincii Miláno, Itálie). Využití těchto nových materiálů může být i řešením pro enormní nárůst plastového odpadu v hypermarketech, městech a obcích. Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí