zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třináct českých a moravských měst uzavře 22. září svá centra autům

01.09.2003
Obecné
Třináct českých a moravských měst uzavře 22. září svá centra autům
Třináct českých a moravských měst se přihlásilo k letošnímu Evropskému dnu bez aut (EDBA, 22. září) a z toho deset měst se zapojí rovněž do Evropského týdne mobility (ETM, 16. – 22. září). K oběma akcím, jejichž heslem pro tento rok je „Dostupnost pro všechny“, se do dnešního dne přihlásila města Bohumín, Boskovice, České Budějovice, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Kroměříž, Letovice, Olomouc, a Vsetín. Karviná, Prostějov a Velké Meziříčí se připojí pouze k EDBA. O účasti uvažují ještě další města, jiná se rozhodla letos EDBA a ETM pouze podpořit několika akcemi (například Praha, Třebíč,Veselí na Moravě). Eva Veverková tiskové odd. MŽP Další informace: www.22september.org Příloha tiskové zprávy: Program v konkrétních městech Program deseti měst, která se zúčastní jak Evropského týdne mobility, tak Evropského dne bez aut: V Bohumíně zahájí Evropský týden mobility vernisáží výstavy, dále pak nabídnou občanům „Pochod z Bohumína do Bohumína“ pro rodiny s dětmi, maminky s kočárky i vozíčkáře. V pondělí 22. září (evropský den bez aut) si děti budou malovat na náměstí, mohou soutěžit na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích na dopravním hřišti, pocvičí se v dopravních předpisech. Město pro ně připravilo také cyklojízdu – jízdu zručnosti, pro nejmenší pak naučnou stezku „Co nepatří do přírody“. Na závěr pak budou vyhlášeni vítězové soutěže Rozkvetlý Bohumín 2003. V Boskovicích si v pátek děti budou moci vyzkoušet své znalosti a řidičské umění na dopravním hřišti. V sobotu pak na Masarykově náměstí proběhne autogramiáda špičkových cyklistů (Josef Regec, Pavel Padrnos), v průběhu dopoledne se zde očekává příjezd cyklistů z partnerských Zdravých měst (Blansko, Letovice). Odpoledne pak vyjedou cyklisté na výlet do okolí města ( na akci spolupracuje Klub českých turistů). V pondělí bude na Masarykově náměstí Městská policie Boskovice a Policie ČR informovat děti a dospělé o tom, jak má být správně vybaveno jízdní kolo pro účast v silničním provozu. Pracovníci autoškoly budou upozorňovat na pasáže Vyhlášky týkající se chování cyklistů v silničním provozu, povinné výbavy jízdního kola a cyklisty. Účastníci Evropského dne bez aut se budou moci podívat do měřicího vozidla Krajského zdravotního ústavu Brno, kde budou ukázky měření škodlivin v ovzduší. Český červený kříž ukáže základy poskytnutí první pomoci. Odpoledne proběhne soutěž pro děti s dopravní tématikou „Den bez aut = Den plný her“, určená pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ, a přednáška pro veřejnost a studenty středních škol na téma Udržitelná doprava, kterou pořádá Centrum dopravního výzkumu Brno. V Českých Budějovicích proběhne během Evropského týdne mobility řada výtvarných i dopravních soutěží pro děti z mateřských a základních škol. Malé divadlo dětem předvede dvě pohádky, zaměřené na ochranu životního prostředí, čistoty ovzduší, děti, které přinesou namalované obrázky k Evropskému týdnu mobility, budou mít zlevněné vstupné. V mateřských školkách budou děti kreslit na dopravní téma a obrázky pak budou vystaveny veřejnosti. Také v základních školách proběhne několik soutěží (výtvarná, slohová, soutěž v jízdě zručnosti v areálu školy atd.). Občanská sdružení budou organizovat výlety, koncerty a výstavy. Např. Cassiopea připravila pro základní školy a střední školy výukový program „Problémy s dopravou“. S městem spolupracuje i Dopravní podnik, který vylepí ve svých vozech plakáty s upoutávkou, uspořádá jízdu nízkopodlažního trolejbusu, zpřístupněného pro invalidy, a odveze zdarma děti s rodiči na tematický nedělní výlet v rámci Evropského týdne mobility. Projetá jízdenka z tohoto týdne bude slosovatelná a výherci získají volnou měsíční jízdenku. V Českých Budějovicích se do akce zapojí i Dětské zastupitelstvo, děti pomohou roznášet informační letáky s upozorněním na uzavření náměstí na Den bez aut 22.9. pro obchodníky, kanceláře a restaurace se sídlem přímo na náměstí Přemysla Otakara II.. Ve spolupráci s policií ČR budou děti zastavovat řidiče – tentokrát především cyklisty – a odměňovat je za vzornou jízdu (akce „Jezdíme s úsměvem“, Šlapeme, jak se má“) a také na chodce na přechodech („Po zebře bezpečně“). Město také uspořádá Besedu s tělesně postiženými lidmi a pracovníky Magistrátu a Policie ČR, z které by měly vyplynout možnosti odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací. K tomu bude dne 19.9. 2003 v budově Magistrátu města tisková konference o Evropském týdnu mobility, Evropském dnu bez aut, kde by měli být přítomní informováni také o tématu letošního roku „Dostupnost pro všechny“ a Magistrát města bude spolu s Policií ČR diskutovat s postiženými občany o jejich problémech a připomínkách. V pondělí 22. září bude uzavřené náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích představovat svět – děti budou cestovat světem a plnit úkoly z oblasti životního prostředí. V rámci akce „Svezte se na vozíčku“ ukáží tělesně postižení občané svou zručnost na invalidním vozíku. Na náměstí bude možné si dát bezplatně očipovat kolo a deset vítězů soutěží bude mít kolo zapsáno do celostátní databáze. Bude zde několik stánků, ve kterých se představí místní občanská sdružení, Dopravní podnik bude každou hodinu nabízet okružní jízdu nízkopodlažního autobusu po Českých Budějovicích. Na poslední jízdu budou pozváni spolu s tělesně postiženými občany a maminkami s kočárky také městští radní. Město Hlučín připravilo v průběhu Evropského týdne mobility výstavu kreseb dětí na téma „udržitelná doprava“, v Kulturním domě se uskuteční přednáška pro děti ze ZŠ na téma „cestování“, na děti ze ZŠ se také zaměří Policie ČR při své preventivně bezpečnostní akci. Ve čtvrtek 18. září pak v Hlučíně proběhne Dětské slyšení pro žáky ZŠ za účasti Policie ČR, představitelů města, BESIP a Záchranné služby. V neděli se občané Hlučína mohou vydat na II.ročník dálkového pochodu pořádaný ve spolupráci turistickým oddílem, nebo se projet na kole po značené cyklostezce. V pondělí se uzavře část města automobilové dopravě, děti zde budou soutěžit v jízdě zručnosti a ve znalostech dopravních předpisů (spolupráce s BESIP), budou malovat křídami. Pro zvýšení bezpečnosti již nyní v Hlučíně provádějí přeznačení nejvíce využívaných přechodů pro chodce. Svislé dopravní značení se nahrazuje značkami se žlutým reflexním podkladem. V září 2003 ve městě rovněž proběhne rekonstrukce přechodu pro chodce na ul.Ostravské u Mountfieldu (silnice I.třídy). Bude zde vybudován vyvýšený ostrůvek, bezbariérový přechod a bude zde instalovaná světelná signalizace. V Hodoníně se zaměří na seniory i na rodiny s dětmi, na dopravním hřišti si v pátek žáci ZŠ vyzkoušejí, jak znají dopravní předpisy. Ještě před tím, v úterý 16. září budou moci zaměstnanci některých podniků získat certifikát Ekologické dopravy do zaměstnání. V rámci akce „Město pro chodce“ se rodiny s dětmi, maminky s kočárky, starší i postižení občané projdou městem i projedou na lodích. V neděli bude před radnicí „Den omezené pohyblivosti“ – děti budou závodit na různých vozítkách a seznámí se s poskytováním první pomoci. Město v neděli vyhodnotí soutěž Rozkvetlý Hodonín. V podělí bude část města uzavřena, městská doprava bude ten den v Hodoníně zdarma. Na náměstí bude plno soutěží pro děti (např. O pohár chytré horákyně) včetně kreslení na vozovce a radnice nabízí i možnost evidence kol zdarma. V Chrudimi se v Evropském týdnu mobility uskuteční několik přednášek Městské policie ve školách a děti budou soutěžit na kole i bez něj. Policie ČR bude měřit rychlost řidičů v autech, projíždějících městem, řidiči dostanou letáky s informací o EDBA a ETM.Do Evropského týdne mobility se zapojí i MŠ kreslením na téma: „Jak pomáháme postiženým kamarádům“. V pondělí se vydá cyklopeleton dětí z místních ZŠ za doprovodu Městské policie po městě. Děti budou soutěžit v jízdě zručnosti, dodržování dopravních předpisů (jízda na dopravním hřišti), v dopravním testu. Dalšími soutěžemi budou jízda na kolečkových bruslích a vozíčcích „Spolu bez bariér“- všechny tyto hry a soutěže podporují společnou integraci postižených a zdravých dětí (do akce se zapojí všechny MŠ v Chrudimi a Ústav pro mentálně postiženou mládež s denním pobytem Jitřenka). Soutěže budou opravdu rozličné (chůdy, prolézání strachovým pytlem, hod kroužků na tyč, hod na plechovky, lovení ryb, sbírání drátěnek, hod na terč, jízda na koloběžce, chůze s pingpongovým míčkem, atd.). Obrázky s výtvarné soutěže „Jak pomáháme postiženým kamarádům“ budou vystaveny v areálu Městského parku. Nakonec Městský úřad uspořádá kulatý stůl v rámci projektu Zdravé město na téma : „ Cyklostezky“. Kroměříž letos chce uspořádat Evropský týden mobility pod heslem „Odstraňování bariér“. Zaměří se na akce společné pro zdravé i postižené děti („Zkrotíš můj vozík“), s nevidomými občany bude jednat o bariérách při každodenní cestě městem. Proběhne zde zajímavá beseda „ Bajkalu přes Sibiř na Moravu“ a kulatý stůl o odstraňování bariér (Městská knihovna). Děti si vyzkouší chůzi za pomoci vodicích psů „Zkus si mou situaci“. Ve čtvrtek bude vyhodnocena akce „Na kole jen s přilbou“, spojená s výstavou dětských obrázků.V sobotu se děti i dospělí projedou na kolech z Velkého náměstí do Těšnovic a zpět, v neděli se organizátoři v rámci Evropského týdne mobility zaměří na rodiny s dětmi a vícegenerační skupiny obyvatel města, Středisko pro volný čas Šipka pro ně uspořádá program. V pondělí bude v Kroměříži městská doprava zdarma a zároveň budou slosovány předplatní jízdenky MHD. Na náměstí proběhne zábavný program pro děti „Setkání bez bariér“, spojený s mnoha dopravními a výtvarnými soutěžemi. Budou zde vystaveny vozy hromadné městské dopravy, především nízkopodlažní autobusy. Policie ČR a Městská policie budou v akci „Zklidnění provozu = bezpečnější ulice“ měřit rychlost řidičů a trestem chybujících řidičů by mohla být buď pokuta nebo jízda na invalidním vozíku. V Letovicích budou v rámci Evropského týdne mobility instalovat venkovní mapy s pěšími turistickými trasami, cyklotrasami a zajímavostmi Mikroregionu Letovicko. Ve středu budou děti oceňovat bezpečnou jízdu řidičů v akci „Jablíčko nebo citron“. Vedle toho poběží školní děti tradiční „Běh zámeckým parkem“. Ve čtvrtek bude zahájena pro děti ve školách výtvarná soutěž na téma „Jak si představuji centrum města“ a zároveň pro ně BESIP uspořádá seminář o bezpečnosti silničního provozu. Páteční akce „Pojď se svézt v mém vozíku“, určená zastupitelům města, umožní ověřit si, jak dalece je centrum města dostupné postiženým občanům. Na letišti proběhne zábavné odpoledne s ukázkou letecké techniky. V sobotu se cyklisté vydají společně na hrad Svojanov, přitom se seznámí se zajímavostmi regionu a s aktivitami Národní sítě Zdravých měst ČR a Evropského týdne mobility. Pro pěší je zase určený nedělní výlet Po okolí Letovic. V pondělí bude omezen vjezd do centra města včetně parkování. Zaměstnanci firem budou vyzváni, aby omezili jízdy služebními vozidly a zvolili alespoň v tento den dopravy šetrnější k životnímu prostředí (veřejnou, pěší, cyklodopravu). Na náměstí proběhne kulturní a informační program. Olomouc se zaměří na cyklus přednášek ve školách o udržitelné dopravě, o vlivu dopravy na lidské zdraví a o významu zelených stezek. V sobotu se lidé mohou zúčastnit „Pohodového cyklovýletu po zajímavostech města a okolí“, v neděli zase organizátoři nabízejí výlet olomouckým podzemím. Pondělní Evropský den bez aut bude pod heslem: „Nechte auto doma aneb snídaně s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc“. Snídani budou členové KHS nabízet na čtyřech až pěti vybraných místech na hlavních cyklistických trasách a na Horním náměstí. K uspořádání akce vede KHS Olomouc mimo jiné to, že jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních nemocí je nedostatek fyzické činnosti, zatímco chůze a cyklistika mohou podporovat lidské zdraví, snižovat hluk a omezit znečišťování ovzduší. Ve Vsetíně se zaměří na „Bezpečnější město“ – proběhne zde několik cyklojízd, např. ve čtvrtek „Poznáváme cyklotrasy Valašska“, děti i dospělí se seznámí s tím, jaké bariéry nás v našem světě i životě obklopují v cyklu akcí „Lepší město pro lidi s omezenou pohyblivostí“, a „Lepší město pro nevidomé s slabozraké“. Při úterní akci“Dbám o své zdraví“ budou na náměstí odborníci měřit cholesterol, krevní tlak a hladinu cukru, budou občanům doporučovat zdravý způsob života spojený především s dostatkem pohybu. V pátek se bude pod názvem „Den bariér v nás a kolem nás“ před Městským úřadem Vsetín konat vystoupení handicapovaných hudebníků spolu s ukázkami kompenzačních pomůcek handicapovaných občanů. V sobotu ve městě proběhnou Cyklistické závody pro děti (na uzavřené Smetanově ulici) a v neděli se na témž místě uskuteční exhibice cykloprofesionálů (propagace zásad bezpečné jízdy na kole a exhibice profesionálů na překážkách). V pondělí bude ve Vsetíně uzavřena Smetanova ulice a v době od 8:00 do 16:00 zde proběhne propagační kampaň „Ve městě bez svého auta“. Děti z mateřských škol budou malovat křídami na asfalt uzavřené ulice a v 15. hod. se pak představitelé města po slavnostním přečtení Charty EDBA a ETM 2003 vydají na kolech po vybrané cyklotrase. Města, která připravila program Evropského dne bez aut Karviná se letos zapojí do Evropského dne bez aut. V pondělí zde proběhnou besedy s dětmi z mateřských a základních škol s příslušníky dopravní policie. Děti se také u některé z hlavních křižovatek setkají s příslušníky dopravní policie a budou se učit bezpečně přecházet. Budou také spolu s Městskou policií odměňovat řidiče za bezpečnou jízdu „Jablíčko nebo citrón“. Na dopravním hřišti proběhne malý kurs o dopravních předpisech. Z karvinského Masarykova náměstí se vydá cyklistický peleton v čele s primátorem města Mgr. Antonínem Petrášem. Magistrát přitom uzavře střed města automobilové dopravě, akce se koná pod názvem „Dnes do města jenom po svých“ či „Zkus to autobusem“. Městská doprava bude po celý den zdarma. V Prostějově bude celý den uzavřeno náměstí T.G. Masaryka automobilové dopravě. Děti zde budou soutěžit v kreslení na téma: „Ve městě, bez mého auta“, nejlepší práce pak budou vystaveny ve foyer budovy radnice. Radní města odstartují smíšený závod v běhu, jak pro zdravé děti, tak pro děti s tělesným postižením. Na náměstí bude stánek s informacemi o řešení dopravy ve městě, občané budou moci na toto téma diskutovat s pracovníky Městského úřadu. Městská policie zde bude informovat o bezpečném provozu na silnici, o výhodách použití bezpečnostních stojanů na jízdní kola, a bude provádět preventivní prohlídku jízdních kol. Velké Meziříčí připravilo na pondělí dopoledne v centru města pro děti dvě akce: „Malování na asfaltu“, a soutěž o nejhezčí obrázek „Moje město“, určené pro děti z mateřských škol. Děti ze základních škol zase budou soutěžit v akci „Bezpečnější město“. Rodiny s dětmi osloví pracovníci Mateřského centra. V odpoledním programu budou soutěže vyhodnoceny a děti budou odměněny cenami. Městská policie a Policie ČR budou informovat děti a dospělé o tom, jak má být správně vybaveno jízdní kolo pro účast v městském provozu. Zájemci si budou moci zapsat své kolo do databáze MP. Pro rodiny s dětmi se bude pořádat výlet „Po městě s kočárkem“ a všichni občané se budou moci zúčastnit cyklovýletu „Poznáváme okolí Velkoměříčska“, kterého se zúčastní i známé osobnosti Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí