zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

U Pramenů Vltavy by se kácet nemělo

03.09.2003
Příroda
Les
U Pramenů Vltavy by se kácet nemělo
Nekácet stromy u Pramenů Vltavy – tak zní doporučení skupiny expertů, která minulý týden na žádost Ministerstva životního prostředí posuzovala napadení kůrovcem v této lokalitě. Hodnocení míry dopadu na okolní porosty se liší. Podle většiny členů týmu je však lepší ponechat stromy stát a hledat všechny dostupné nedestruktivní metody, které sníží riziko šíření lýkožrouta smrkového (tzv. kůrovce) do okolních porostů. K tomuto názoru se přiklání i Ministerstvo životního prostředí. Názor expertů bude podkladem pro rozhodnutí o odvolání Hnutí Duha a dalších proti rozhodnutí Správy Národního parku Šumava, která kácení povolila. Skupina expertů [1], která na pozvání Ministerstva životního prostředí posuzovala napadení kůrovcem u Pramenů Vltavy, konstatovala, že: - plocha představuje kvalitní společenstva, podmáčené a rašelinné smrčiny s výskytech chráněných druhů rostlin a živočichů. - konkrétní úsek je napaden tak silně, že šance stromů na přežití je minimální. Podle zvolené metody sanace vznikne buď holina (pokud by se kácelo), nebo suchý les (pokud budou zvoleny jiné, nedestruktivní metody). Původ napadení je v Bavorsku. - pokud by se uvažovalo jen o této ploše, je lepší ji ponechat bez asanace. - názory expertů se liší v hodnocení dopadů na okolní porosty. Část má za to, že ponechání bez asanace zvyšuje riziko vzniku holin o velikosti 10 – 40 hektarů v 2.zónách a asanace by toto riziko mohla výrazně omezit. Jiní se však domnívají, že asanace na české straně je málo významná, protože kůrovcová ložiska v Bavorsku se asanovat nebudou a pro vlastní plochu je lepší ji ponechat bez asanace. - převládl názor, že asanovat by se nemělo, měly by se hledat veškeré další dostupné metody, které by dopady kůrovce na okolní porosty minimalizovaly. - reálná míra napadení okolních porostů bude výrazně záviset na klimatických faktorech a podmínkách v době rojení (například směru větru). - je potřeba vytvořit ucelenou koncepci péče o národní park a jednotlivé případy pak posuzovat v širším kontextu. Poznámky: [1] Skupina expertů posuzovala lokalitu poté, co Správa Národního parku svým rozhodnutím povolila kácení a vyloučila odkladný účinek rozhodnutí. MŽP zahájilo se Správou parku i Hnutím Duha, které zahájilo blokádu u pramenů Vltavy, jednání se závěrem, že je třeba znovu detailně posoudit všechny aspekty případné sanace. MŽP se obrátilo na řadu institucí (lesnické fakulty, ústavy AV ČR – Botanický, Entomologický a Ekologie krajiny, odborné resortní organizace – Českou geologickou službu, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu chráněných krajinných oblastí ČR) se žádostí o vyslání odborníků do expertní skupiny. Jsou v ní tak zastoupeny všechny relevantní obory – lesnictví, hydrologie, pedologie, botanika, geobotanika, ochrana přírody. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí