zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

15.09.2003
Obecné
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) byla dle návrhu MŽP zřízena s účinností od 1. srpna 2003, a to usnesením č. 778 ze dne 30. července 2003. Usnesením č. 836 ze dne 6. srpna 2003 byl poté schválen statut a rozpočet Rady. RVUR do jisté míry naváže na dosavadní práci Rady vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii (RASES), která byla usnesením č. 778 ke dni 31. červenci 2003 zrušena. Původní návrh vycházel z výsledků meziresortních diskusí, které zřetelně deklarovaly potřebnost tohoto orgánu, který by se problematikou udržitelného rozvoje systematicky a dlouhodobě zabýval, zastřešoval existující práce na prosazování udržitelném rozvoji a účinně koordinoval všechny činnosti s nimi spojené. Rada pro udržitelný rozvoj bude poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády a jejími hlavními úkoly bude: - koordinace zastřešujícího strategického dokumentu pro udržitelný rozvoj na národní úrovni – Strategie udržitelného rozvoje České republiky, včetně návrhu indikátorů ke sledování a vyhodnocování její implementace; - pravidelné vyhodnocování implementace Strategie a její aktualizace; - posuzování a návrhy opatření k zajištění provázanosti a soudržnosti dlouhodobých a střednědobých ekonomických, sociálních a environmentálních strategií, koncepcí a politik a dalších sektorových či k území vztažených programových dokumentů; - podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje v činnosti orgánů ústřední státní správy a územních správních celků; - koordinace spolupráce mezi ústředními orgány státní správy a hlavními zájmovými skupinami v oblasti udržitelného rozvoje; - podpora veřejné diskuse týkající se udržitelného rozvoje a zpřístupňování informací v této oblasti; - koordinace naplňování mezinárodních závazků České republiky v oblasti udržitelného rozvoje. K iniciaci veřejné diskuse a k lepší informovanosti veřejnosti o problematice udržitelného rozvoje bude minimálně jednou ročně svoláváno Fórum pro udržitelný rozvoj. Předsedou Rady je místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje; místopředsedy ministr průmyslu a obchodu, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí. Rada má 28 členů, kterými jsou reprezentanti ústředních orgánů státní správy, Parlamentu ČR, místních samospráv a dalších hlavních zájmových skupin (akademická obec, podnikatelská obec, odborové svazy, zemědělci, ženské organizace, mládežnické a dětské organizace, nestátní neziskové organizace). Zastoupení resortů státní správy v Radě na co nejvyšší úrovni odpovídá praxi v zemích EU a představuje především politickou vůli vedení státu prosazovat udržitelný rozvoj. Odborná práce Rady bude soustředěna do jejich výborů a pracovních skupin. První zasedání Rady by se mělo uskutečnit na konci měsíce září. Stěžejním úkolem Rady bude v prvním roce její činnosti koordinace vypracování národní Strategie udržitelného rozvoje České republiky a její předložení vládě do června 2004. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí