zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Natura 2000 se zabydluje v České republice

10.09.2003
Příroda
Natura 2000 se zabydluje v České republice
Tisková konference s ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem
Soustava celoevropsky chráněných území Natura 2000 získává svoje přesné obrysy i v České republice. Byly navrženy hranice tzv. oblastí ochrany ptactva, které budou po projednání s vlastníky dotčených pozemků vyhlášeny chráněnými územími. „Natura 2000 chrání evropské přírodní dědictví, zároveň je šancí pro rozvoj regionů,“ řekl v této souvislosti ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Podle Petra Dolejského, ředitele Správy chráněných krajinných oblastí ČR, která má na základě navrhované novely zákona o ochraně přírody a krajiny zodpovídat za péči o chráněná území soustavy Natura 2000, by měla po vyhlášení oblastí ochrany ptactva plocha chráněných území vzrůst z dosavadních 15,5 na 18,5 procenta celkové plochy České republiky. „Chceme vše důkladně předjednat a zapojit do přípravy všechny, kterých se Natura 2000 týká,“ uvedl Dolejský. Vlastníci a uživatelé dotčených pozemků budou kontaktováni pracovníky správ jednotlivých chráněných krajinných oblastí, kteří s nimi projednají režim navrhované ochrany. Cílem jednání bude nalézt přijatelné řešení péče o území a hospodaření v něm. Právě v těchto dnech také začíná rozsáhlá informační kampaň, která poskytne široké veřejnosti základní informace o soustavě Natura 2000. Ochranný režim v mnoha územích soustavy Natura 2000 bude méně přísný než v současných chráněných územích. Na všech územích bude stát podporovat takové činnosti a způsoby hospodaření, které přispějí k zachování stávajících přírodních podmínek. Nebude tedy bránit lesnímu nebo zemědělskému hospodaření, které má pozitivní či neutrální vliv na stav populací chráněných druhů nebo přírodních stanovišť. “Jestliže stávající způsob hospodaření vedl k tomu, že se v území zachovaly cenné přírodní hodnoty, není žádný důvod jej měnit, “ zdůrazňuje Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí. „Novelu zákona, která proces vyhlašování soustavy Natura 2000 upravuje, by měla v nejbližších týdnech projednat Poslanecká sněmovna. I na ní záleží, nakolik se České republice podaří splnit své závazky vůči Evropské unii“, dodává Ladislav Miko. Vyhlášení chráněných území soustavy Natura 2000 nemusí znamenat „zakonzervováni území“ a tím zastavení všech ekonomických aktivit. Naopak, může se stát šancí pro vzestup daného regionu. S rozvojem turistického ruchu bývá úzce spojen i rozvoj infrastruktury a vznik nových pracovních příležitostí. V zemích Evropské unie bylo výzkumnou agenturou Ecotec v roce 2001 zjištěno, že jedno pracovní místo zřízené přímo v souvislosti s vyhlášením území soustavy Natura 2000 přináší 4 – 6 dalších pracovních míst. Chráněná území v České republice  V České republice jsou nyní na základě zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) chráněny plochy o rozloze přes 1,2 milionu hektarů, tj. 15,24% z celkového území státu. Celková rozloha oblastí ochrany ptactva bude 700 tisíc hektarů, z nichž 440 tisíc spadá do stávajících zvláště chráněných území. Po jejich vyhlášení tedy stoupne rozloha chráněných území na 18,56% celkové plochy státu. Na území České republiky se dále vyskytuje 46 druhů ptáků, 74 druhů ostatních živočichů, 40 druhů rostlin a 58 typů přírodních stanovišť, chráněných soustavou Natura 2000. Kde lze získat informace?  Podrobné informace je možno získat na internetové adrese www.natura2000.cz, od 1. října je plánováno otevření informačních center Natura 2000 v sídlech správ jednotlivých chráněných krajinných oblastí a v provozu bude informační linka 844 800 800. Co je Natura 2000?  Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. Česká republika se k vyhlášení chráněných území soustavy Natura 2000 zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie. V první fázi – do roku 2004 – budou vyhlášeny tzv. oblasti ochrany ptactva, území pro ochranu vybraných druhů ptáků. Ostatní území, která slouží ochraně dalších ohrožených živočichů, rostlin a celých biotopů, tzv. přírodních stanovišť, budou vyhlašována po vstupu do Unie.  Cílem vytváření soustavy Natura 2000 je zachování biologické rozmanitosti, ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů a zajištění trvalé péče o nejhodnotnější přírodní lokality celé Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována sladění zájmů ochrany přírody se šetrným hospodařením. V České republice, stejně jako v dalších přistupujících zemích, mají být sjednoceny národní zájmy ochrany přírody s péčí o celoevropské přírodní dědictví.  V České republice probíhá mapování a výběr chráněných území soustavy Natura 2000 již od roku 2000. Většina z nich se vyskytuje ve stávajících národních parcích, chráněných krajinných oblastech, rezervacích a přírodních památkách. Menší část území ale dnes nemá žádný status ochrany, a proto budou ustavena nově. Chráněná území budou vyhlášena po projednání s dotčenými vlastníky a uživateli pozemků a dalšími místně významnými osobami a organizacemi. Oblasti ochrany ptactva bude vyhlašovat Česká republika samostatně, ostatní území podle navrženého národního seznamu musí být nejprve schválena Evropskou unií.  Za přípravu soustavy Natura 2000 v České republice zodpovídá Ministerstvo životního prostředí. Odborné podklady pro navrhování jednotlivých chráněných území připravuje z jeho pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Jednáními s vlastníky dotčených pozemků byla pověřena Správa chráněných krajinných oblastí ČR. Kontakt pro média: Karolína Šůlová, tisková mluvčí MŽP E: sulova@env.cz M: 724 102 406
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí