zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co s odpadem? Odpověď vždy existuje…

11.09.2003
Odpady
Co s odpadem? Odpověď vždy existuje…
Obyvatelé ulic Stanislavova, Jungmannova, Bulharská a Přímětická si prostřednictvím člena zastupitelstva města ing. Pavla Kamana stěžují na nepříjemnosti, které jim v této části města způsobuje provoz výkupny surovin. Kromě hluku při manipulaci se surovinami a jejich dopravě se jim logicky nelíbí ani to, že se před vraty a v blízkém okolí výkupny povaluje odpad. - Je to tak. Není to však vina pracovníků výkupny. Původci tohoto odpadu jsou neukáznění občané, kterým je zatěžko zbavit se papíru, hader, ale i nábytku a dalších věcí odpovídajícím způsobem. Prostě jen (většinou pod rouškou tmy) přijedou před výkupnu (a nejen před tuto) a odhodí, co odhodit potřebují. Městská policie věnuje sice kritickým místům zvýšenou pozornost, ale kapacitně prostě nestačí ohlídat je v každou denní a noční hodinu. V dnešní době je přístup některých občanů k likvidaci odpadu takovýmto způsobem prostě zcestný. Vede je k tomu jen lenost? Nebo někteří dokonce s radostí zaneřádí své okolí? A přitom zbavit se odpadu není problém. Jen vědět, kam s ním. Zopakujme si tedy, možnosti, které se nabízejí. Každý občan Znojma zaplatí letos poplatek 450 Kč. To mu zaručuje, že se bude moci zbavit komunálního odpadu, který produkuje. Suma pokrývá shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování tohoto odpadu. Systém funguje tak, že dává každému možnost zbavit se nežádoucích zbytků kultivovaně, aniž by trpělo okolí. Není třeba vyvážet věci na černé skládky (ať už do přírody nebo třeba před výkupny surovin), není třeba pálit odpad na zahradách nebo dokonce uprostřed města. Ostatně v obou případech hrozí neukázněnému občanu patřičný postih. A je dobře, že si okolí stále častěji takových nešvarů všímá a poukazuje na ně. Celková suma, kterou zaplatí ve formě poplatku za svoz a likvidaci odpadů občané a navíc ještě i městská pokladna, činí ročně více než dvacet miliónů korun. Za tyto peníze je k dispozici škála možností, jak se komunálního odpadu zbavit. V prvé řadě se samozřejmě využívají popelnice a kontejnery. Sváží se již jedenkrát týdně, takže běžný odpad vyprodukovaný v domácnostech by měl mizet bez problémů. Navíc - tak jak stanovuje vyhláška o odpadech - jsou již třetím rokem v provozu místa pro tříděný odpad. Zatím se separuje papír, sklo a plasty, počítá se však do budoucna i s bioodpadem. Občané mohou zatím využívat na sedm desítek separačních hnízd. Jejich počet se však má ještě zvýšit. Zdá se, že většina lidí vzala třídění za své. Bohužel ne všichni dodržují kázeň, která je při sběru nutná. Tak se například v kontejneru na papír objevují mrtvá zvířata nebo kontejner na sklo obsahuje odpad, který už nelze vyčlenit a sklo končí na běžné skládce. Zejména v letošním parném létě se naplno ukázalo, jaké problémy způsobují ti, kteří se zatím nenaučili přinášet do kontejnerů na plasty zmačkané PET lahve. Bez skrupulí je vkládají do nádob zašroubované, což nejen zvětšuje neúnosně objem odpadu, ale navíc způsobují takovéto neznehodnocené lahve problémy při zpracování na zpracovatelských linkách. Letos v létě se zvýšil objem plastového odpadu odhadem na 200%, takže není výjimkou, když separační kontejnery nestačí odpad pojmout a PET lahve leží kolem. Frekvence odvozu se sice zvýšila, přece jen však nárůstu nestačí. I proto by disciplinovanost spotřebitelů nápojů v PET lahvích byla víc než namístě. Pokud se občané potřebují zbavit objemného (koberce, skříně, lyže, matrace, pračky) a nebezpečného (televize, lednice) odpadu, stačí zavést jej do sběrného dvora na Dobšické ulici č. 10. Zadarmo jej tam mohou odložit, protože i tuto službu zahrnuje roční poplatek. Sběrný dvůr je přímo v areálu firmy .A.S.A EKO a odpad lze přivést v pondělí až ve čtvrtek vždy od 8.00 do 16.00 hod., v pátek od 8.00 do 15.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Podobně funguje i \"mobilní sběrný dvůr\", tedy kontejnery, které se na jaře a na podzim rozmisťují po městě. Odpad se do nich odkládá zdarma a příslušní pracovníci jej třídí přímo na místě. Nesváží se však z chodníků či přímo od domů, odpad je třeba přinést na sběrné místo ke kontejneru. Letos začne podzimní úklid 6. října. Podrobný rozpis bude jako vždy zveřejněn ve Znojemských listech. Je však také třeba rozlišovat mezi komunálním a stavebním odpadem. Stavební odpad, vyprodukovaný například při rekonstrukcích bytových jader, není možné odkládat do popelnic a kontejnerů. Je nutné jej zlikvidovat jinde. Pokud někdo má takový problém, pak stačí zavolat pracovníkům odboru životního prostředí Městského úřadu ve Znojmě (515 216 406, 515 216 407), kteří podají potřebné informace. Zdroj: ZnojmoCity.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí