zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Anketa Strom roku 2003

23.09.2003
Příroda
Anketa Strom roku 2003
Stromy při fotosyntéze odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a vracejí do něj kyslík, čímž napomáhají zpomalovat globální oteplování, zachycují prach a mikroorganismy, snižují hluk a svými kořeny zpevňují půdu. Environmentální psychologové se zabývají důležitou úlohou městské vegetace v chování člověka, jeho pocit pohody, výkonnosti a duševního zdraví a vlivu zeleně na něj. Stromy jsou dokonalá klimatizační zařízení, dokážou ochránit proti povodni i suchu. Svými kořeny zadržují skupiny stromů a lesní celky velké množství vody. Chybějí-li stromy v krajině, voda rychle odtéká a hrozí vznik povodní. V době horka vrhají stromy stín a díky výparu vody chladí. Vzrostlá lípa, dub nebo kaštan odpaří za den 400 litrů vody, několik desítek kilometrů čtverečních lesa dostatečně zásobených vodou chladí účinněji, než je nainstalovaný výkon všech našich elektráren. Anketa Strom roku Anketou Strom roku má napomoci lidem více si všímat stromu, vnímat jejich krásu a umožnit každému, aby představil svůj nejsympatičtější strom a jeho příběh. Letos druhým rokem ji organizuje Nadace Partnerství. Celkem přišlo do ankety 146 návrhů stromů a jejich příběhů z celé České republiky. Na některých místech uspořádali své lokální nebo regionální kolo ankety a vítěze nominovali do ankety celostátní. Z návrhů vybrala porota složená z odborníků a osobností dvanáct finalistů. Při výběru bylo zohledněno předně to, kolik lidí daný strom navrhlo, co strom znamená pro dané místo, obec či region, a též celkové zpracování návrhů a příběh stromu. Zohledněn byl též region, ve kterém se strom nachází, jeho druh a vzhled. Hlasovat pro vám sympatický strom můžete prostřednictvím e-mailu na adresu strom.zivota@ecn.cz nebo poštou prostřednictvím přiloženého hlasovacího lístku na adresu Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 (na obálku uveďte prosím heslo Strom roku). Každý má pouze jeden hlas. Hlasovat je možné do 15. října. Den stromu, vyhlášení výsledku ankety Svátek všech stromů se slaví v České republice 20. října. Vpředvečer Dne stromu 19. října proběhne v pražském klubu Vagon na Národní akce Strom života za účasti ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Na programu bude slavnostní vyhlášení výsledku ankety Strom roku a koncert pro stromy. Lístky je možné zakoupit přímo v klubu, vybraných předprodejích nebo objednat v Nadaci Partnerství. Adoptujte strom! Podpořit stromy můžete také prostřednictvím finančního příspěvku na jejich výsadbu. Za 200 Kč adoptujete konkrétní strom v programu Strom života Nadace Partnerství. Stromy jsou vysazovány neziskovými organizacemi a obcemi po celé České republice. Sázejí je děti ze škol, starostové i babičky z vesnice. Svůj strom si můžete přijít zasadit také vy! Více informací najdete na www.stromzivota.cz. Nadace Partnerství ve spolupráci s Týdeníkem Květy také letos vybírají nejkrásnější strom země Faktografie: buk lesní, stáří 185 let, obvod kmene 390 cm, výška 18 m Lokalita: Rošická kaplička u obce Čekanice, chráněný strom pod názvem Buk dr.Velenovského \"Tento krásně vzrostlý buk je symbolem celých jižních Čech.Je to pamětník a svědek minulosti, o které my jen slyšíme nebo čteme.Budí úctu a důvěru. Je strážcem léčivé studánky i kapličky, kterou zde po napoleonských válkách nechal postavit rytmistr Alois Helversen. Stojíte-li pod tímto bukem, máte pocit, že chrání i vás.\" Navrhla:Alena Prančlová, Strakonice Faktografie: oskeruše, stáří 160 let Lokalita: vinohrad na úpatí Bílých Karpat, katastr Strážnice, trať Žebrák \"Záhadný strom oskeruše roste na jižní Moravě převážně ve vinicích.Rozměrná koruna za letních horkých dní poskytuje příjemný chládek, kde se při odpočinku se sousedy krásně vzpomíná na dobu minulou.V zimě zase přijdou vhod plody oskeruše, které mají široké uplatnění v kuchyni, při léčení, ale i jako surovina na výrobu kořalky.Původ oskeruší sahá snad až do doby, kdy naším územím procházela římská vojska a těmito stromy vytyčovala svá území.\" Navrhl:Jan Hořák,Strážnice Faktografie: buk lesní, stáří 200 let, obvod kmene 604 cm, výška 18 m, památný strom Slavkovského lesa Lokalita: CHKO Slavkovský les, osada Lazy, pastvina nad osadou \"Nejsympatičtějším solitérním stromem v Karlovarském kraji se stal Pastýřský buk.Podle pověsti vyrostl z hole, kterou tady ovčák zabodl do země.Buk s rozložitou korunou plnou propletených větví, dodnes obklopený pastvinami, strom, jakých dnes již v Čechách není mnoho.\" Navrhl: Tomáš Tlamka, Sokolov Faktografie: lípa srdčitá, stáří 500 let, obvod 520 cm, výška 22 m, památný strom Lokalita: Prostějov, část Domamyslice, levý břeh náhonu nad mlýnem \"Půl tisíciletí stará lípa v Domamyslicích není jen důstojný zástupce Olomouckého kraje, ale vyniká i svým zdravím a tvarem.Nemá vůbec žádné šrámy, vykotlané dutiny ani suché větve a chlubí se neobyčejně souměrnou kulovitou korunou.\" Navrhl:Ing. Jan Navrátil, Prostějov Faktografie: buk lesní, stáří 200 let Lokalita: obec Libkov, CHKO Železné hory \"Soutěžní mohutný buk zastupující Pardubicko roste osamoceně v polích na kopci.Nebylo tomu tak ale vždycky. Stromy, které rostly podél cesty vedoucí k buku, byly v minulosti vykáceny. Jen tento buk byl uchráněn jako ,přírodní výtvor`jednou z místních rodaček.\" Navrhla:RNDr.Jitka Radová Faktografie: dub, stáří 156 let Lokalita: nádvoří zámku v Pyšelích \"Tento krásný dub je dominantou nádvoří pyšelského zámku, dnes využívaného jako domov důchodců.Roku 1846 pyšelské panství koupil pan Vilém, kurfiřt z Hessen-Kasselu pro svou choť paní Karolínu.Na své panství přijeli až o rok později a strávili zde pouhý týden.Před odjezdem zasadili na nádvoří doubek, který je ozdobou zámeckého nádvoří dodnes.\" Navrhl:Obecní úřad Pyšely 3. Pastýřský buk 1. Buk Velenovského u kapličky 2. Oskeruše u Strážnice 7. Domamyslická lípa 9. Pyšelský dub 8. Libkovský buk Faktografie: dub, stáří 200 let Lokalita: Chlumec u Ústí nad Labem \"Půjdete-li procházkou po okolí Chlumce, jistě natrefíte na krásný vzrostlý dub.Ten s velkou pravděpodobností pamatuje i bitvu u Chlumce, kterou zde roku 1813 svedla Napoleonova vojska.A pokud se dočká péče a ochrany, má šanci dožít se úctyhodného věku.\" Navrhl:Antonín Horák,Kralupy nad Vltavou Faktografie: buk lesní, stáří 110 let, obvod kmene 444 cm, výška 19 m, šířka koruny 21,4 m, památný strom na Vysočině Lokalita: U kostela sv.Jakuba v Jihlavě \"Za kraj Vysočina byl do ankety Strom roku nominován buk, který roste přímo v centru metropole kraje.Jedná se o strom s vysokou hodnotou pyšnící se úctyhodným stářím, ale i výjimečnými rozměry.\" Navrhli:studenti gymnázia v Jihlavě Faktografie: sekvojovec obrovský, stáří 150 let, obvod kmene 582 cm, výška 40 m Lokalita: Břestek-Chabaně, Zlínský kraj \"Sekvojovec v Břestku vysadil pravděpodobně hrabě Bertchold.Zatímco dva další sekvojovce dovezené z Ameriky postupně uhynuly, v Břestku jeden své bratry přežil.Je svědkem tvrdého života mnoha generací a mlčky střeží svá tajemství.Počátkem 70. let byl strom zasažen bleskem a horní část zničena. O jeho záchranu se postarali vnímaví ochránci přírody.V současné době má nový vrchol již osm metrů a strom opět roste do výšky jednoho z největších svého druhu v Evropě.\" Navrhli:Zdeněk Skalička z Velehradu a Helena Staufčíková ze ZŠ Buchlovice Faktografie: 2 lípy malolisté, stáří 300 let, obvod kmenů 400 a 450 cm, výška 22 a 26 m, památné stromy Lokalita: Nové Město nad Metují, část obce Krčín, ulice Na Kopci \"Zástupci Královéhradeckého kraje se v anketě Strom roku staly dvě vzrostlé lípy rostoucí u krčínského hřbitova. Jsou výjimečné nejen svým stářím, ale i mohutnými kořenovými náběhy.\" Navrhla:Mgr.Jana Továrková,Nové Město nad Metují Faktografie: skupina lip, stáří okolo 300 let Lokalita: Těpeře u Železného Brodu \"Za obcí Těpeře stojí maličká kaplička, která se zcela ztrácí v objetí skupinky krásných zdravých vzrostlých lip.Tyto lípy se pro svou vznešenost staly v anketě Strom roku zástupci Libereckého kraje.\" Navrhla:Eva Urbanová, Těpeře u Železného Brodu Faktografie: buk lesní, stáří 150 let, obvod kmenů 300 až 450 cm Lokalita: obora u obce Hukvaldy, k.ú.Sklenov \"Hukvaldský buk tvoří spolu s dalšími šesti buky ve stáří 160 až 240 let unikátní přírodní úkaz, jelikož všech sedm buků má nádherně obnažené a mohutně vyvinuté kořeny.Od roku 1999 jsou součástí přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy.Hukvaldský buk byl svědkem mnoha osudů spojených s ovládáním území tamního panství a jako ke správnému pamětníkovi starých časů se k němu váže legenda o pokladu zakopaném pod mohutným kořenovým systémem.\" Navrhl:Městský úřad Frýdek-Místek,odbor životního prostředí a zemědělství Ze 12 finalistů ankety Strom roku 2003 vyberte strom a jeho příběh, který vás nejvíce zaujal, označte křížkem a pošlete na adresu Nadace Partnerství, Panská 7,602 00 Brno (na obálku uveďte heslo Strom roku).Každý má pouze 1 hlas.Můžete také podpořit veřejnou sbírku na stromy Adoptujte strom! Více informací na www .str omziv ota.cz . Tři vylosovaní hlasující obdrží CD Strom života . Více informací vám rádi podají: Michal Veselý, Petr Jelínek, Program Strom života Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno, tel.542 422 761, fax 542 422 777 Partneři ankety: Rádio Impuls Centrum.cz Eden 1.Buk u kapličky 2.Oskeruše u Strážnice 3.Pastýřský buk 4.Krčínské lípy 5.Těpeřské lípy 6.Buk v oboře Hukvaldy 7.Domamyslická lípa 8.Libkovský buk 9.Pyšelský dub 10.Chlumecký dub 11.Buk u kostela v Jihlavě 12.Sekvojovec v Břestku 6. Buk v oboře Hukvaldy 5. Těpeřské lípy 4. Krčínské lípy 12. Sekvojovec v Břestku 11. Buk u kostela v Jihlavě 10. Chlumecký dub Strom roku Hlasovací kupon Kromě svého hlasu pro Strom roku chci přispět i do veřejné sbírky Adoptujte strom! A podpořit výsadbu stromů. Posílám Kč na účet Strom života 606 794 001/2400 bankovním převodem ze svého účtu / složenkou. Chci se sám aktivně zúčastnit sázení stromů:Ano Ne Jméno Adresa E-mailTelefon Zdroj: Týdeník Květy, Nadace Partnerství
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí