zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LES JE PRO MALOU OBEC PŘÍNOSEM

30.09.2003
Les
LES JE PRO MALOU OBEC PŘÍNOSEM
Obec Dešenice, kde žije 714 obyvatel, se nachází na Klatovsku v Plzeňském kraji. Leží v údolí Dešenického potoka pod vrchem Prenetem. Člení se na devět katastrálních území o celkové rozloze 3139 ha, z toho lesní půda činí 1381 ha a zemědělská půda 1468 ha. Ve vlastnictví obce je téměř 1100 ha lesní půdy, na které sama hospodaří od roku 1996. Lesní majetek je soustředěn do velkých celků ve svažitých polohách v nadmořské výšce od 550 do 1000 m. Velká část porostů, převážně smrkových, se nachází v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Některé z nich jsou ještě rezervacemi. V roce 1992 Lesy ČR předaly obci 950 ha historického majetku (podle zákona č. 172/1991 Sb.). O pět let později, kdy obecní úřad dohledal doklady o přídělech lesů, zkonfiskovaných na základě Benešových dekretů, dostala obec dalších zhruba 140 hektarů lesní půdy. V letech 1993 až 1995 hospodařila v obecních lesích na základě nájemní smlouvy lesní společnost. Tato forma hospodaření a zvláště hospodářské výsledky byly neuspokojivé, obecní zastupitelstvo proto rozhodlo, že obec bude na lesních pozemcích hospodařit sama, tj. v rámci hlavní činnosti obce, tj. s přímým napojením na rozpočet. Správu lesů zajišťují v současné době tři zaměstnanci obce - lesní správce a dva lesníci. Pěstební a těžební činnost a doprava dřeva je zajišťována dodavatelským způsobem. Na ekonomiku hospodaření v lesích obce má příznivý vliv především jejich dobrý reprodukční stav. Ten se projevuje vysokou produkcí kvalitního dříví (více než 6 m2 na 1 ha), nízkou výměrou nezalesněných ploch a skutečností, že na velké části lesního majetku lze využívat podrostní způsob hospodaření. Celkové náklady jsou nižší díky důslednému využívání možností přirozené obnovy lesa a získání dotací na podporu lesního hospodářství. Poměrně velký rozsah finančních prostředků obec vynakládá na ošetřování a ochranu lesních kultur, čímž se minimalizují škody způsobené zvěří na mladých porostech. V současné době je chráněno proti zvěři oplocováním a nátěry sazenic zhruba 3 % výměry lesa.. V této oblasti se využívá také ochrana plastovými tubusy, která je sice finančně nákladná, ale pro udržení druhové struktury porostů nezbytná. Obec si uvědomuje, že pro dobrý stav lesa je nutné část peněz investovat zpět do lesního hospodářství. Velká pozornost se proto věnuje soustavnému rozvíjení dopravní sítě. Zlepšuje se tak nejen dopravní obslužnost hospodaření v lese, ale zároveň se zvyšuje celková hodnota obecního majetku. Z celkového souhrnu výnosů představovaly rozhodující položku tržby za obchodované dříví. Čísla, která vypovídají o hospodaření, jsou uvedena v tabulce. Aby se eliminovaly některé krátkodobější výkyvy ve výnosech i nákladech, jsou hodnoty v tabulce uvedené jako průměrné za období 7 let, tj. od roku 1996 do roku 2002. Údaje korespondují se zprávou komise, která na základě požadavku zastupitelstva obce posoudila a zkontrolovala hospodaření na obecním lesním majetku. Obci naší velikosti přinášely lesy do současnosti poměrně značné finanční prostředky. Výhled do budoucna již s takovými hospodářskými výsledky nemůže počítat. Náklady na veškeré činnosti v lese porostou a pokud se nezlepší situace na trhu s dřívím, budou příjmy spíše klesat. Přes všechny tyto skutečnosti bude les pro obec stále přínosem - v životním prostředí, v příležitosti pro rekreaci i jako možnost zaměstnání pro obyvatele. Petr Štembera, starosta obce Dešenice Hospodaření v lesích obce Dešenice (v tis. Kč) průměr průměr na 1 ha a rok na 1 ha a rok s dotací bez dotace Celkem výdaje 37 153 4 825 3 617 z toho: obnova dopravní sítě 15 239 1 979 1 207 pěstební činnost 5 979 776 596 z toho: obnova lesa 1 336 173 98 ochrana lesa 617 80 Celkem příjmy 61 387 7 970 6 930 Z toho: příspěvek na hospodaření v lesích 8 059 Hospodářský výsledek 24 234 3 147 2 100 ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí