zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plány odpadového hospodářství ČR (POH)

29.09.2003
Odpady
Plány odpadového hospodářství ČR (POH)
Červen 2003. Pod tlakem celoevropské pro zeleně nakloněné politické situace se, 13 let po svržení plánovaného hospodářství Čechách, vrací plánování.
Sametově bylo odejito, sametově se vrací. Kdo nevěří, a] se podívá do edice Sbírka zákonů, kde se pod číslem 197/2003, ani ne příliš cudně, Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky (POH ČR), schovává. A to prosím se jedná o variantu, která ve srovnání s její předchůdkyní prezentovanou v prosinci roku 2002 (124 stran textu) je úplnou vyžlí (pouze 10 stran textu). Agitka Ačkoli se v platném nařízení vlády již neobjevují takové nesmysly jako například snížit hmotnost obalů uváděných na trh o 5 % do roku 2005, o 10 % do roku 2010 a o 15 % do roku 2020, které byly zakotveny v prosincovém návrhu POH – jistě mnohé napadne zkušenost s vedoucí úlohou strany v nedávné minulosti. I ekodaně ve výši 20 – 30 % na výrobky vybraných „zlých“ materiálů (plasty, PVC) byly v prosinci navrhovány zcela vážně. Podíváme-li se na některé formulace platného nařízení: iniciovat a podporovat všemi dostupnými prostředky změny výrobních postupů směrem k nízkoodpadovým až bezodpadovým technologiím a v případě vzniku odpadů k jejich vyššímu využívání; podporovat všechny formy dobrovolných aktivit výrobní a nevýrobní sféry; minimalizovat objem a hmotnost výrobků při zachování jejich funkčních vlastností; člověk má dojem, že čte agitku z let padesátých či šedesátých ba možná i sedmdesátých s Brigádami socialistické práce, kde ne konstruktér výrobku, ale politruk určuje objem či hmotnost. A just konstruktér navrhne to kolo těžké, aby si jej nikdo nekupoval. Tržní nebo plánované hospodářství? A poslední bod: zpracovat realizační programy České republiky pro specifické skupiny odpadů na základě analýz zpracovaných podle tohoto plánu. Ministerstvo životního prostředí ucítilo příležitost, a dokonce dříve, než se stačilo zmíněné nařízení vytisknout a tím vstoupit v platnost, rozběhlo deset realizačních programů pro období let 2003 – 2006. Finance MŽP zabezpečí koordinaci a finanční prostředky na zpracování Realizačních programů, jejichž zpracování ustanovilo ve spolupráci s ostatními resorty, kraji, hospodářskou sférou, nevládními neziskovými organizacemi (NNO) a dalšími pracovní skupiny. Je opravdu nutné vynakládat finanční prostředky, není jich nazbyt, ba nedostává se jich, přidáno bylo pouze policistům, když tato oblast, tj. odpady je pokryta platnými zákony? Nestačí „pouze“ vymáhat plnění těchto poměrně dobře vymahatelných právních norem? Například na plnění zákona o obalech dohlíží: Ministerstvo životního prostředí; Ministerstvo zdravotnictví; Česká inspekce životního prostředí; Česká obchodní inspekce; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; Státní ústav pro kontrolu léčiv; Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv; Celní orgány. Nicméně kostky jsou vrženy, pojďme plýtvat. Realizační programy 1. Realizační program pro nebezpečné odpady včetně postupů a opatření vedoucích ke snížení environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady 2. Realizační program pro odpady ze zdravotnictví 3. Realizační program pro kaly z ČOV 4. Realizační program pro autovraky 5. Realizační program pro obaly a odpady z obalů 6. Realizační program pro biologicky rozložitelné odpady 7. Realizační program pro elektrická a elektronická zařízení 8. Realizační program pro PVC a odpady s obsahem PVC 9. Plán odstraňování PCB 10. Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů Při zpracování uvedených realizačních programů bude uplatňován proces strategického plánování, efektivní komunikace a partnerství, praví se v ministerstvem připravených materiálech. Ovšem skutečnost může být jiná, pokud si pod efektivní komunikací a partnerstvím nepředstavujete vzájemné vyhazování poradců z jednání. Návrh struktury realizačních programů 1. SWOT analýza pro příslušnou komoditu odpadů (analýza na základě silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) 2. Cíle vyplývající z POH ČR 3. Harmonogram plnění dílčích úkolů a opatření 4. Nástroje (ekonomické, legislativní, dobrovolné a další) 5. Postupy prevence a minimalizace vzniku odpadů – varianty 6. Způsoby nakládání s odpady – varianty 7. Současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s odpady 8. Dovoz a vývoz odpadů 9. Veřejná správa (kompetence) 10. Doporučené způsoby nakládání s odpady a návrhy min. standardů – varianty 11. Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s nebezpečnými odpady 12. Návrhy pilotních projektů 13. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s odpady (akceptace veřejností) a další (příklady technologií a systémů nakládání s daným typem odpadu v EU a ve světě) Ukazuje se, že pro činnost pracovních skupin, alespoň některých, může být takřka nepřekonatelnou překážkou samo Ministerstvo životního prostředí. Například tím, že již 18 měsíců neplní jemu dané povinnosti ze zákona o obalech – nezajistilo vedení souhrnné evidence o obalech a odpadech z obalů, a tak pracovní skupina „Realizační program pro obaly a odpady z obalů“ nemá na čem stavět. Aby se patová situace pohnula z místa, požádala obalová asociace SYBA přímo ministra Ambrozka o zásah. Bolavá komunikace Jindy je značnou těžkostí komunikace uvnitř skupiny. Je „Realizační program pro PVC a odpady s obsahem PVC“ programem pro nebo proti PVC? Pro PVC (polymer) nebo pro výrobky z PVC nebo pro výrobky obsahující polymer PVC? Tramvaj je výrobek obsahující PVC. Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky je traktát nevalné úrovně i z pohledu jazykového, plete si výrobky s odpady a nařizuje namísto využívání odpadů, využívání výrobků a obráceně používání odpadů namísto používání výrobků (obalů): zajistit využití 38 % hmotnostních z ročního množství olejů uvedeného na trh do roku 2006 – olej si kupuji na smažení nebo na mazání motoru, tak využívám 100 % hmotnostních tohoto oleje; zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh – to jako, že mi někdo z auta vyjme akumulátor, aby jej sebral, nemám-li štěstí býti v 15 % menšině? stanovit nástroje pro podporu zvýšení materiálového využití odpadů s upřednostněním jejich opětovného použití pokud je to ekologicky a ekonomicky vhodné – opětovně mohu používat obaly, nikolivěk odpady. Autor: Vlado Volek - Svět balení Zdroj: www.petrecycling.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí