zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace PET pro potravinářské aplikace

26.09.2003
Odpady
Recyklace PET pro potravinářské aplikace
Je dobře známo, že hlavní trh pro recyklovaný PET je v současné době pro vlákna. V roce 2002 bylo v této oblasti využito celkem 70.5% všeho recyklovaného PET (RPET).
V druhých dvou \"klasických\" oblastech spotřeby RPET (pásky a fólie) se v roce 2002 spotřeba snížila . Pokud jde o aplikace z lahví opět láhve (bottle-to-bottle), je situace zcela odlišná, protože celková potřeba se naopak zvýšila o 30%. Důvodem zvýšení potřeby materiálu této kvality je skutečnost, že jednak pokročilé technologie již umožňují recyklovat použité láhve na potravinářskou kvalitu a rovněž odpovědnost některých společností z průmyslu plnění na \"uzavření recyklační smyčky\". Za těchto okolností má recyklace bottle-to-bottle před sebou slibnou budoucnost. Ne všechen PET, získaný sběrem, je vhodný pro výrobu lahví. RPET vhodný k procesu výroby nápojových lahví musí projít specifickou procedurou recyklace. Aby byly zajištěny organoleptické vlastnosti výrobku, který bude balen do lahví vyrobených z recyklovaného materiálu a byla zajištěna naprostá nezávadnost, musí proces recyklace pro potravinářské užití pečlivě eliminovat jakékoliv nečistoty použitého materiálu. Během let bylo vyvinuto několik postupů. Avšak předtím, než lze recyklovaný materiál použít pro potravinářské aplikace, musí být postup a recyklovaný materiál získaný tímto postupem podroben přísné kontrole. Teprve tehdy, až všechny testy potvrdí, že recyklovaný materiál vykazuje stupeň kvality, odpovídající panenské pryskyřici, je materiál vhodný pro kontakt s potravinami. Postup recyklace pak musí být formálně uznán oficiálním úřadem. V USA je touto institucí Food and Drug Administration (FDA), která uděluje schválení pro recyklovaný materiál k použití v potravinách. Pokud jde o Evropu, nachází se EU v období slaďování legislativy, proto globální systém v EU dosud neexistuje. K položení základů pro harmonizaci norem schválení užití pro potraviny, vypracoval v roce 1999 European Comission’s Joint Research Centre (JRC) tříletý projekt, zaměřený na recyklovatelnost PET, papíru a lepenky (projekt “Fair”). Cílem bylo navrhnout praktické pokyny, podložené obsáhlým zkoušením k určení kvality a bezpečnosti při použití recyklovaného PET pro potravinářské obaly a k vytvoření vhodné legislativy pro recyklované materiály, zahrnující postupy pro ekonomické zkoušky k vyhodnocení a bezpečné použití recyklovaných materiálů pro aplikace v potravinách. Až dosud jsou však za monitorování kvality recyklovaného materiálu odpovědné národní úřady. Princip \"vzájemného uznávání\" při němž členský stát se rozhodne uznat proces, schválený jiným členským státem, lze aplikovat, ale není závazný. Schválené metody recyklace pro potraviny Pracovní postupy, založené na depolymeraci a spočívající v rozbití řetězců molekul polymeru, poskytují po jejich přečištění výchozí suroviny k výrobě PET (v závislosti na použité metodě je to ethylénglykol, kyselinu tereftalovou, dimethyltereftalát, bis-hydroxy-ethyltereftalát), které lze ihned použít k výrobě primárního PET plastu. Mnoho těchto depolymeračních metod získalo od US FDA schvalovací listy \"non objection\" pro užití materiálu v potravinářských aplikacích. Pokud jde o mechanickou recyklaci, jsou výsledkem recyklačního pochodu čisté vločky (nebo pelety, pokud jsou vločky dále extrudovány), jinými slovy, regranulované použité láhve. V tomto případě je zřejmé, že získaná surovina musí být před použitím k výrobě nápojových lahví ještě pečlivě vyčištěna. Jaké jsou kroky při mechanické recyklaci PET a jak se liší mechanická recyklace pro potravinářskou kvalitu od \"klasického\" postupu recyklace pro vlákno? \"Klasická\" metoda zahrnuje třídění lahví ze sběru s vytříděním všech lahví, které nejsou vyrobeny z PET, posekání lahví na vločky, praní vloček s odstraněním etiket a uzávěrů a vysušení vloček. Výsledný produkt, PET vločky nebo pelety (některé aplikace vyžadují roztavení a extrudování vloček) je zcela vhodný pro výrobu vláken nebo nádob pro tekutá mýdla a detergenty pro domácnost. Metody, poskytující materiál vhodný pro užití v potravinách, tak zvané \"superclean\" postupy, musí navíc oproti \"klasickým\" recyklačním metodám pro PET zahrnovat důmyslné postupy pro vyčištění, které odstraní těkavé kontaminanty a současně zvýší tzv. \"intrinsic viscosity\" (IV) vloček na kvalitu pro láhve. Obecně používají tyto metody praní při vyšších teplotách, úpravu při vyšších teplotách ve vakuu nebo v dusíku a filtraci. Tyto procesy, zvané též \"deep cleansing\", se u jednotlivých metod vzájemně liší. Postup může spočívat v užití \"chemických stripperů”, které odstraní část povrchu vloček a spolu s ním všecky ulpělé nečistoty. V tomto případě jde tedy o kombinaci mechanické a chemické recyklace. Metoda může být založena na tepelné a mechanické úpravě, bez nutnosti chemické úpravy. V tomto případě se materiál podrobí kontinuální krystalizaci a je zušlechtěn polykondensací v pevném stavu (solid-state polycondensation, zkr. SSP). Ta se provádí v reaktoru při vyšší teplotě a ve vakuu, nebo v přítomnosti dusíku a pochodem se dosáhne úroveň viskosity standardních pelet pro výrobu lahví. Během tohoto SSP procesu jsou odstraněny všechny těkavé nečistoty. Potenciální potřeba pro recyklovaný PET potravinářské kvality, stejně jako tyto recyklační metody jsou již nepochybně vyvinuty. Rozhodujícím bodem pro recyklaci PET v Evropě však nadále zůstává zavedení celoevropského schvalovacího postupu. Zdroj: www.petrecycling.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí