zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Exkluzivní rozhovor s generálním ředitelem Lesy České republiky, s.p.

25.09.2003
Les
Exkluzivní rozhovor s generálním ředitelem Lesy České republiky, s.p.
Nový generální ředitel podniku Lesy České Republiky ing. Kamil Vyslyšel, dvy týdny po svém nástupu do funkce, poskytl serveru Lesnictvi.cz exkluzivní rozhovor, který vám v plném znění přinášíme v tomto článku. Vážený pane generální řediteli, ve své funkci jste dnes právě 14 dní. Je to velice krátká doba na to, abyste se mohl detailně seznámit s veškerou agendou, na druhé straně jste již učinil některá zásadní rozhodnutí. Mohl byste návštěvníkům serveru Lesnictvi.cz stručně nastínit svou vizi, se kterou jste na místo GŘ LČR nastoupil? LČR od samého počátku realizují při péči o svěřené lesy k přírodě blízké a šetrné postupy obhospodařování a také v ekonomické oblasti si nevedly špatně. Podle mého názoru přicházím do zdravého podniku. Mým cílem je naplnit zadání, které v hlavních rysech sleduje prohloubení různých pohledů na možnosti obhospodařování státních lesů, oživení obchodní politiky, zefektivnění organizační struktury, zohlednění sociálních a ekonomických potřeb jednotlivých regionů. Předpokládám, že všechna má rozhodnutí budou podložena diskusí s ostatními členy vedení podniku i středním managementem, tedy oblastními inspektory a lesními správci. Mezi lesníky pohybujících se v oblasti taxace a hospodářské úpravy lesů jste velice dobře známou a uznávanou osobností. Chtěl byste se nějak představit i těm, kteří se pohybují v jiné části lesnického prostředí a Vaše jméno znají pouze vzdáleně? Narodil jsem se 28. 8. 1964 Praze, současné trvalé bydliště mám v Kladně. V letech 1978 – 82 jsem studoval střední lesnickou školu v Trutnově, 1982 – 1986 lesnickou fakultu v Brně. Po vojně jsem nastoupil v roce 1987 do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), pobočka Plzeň, pracoviště Karlovy Vary, kde pracoval jako taxátor. V roce 1993 jsem přešel na pobočku do Plzně jako vedoucí pracovní skupiny. V roce 1998 jsem začal pracovat jako provozní náměstek ředitele ÚHÚL na ústředí v Brandýse n. L. Profesně jsem se zabýval tvorbou lesních hospodářských plánů, oblastních plánů rozvoje lesů, inventarizací lesů, budováním informačního datového centra lesního hospodářství. Jsem ženatý, mám dvě děti. Snad to pro prvotní informaci stačí. Myslíte, že můžeme očekávat nějaké zásadnější změny v chování podniku Lesy ČR nebo budete pokračovat spíše ve šlépějích Vašeho předchůdce? Lesu spíše prospívá evoluce než revoluce. Kladu důraz na kontinuitu. Minulé vedení připravovalo určité změny. S novým týmem tyto materiály posuzuji. Určitě je využijeme a dále prohloubíme a rozšíříme. Na konci září budu panu ministrovi předkládat obsahové záměry, které by měly nastínit další směřování LČR. Jistě kolem toho ještě proběhne rozsáhlá diskuse. Podnik Lesy ČR se honosí vykazováním zisku, nečerpá dotace ze státní rozpočtu, naopak řadu aktivit podporuje. Investuje velké prostředky do reklamy, a to i televizní. Jsou toto aktivity, ve kterých plánujete pokračovat nebo vidíte zaměření podniku spíše jiným směrem? Myslím, že nelze hovořit o reklamě v pravém slova smyslu, ale spíše o osvětové kampani, osvětovém působení na veřejnost, o komunikaci s veřejností. Televize je jedním z nástrojů využitelných pro komunikaci s veřejností a televizní spoty jednou z forem sdělení. Určitě zvážíme efektivitu tohoto způsobu komunikace ve srovnání s jinými. Komunikace podniku s veřejností dosáhla velmi vysoké úrovně a určitě v ní budeme pokračovat. V současné době podnik využívá široké škály forem komunikace s různými cílovými skupinami a půjde jen o nastavení priorit. Naše čtenáře i zaměstnance Vašeho podniku jistě bude zajímat, zda plánujete po výměně ekonomického ředitele i další personální změny v nejvyšším vedení podniku? Koncem září odchází do důchodu výrobně-technický ředitel Ing. František Morávek. Již jsem se vybral jeho nástupce. Stal se jím Ing. Vladimír Blahuta, který doposud pracoval u společnosti CE WOOD, a. s. Do své funkce jste byl jmenován velice narychlo a bez výběrového řízení. Necítíte tuto formu jmenování jako určitý handicap, že jste nemohl obhájit své odborné a manažerské schopnosti před ostatními případnými uchazeči? V kompetenci ministra zemědělství je odvolávat a jmenovat generálního ředitele LČR přímo. Není povinen vypisovat žádné výběrové řízení. Jeho nabídku jsem přijal jako osobní výzvu jít do firmy, která má vysokou prestiž a dlouhodobě vykazuje jak lesnicky, tak ekonomicky dobré výsledky. Tuto firmu chci, společně s kolektivem jejích pracovníků, dále posunout a rozvíjet. Celý článek: www.lesnictvi.cz Autor: Otázky kladl: Ing. Vít Skála Prevzato z rozhovoru exklusivne poskytnuteho serveru www.Lesnictvi.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí