zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

07.10.2003
Odpady
Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech
Další odpovědi na dotazy našich uživatelů.
Dotaz: Naše firma má souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona 185/2001 Sb., vydaný ještě příslušným okresním úřadem. Souhlas je z roku 2002 a jeho platnost dle rozhodnutí je na dobu neurčitou. Jak je to vlastně nyní po zániku okresních úřadů - musíme mít souhlas obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo nám platí stávající rozhodnutí – souhlas vydaný okresním úřadem i nadále. Dotaz s tím související - na jakém správním území nám v případě platnosti rozhodnutí okresního úřadu toto rozhodnutí bude platit? Odpověď: Změny v kompetencích správních úřadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) byly provedeny s účinností od 1.1.2003 zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů. Protože tento zákon nestanoví ve svých přechodných ani závěrečných ustanoveních, že se platnost rozhodnutí vydaných bývalými okresními úřady zrušuje, jsou rozhodnutí o vydání souhlasu okresními úřady platná na dobu stanovenou v těchto rozhodnutích. Co se týče územní platnosti těchto rozhodnutí, zákon č. 320/2002 Sb. jeho vymezení v souvislosti s převodem kompetencí neřeší a lze tedy vyvodit ze zákona o odpadech, že souhlasy vydané rozhodnutími bývalých okresních úřadů platí na území těchto okresních úřadů, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak, tj. pokud bývalý okresní úřad nevymezil nebo neomezil platnost souhlasu přímo v rozhodnutí. Dotaz: Musí mít úklidová a servisní firma, která pracuje v areálu původce odpadu a zajišťuje obsluhu shromažďovacích nádob na odpad, souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady? Nakládání s odpady zahrnuje pouze transport nebezpečného odpadu z výrobních prostor do mobilního shromažďovacího místa pro nebezpečný odpad, které je také v areálu původce. Zde již přebírá odpad osoba oprávněná k podnikání podle § 12 zákona o odpadech. Odpověď: Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem musí mít podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech původce odpadu. Původcem odpadu je podle § 4 písm. p) zákona o odpadech právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Původce odpadů, zodpovídá podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech za nakládání s tímto odpadem až do doby jeho využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce může v rámci smluvní autonomie uzavřít smlouvu s jinou osobou, že za něj bude všechny nebo některé z jeho povinností stanovených v § 16 zákona o odpadech plnit, odpovědnosti za jejich splnění se však nezbavuje až do doby jejich předání do vlastnictví osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.a nedochází zde k převedení vlastnictví odpadu. Podmínky smlouvy záleží na shodně projevené vůli smluvních subjektů. Pokud tedy původce odpadu má souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, úklidová firma jej mít nemusí, avšak nepřebírá odpad do svého vlastnictví, ani za odpad a nakládání s ním neodpovídá ze zákona o odpadech. Odpovědná je pouze vůči původci odpadů a ze smlouvy s ním uzavřené. Mgr. Věra Dubanská CSc., Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí