zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné projednání posudku k záměru Bystřec-kamenolom

01.10.2003
Geologie
Veřejné projednání posudku k záměru Bystřec-kamenolom
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice V Hradci Králové dne: 23.09.2003 Č.j.: 550/19-9/OVSS-VI/03-Ko PROTOKOL z veřejného projednání posudku k záměru „Bystřec - kamenolom“ I. Základní údaje 1. Průběh posuzování před veřejným projednáním: v listopadu 2002 bylo MŽP předloženo oznámení k uvedenému záměru dle bodu 2.3 přílohy I zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon). Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona. dne 13.01.2003 bylo rozesláno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení příslušným obcím a dotčeným orgánům státní správy, dne 13.02.2003 bylo ukončeno zjišťovací řízení, které požadovalo oznámení doplnit dne 05.05.2003 byl rozeslán doplněk dokumentace dne 15.05.2003 bylo zadáno zpracování posudku firmě UNIGEO a.s. Zlaté Hory, dne 18.08.2003 byl MŽP předložen zpracovatelem zadaný posudek, oznámení o termínu veřejného projednání posudku bylo rozesláno příslušným obcím a DOSS dne 03.09.2003. 2. Veřejné projednání posudku se uskutečnilo dne 22.09.2003 od 14.00 hod. v sídle firmy GRANITA s.r.o. Skuteč. 3. Ve smyslu § 12 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu veřejného projednání posudku byl pověřen řízením veřejného projednání Ing. Miloslav Kozák, pracovník MŽP – OVSS Hradec Králové. 4. Účastníci veřejného projednání  Za investora a oznamovatele – František Flídr, František Flídr ml. a Jaromír Buber  Zpracovatel dokumentace – ing. Jan Blažek  Zpracovatel posudku – p.g. Věra Tišnovská a ing. František Kalenda II. Průběh veřejného projednání Uvedeného veřejného projednání záměru „Bystřec - kamenolom“ se mimo oficiálních účastníků jednání dle bodu I.4. protokolu nezúčastnil žádný zástupce veřejnosti. Celkově se VP účastnilo 7 osob. V úvodní části VP bylo stručně vysvětleno postavení procesu EIA v postupu přípravy realizace posuzovaných záměrů a shrnut dosavadní průběh procesu EIA posuzovaného záměru. Poté účastníci VP, uvedení v bodě I.4., krátce shrnuli svá stanoviska k záměru a k projednávanému posudku. Diskuse k uvedenému záměru se týkala zejména vysvětlení podmínek uvedených v návrhu stanoviska. III. Výsledek Ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí byl uvedený záměr posouzen ze všech podstatných hledisek. V průběhu VP nebyly uplatněny žádné připomínky, které by zásadním způsobem zpochybnily možnost realizace posuzovaného záměru. Podmínky pro ev. realizaci záměru budou součástí stanoviska příslušného orgánu. Z průběhu VP byl pořízen mgf. záznam jako pracovní materiál a podklad pověřené osoby pro konečné zpracování stanoviska příslušného orgánu dle § 11 zákona č. 100/2001 Sb. O pořízení mgf. záznamu byli účastníci VP v úvodu informováni. Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání posudku k záměru „Bystřec - kamenolom“ v okrese Ústí nad Orlicí oznamovatele GRANITA s.r.o. Skuteč podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku. Ing.Miloslav Kozák pověřený řízením veřejného projednání posudku Zdroj:www.env.cz Rozdělovník k č.j.: 550/19-9/OVSS-VI/03-Ko oznamovatel GRANITA s.r.o. Vilibalda Svobody 695 539 73 Skuteč dokumentář Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. ing. Jan Blažek U Vodárny 137 537 01 Chrudim posudkář p.g. Věra Tišnovská Jesenické nábřeží 805 793 76 Zlaté Hory UNIGEO a.s. ing. František Kalenda Kostelní 13 793 76 Zlaté Hory Na vědomí: MŽP odbor IPPC a projektové EIA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí