zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hranice trápí moc prachu v ovzduší

02.10.2003
Obecné
Hranice trápí moc prachu v ovzduší
Hranice - Křižovatka u letního kina, okolí závodu na výrobu obrazovek Philips, Masarykovo náměstí, sídliště Struhlovsko nebo silnice a náves ve Slavíči. Všechna tato místo mají něco společného mimo to, že leží v některé části Hranic. Na každém z nich byla totiž naměřena vysoká hladina polétavého prachu, který překračuje vládou nařízené normy. Takový je výsledek první etapy měření škodlivých látek na území města Hranic a jeho místních částí, díky němuž se mohou zdejší lidé po třech letech opět dozvědět, jak je to s ovzduším v jejich městě. \"Ještě nás čekají dvě etapy měření. Jakmile budeme mít v rukou všechny výsledky, vyvodíme z nich patřičné závěry. Zatím to však vypadá, že Hranice trápí problém s nadměrnou prašností,\" konstatuje mluvčí hranické radnice Petr Bakovský s poukazem na to, že největší naměřené hodnoty jsou kolem míst ze zvýšenou dopravou. \"To podle mého názoru souvisí také s prašností u továrny Philips, kde jde o souběh vlivů. Sčítá se zde totiž prach ze závodu, blízké silnice a protějšího sídliště. Navíc během měření bylo velké horko, které má vliv na vyšší prašnost, takže raději počkáme na další výzkumy,\" dodává Bakovský. To potvrzují také zástupci továrny. \"LG.Philips Displays provádí vlastní monitoring ovzduší v okolí technologického centra pro chemické látky amylacetát, izopropylalkohol, toluen, aceton, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu dusičnou a oxidy dusíku. Jedná se o místa, kde je na základě rozptylové studie předpokládána nejvýznamnější imisní zátěž. Naměřené hodnoty splňují normy a lze je charakterizovat jako nevýznamné,\" uvedl mluvčí továrny Vladan Pěnkava. Kromě polétavého prachu byla v Hranicích měřena a vyhodnocována také koncentrace oxidu dusíku, ozonu, oxidu uhličitého nebo polyaromatických uhlovodíků obsaženého v místním ovzduší. Měření odhalila například i vyšší koncentrace oxidů dusíku, a to zejména na místech s intenzivnější dopravou. K překročení limitní koncentrace, včetně meze tolerance pro rok 2003, však nedošlo ani v jednom případě. Ovzduší monitoruje továrna i radnice Dále byly naměřeny rovněž vyšší koncentrace ozónu, které jsou ovšem pro období letních dnů, kdy první měření probíhala, typické. Oproti tomu naměřené koncentrace oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého byly nízké, což je v souladu s celorepublikovým trendem, naopak koncentrace benzenu v ovzduší kolísaly od 1 do 5 g/m3 s maximem 12,4 g/m3 ve Slavíči u silnice I/47. V osadách Rybáře a Velká byly podle předpokladů zaznamenány příznivé naměřené koncentrace sledovaných látek. Naopak Drahotuše a Slavíč jsou kvůli velké dopravě hodnotami koncentrací sledovaných škodlivých látek srovnatelné s městskou částí Hranic. Hranická radnice dává na monitorování ovzduší ze svého rozpočtu částku čtyři sta osmdesát tisíc korun. V minulých letech byla takováto měření prováděna Okresní hygienickou stanicí v Přerově, která je však od roku 2000 přestala provádět. Proto letos město vyhlásilo výběrové řízení na nový průběžný ekologický monitoring, kterým nakonec vítězně prošel Zdravotní ústav Ostrava, který měření provádí s pomocí pojízdné mobilní stanice na celkem osmačtyřiceti místech ve městě. S průběžnými i konečnými výsledky ekologického monitoringu budou občané Hranic postupně seznamováni na internetové adrese www.mesto-hranice.cz. Celkové výsledky budou k dispozici v říjnu příští rok. Čistota ovzduší v Hranicích měřící bod (údaje v g/m3) CO PM10 NO2 O3 SO2 benzen 09 - u závodu PHILIPS 323 125 112 35 20 7,4 10 - sídliště Struhlovsko 227 77 17 43 29 1,8 27 - parkovište u cementárny 135 55 9 122 27 1,0 29 - motorest SPARTA 205 32 16 108 23 1,5 33 - Masarykovo náměstí 397 65 35 48 22 3,9 34 - ul. Mostní (před mostem) 239 75 15 119 23 4,6 35 - ul. Teplická (SOU) 128 23 14 61 24 2,2 36 - Rybáře - Pony auto trend 98 55 < 8 99 19 1,7 38 - Velká - pohostinství 143 53 8 76 22 1,6 39 - Velká - autobusová zastávka 170 72 9 108 22 1,7 41 - Drahotuše - autoservis 139 63 8 81 20 1,4 42 - Drahotuše - nám. Osvobození 213 76 17 135 22 1,4 47 - Slavíč - u silnice I/47 373 79 105 40 24 12,4 48 - Slavíč - náves 180 65 14 122 34 2,1 Průměr Hranice (48 míst) 230 66 26 80 24 2,7 limit 1 hodina - - 270 - 410 - limit 24 hod 13300 60 - 120 125 - limit roční (Zdroj: ZÚ Ostrava) - 43,2 54 - 50 9,375 droj: Mladá fronta Dnes
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí