zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Koncepce určuje, jak dál v ochraně šumavské přírody

02.10.2003
Příroda
Koncepce určuje, jak dál v ochraně šumavské přírody
Teze nové koncepce péče o Národní park Šumava dnes zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí [1]. Respektují mezinárodní standardy [2] a zároveň i místní podmínky. Důležitým partnerem při jejich naplňování budou šumavské obce [3]. Při přípravě koncepce probíhala jednání s obcemi, ekologickými i lesnickými organizacemi, zástupci vědecké sféry i mezinárodních institucí. Cíle koncepce jsou dlouhodobé, řada kroků se však začne realizovat již v tomto roce. Jednotlivé úkoly mají konkrétní termíny. Mezi nejdůležitější opatření patří: · Zjednodušení: zcelit první zóny do několika větších celků, zjednodušit zonaci ve vazbě na Biosferickou rezervaci Šumava a Ramsarskou úmluvu o ochraně mokřadů. I a II. zóna by měly pokrývat alespoň 75 % plochy národního parku. · Ochrana přirozeného vývoje přírody: zvětšovat postupně území, kde bude probíhat nerušený vývoj přírodních ekosystémů bez zásahů člověka tak, aby do pěti let tvořila 30 % rozlohy národního parku. Plochy zařazené do těchto území z nich již nevyjímat, zařadit sem rašeliniště a podmáčené smrčiny. · Prostor pro obce: vytvořit podmínky pro dostačující zázemí obcí v jejich bezprostředním okolí a využít všech příležitostí pro jejich ekonomický rozvoj. · Odbornost: posílit zastoupení odborníků na ochranu přírody na Správě šumavského národního parku. · Spolupráce: postupně sladit zásady péče o šumavský národní park s pravidly platnými v Národním parku Bavorský les, zejména v jeho nové části. Koncepce počítá s tím, že by se mimo nejcennější oblasti národního parku nadále v případě potřeby zasahovalo proti kůrovci. Bezzásahové území by se ale mělo postupně rozšiřovat. Navíc by se měl provádět důsledný odborný monitoring celé oblasti. “Národní park by měl chránit šumavskou přírodu, která je unikátem evropského formátu, a zároveň sloužit i místním obyvatelům. Za klíčové považuji, že se pro koncepci podařilo vyjednat souhlas šumavských obcí – zkušenosti ze světa totiž ukazují, že značka národního parku znamená nejen ochranu přírody, ale i ekonomický profit. Podporu obcí v národních parcích považuji za jednu z priorit,” dodává ministr životního prostředí Libor Ambrozek [4]. Poznámky: [1] Koncepce je zveřejněna na adrese www.env.cz, rubrika Aktuality. [2] Zásady pro zařazení do kategorie II podle mezinárodních kritérií Světového svazu na ochranu přírody (IUCN) a doporučení Světového fondu na ochranu přírody (WWF). [3] Teze nové koncepce péče o šumavský národní park podpořily obce prohlášením 26. září 2003 (v příloze). [4] Ministr životního prostředí inicioval vznik speciálního programu Státního fondu životního prostředí zaměřeného právě na obce v národních parcích. Ty by tak mohly například získat dotaci na stavbu čistíren odpadních vod a sběrných dvorů ve výši až 80 % plánovaných investic. Program by měl platit od ledna příštího roku. Přijetí novely zákona o ochraně přírody, kterou bude v nejbližších týdnech projednávat parlament, by obcím umožnilo získat náhradu za omezení hospodaření v obecních lesích kvůli ochraně přírody. Novela by totiž měla do českého právního řádu zakotvit soustavu evropsky významných chráněných území NATURA 2000, kam bude podstatná část Šumavy také zahrnuta. Jednou z možností je finanční náhrada, tedy v podstatě vypočtení rozdílu mezi ziskem, kterého by vlastník lesa normálně dosáhl, kdyby nebyl omezován, a výnosem po omezení. Dalšími možnostmi jsou směny pozemků či jejich výkup. Ministrovi životního prostředí se už letos podařilo získat do rozpočtu 5,6 milionu korun na ušlé daně z nemovitostí pro obce ve všech národních parcích. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí