zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklaci odpadních olejů mohou podpořit ekonomické nástroje

10.10.2003
Odpady
Recyklaci odpadních olejů mohou podpořit ekonomické nástroje
Sběr a zpracování odpadních olejů v ČR je roztříštěné a ve srovnání se zeměmi EU nedostatečné. Změny právních předpisů nepřinesly v této oblasti žádné zlepšení. K vybudování funkčního systému nakládání s odpadními oleji by mohl pomoci recyklační fond.
Odpadní oleje jsou podle zákona o odpadech zařazeny mezi odpady vybrané (§ 25 zákona o odpadech). Zároveň je výrobcům a dovozcům olejů uložena povinnost zpětného odběru olejů, jakmile se stanou oleji odpadními (a to od 23. 2. 2003). To znamená, že výrobci/dovozci nesou finanční a organizační zodpovědnost za sběr a úpravu odpadních olejů. Posuzujeme-li stávající situaci sběru a úpravy odpadních olejů v České republice na pozadí evropské a české legislativy, lze identifikovat několik klíčových problémů: V současné době nejsou zmapované toky odpadních olejů. Jediné co je jisté, je množství produkovaných olejů. Návratnost použitých a odpadních olejů je velmi nízká -většina primárních producentů spaluje oleje ve svých vlastních kotlích nebo je prodává jako druhotné palivo. Neexistuje jednotný systém sběru a úpravy odpadních olejů. Je zde však několik subjektů, které oleje sbírají a okamžitě prodávají k energetickému využití. Výrazné množství (přibližně 45 000 tun - odborný odhad) je spalováno bez jakékoli kontroly v malých i větších zdrojích, které často nepodléhají žádné kontrole a představují riziko znečištění ovzduší. Zavedení povinnosti zpětného odběru se minulo účinkem. Není efektivní kontrola dodržování legislativy ze strany České inspekce životního prostředí. Většina dosud zadaných studií a různých projektů nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Řešení současné situace by mohlo být ve zkvalitnění stávajícího systému sběru a úpravy. Jeho součástí je zákaz spalování olejů v malých kotlích, systém pověření sběrných společností a zkvalitnění vynucování legislativy v oblasti odpadních olejů. Je otázkou, zda zachovat dosavadní systém povinnosti zpětného odběru producenty a dovozci nebo zvolit jiné nástroje pro zajištění sběru a zpracování olejů. V neposlední řadě je třeba věnovat prostředky do osvěty občanů. MEZITITULEK: Sběr a regenerace olejů Podle zákona výrobci a dovozci olejů musí zajišťovat zpětný odběr odpadních olejů. To znamená, že nesou zodpovědnost za sběr a úpravu odpadních olejů nebo zorganizování a financování jejich sběru a úpravy. Náklady na sběr a úpravu se mohou stát součástí ceny nových olejů. Koncový uživatel olejů může, ale nemusí využít bezplatný zpětný odběr. Oblast odpadních olejů je z hlediska životního prostředí velkým problémem, a to nejen v ČR. Dosáhnout vyšší úrovně je v ČR velmi nutné a nejvýše aktuální. Návratnost olejů je však v současné době příliš nízká, než aby umožnila ekonomický provoz regeneračního zařízení. Hmotnostní bilance sběru a přepracování odpadních olejů v zemích EU je v porovnání se situací v ČR varující. MEZITITULEK: Recyklační model Sběrový systém je vytvořen pro celé území ČR, vyjma sběrového systému pro drobné původce odpadních olejů. Je plně funkční a kapacitně dostatečný i pro množství odpadních olejů, uváděná v prognózách. Systém by měl být podpořen fungováním zpětného odběru odpadních olejů v souladu s platnou legislativou a případně i dalšími nástroji. Návrh na způsob, který by napomohl vybudovat funkční systém řádného nakládání s odpadními oleji, byl společností Baufeld - ekologické služby, s. r. o., již několikrát veřejně prezentován. Systém se osvědčil i v jiných zemích, ovšem u nás nebyl návrh dosud akceptován. Zejména byl návrh odmítán ze strany MŽP ČR, s tím, že se jedná o model s recyklačním poplatkem. Zkušenosti za celé období činnosti společnosti dávají za pravdu názoru, že pouze ekonomické nástroje mohou napomoci realizovat řádný systém nakládání s odpadními oleji. Základní problém je v tom, aby se sběrem zajistilo potřebné, ekonomicky výhodné množství odpadních olejů. Proto by podle sběratelských organizací byl výhodný model tzv. recyklačního fondu pro nakládání s odpadními oleji (viz schéma). Na rozdíl od stávající legislativy má mnoho výhod. Je zcela adresný v celém toku hmoty a motivuje všechny články řetězce (účelově vázané prostředky na rozvoj). Byl vyzkoušen a osvědčil se například v SRN. Není pro něj potřeba zřizovat další orgány (jeho činnost může zajistit např. SFŽP). Výrobci a dovozci budou financovat jen svou skutečnou produkci a dovoz čerstvých olejů prostřednictvím např. SFŽP, které bude mít finanční zdroje na správu i propagaci. AUTOR: Ing. Jan Čunát, Baufeld - ekologické služby, s. r. o. Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí