zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém řízení pro elektrošrot v České republice

14.10.2003
Odpady
Systém řízení pro elektrošrot v České republice
Evropská unie vydala 13. února 2003 směrnici 2002/95/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (o elektrošrotu, OEEZ). V rámci přístupového procesu musí Česká republika tuto směrnici implementovat do svých národních podmínek.
Jako jedna z mála zemí Evropské unie má s tvorbou takového systému zkušenosti Holandsko, proto ho české Ministerstvo životního prostředí požádalo o asistenci. Díky tomu od počátku roku běží projekt \"Systém řízení pro odpad z elektrických a elektronických zařízení v České republice\", finančně podporovaný holandskou vládou. Jeho cílem je formulovat systém řízení (nakládání s elektrošrotem) pro přijetí a zavedení evropské směrnice a poté ho částečně implementovat. Pro uskutečnění projektu bylo vybráno konsorcium firem Witteveen Bos (jedna z hlavních konzultačních firem v tomto oboru v Holandsku), Meurs/LMA (Meurs působí jako konzultační společnost, LMA je národní kancelář pro registraci dopravy odpadů), Holandská asociace pro nakládaní s tuhým odpadem (NVRD -sdružuje obecní a městské společnosti pro odvoz odpadů) a firma KAP, s. r. o. (konzultační společnost v životním prostředí v ČR). Projekt je součástí předvstupního programu, který řídí agentura SENTER International. MEZITITULEK: Rámec pro sběr a zpracování Evropská směrnice 2002/95/ES o elektrošrotu poskytuje rámec pro separovaný sběr, zpracování a znovuvyužití elektrošrotu, včetně financování a poskytování informací. V stanoveném rámci mohou jednotlivé země volit různé přístupy. Směrnice má tři hlavní cíle.. Především má eliminovat elektrošrot, který je zdrojem nebezpečných látek, z komunálního odpadu. Má také zajistit znovuvyužití drahých surovin, obsažených v elektrošrotu a bezpečné zneškodnění nevyužitelných nebezpečných součástí. Směrnice obsahuje cíle pro materiálové využití a recyklaci různých typů odpadů z elektrických a elektronických zařízení. Členské státy musí například do 31. prosince 2006 dosáhnout míry odděleného sběru OEEZ v průměru 4 kg/rok ze soukromých domácností na jednoho obyvatele. Směrnice také stanovuje nové požadavky, hlavně na výrobce a distributory elektrických a elektronických zařízení. Producenti a dovozci elektrických a elektronických zařízení mají být odpovědni za jejich zařízení po tom, co se tato zařízení stanou odpadem. Kromě toho směrnice ukládá producentům a dovozcům odpovědnost za sběr a zneškodnění historického elektrošrotu (tj. za všechny vyřazené elektrické a elektronické zařízení, které jsou prodány před 13. srpnem 2005). MEZITITULEK: Povinnost výrobců Výrobci a dovozci by tedy měli podle směrnice vytvořit systém pro separovaný sběr elektrošrotu z domácností (bez poplatku), zabezpečit zpětný odběr vyřazených zařízení z domácností na základě principu \"jeden za jeden bez poplatku\", zpracovat elektrošrot při použití nejlepších dostupných technik a zavést systém pro materiálové využití a recyklaci elektrošrotu, který byl separovaně sesbírán. Pro realizaci systému musejí výrobci a dovozci poskytnout (garantované) finance minimálně pro sběr, zpracování, materiálové využití a konečné odstranění elektrošrotu z domácností a proporčně sdílet odpovědnost za financování historického odpadu (i odpadu značek, které se už nevyrábí). Mezi důležité povinnosti patří informace pro spotřebitele o elektrošrotu a způsobu materiálového využití i monitorování celého systému (zde by měla kromě výrobců a jiných subjektů fungovat také státní správa). MEZITITULEK: Práce skupiny Projektový tým navrhl pro projekt tzv. IBIS metodu \"otevřeného plánování\", ve které jsou všechny zúčastněné strany zahrnuty do hledání vhodné implementační strategie. Tato metoda byla v Holandsku aplikována na více odpadních proudů, např. vyřazené vozidla, odpadní oleje, elektrošrot, baterie. Základem metody je formování strategické \"IBIS skupiny\", v níž jsou zástupci všech zúčastněných stran, kteří prezentují její většinový názor. Během procesu by členové IBIS skupiny měli komunikovat s ostatními členy o vývoji prací a vytvořit tak zpětnou vazbu. Během projektu se IBIS skupina celkově setká pětkrát s přestávkami mezi setkáními 4 až 6 týdnů. Skupina bude připravovat návrh systému pro zavedení směrnice o elektrošrotu, který bude zohledňovat požadavky směrnice o elektrošrotu a české legislativy. Cílem je dosáhnout konsensus ve výsledcích. Samozřejmě takový výsledek nemůže být garantován předem. V případě, že skupina nedosáhne konsensu, bude vypracován návrh systému konsorciem firem ve spolupráci s MŽP. Složení české IBIS skupiny je uvedeno (včetně kontaktů) v rámečku. První setkání IBIS skupiny se uskutečnilo v červnu června 2003. Závěry setkání jsou zveřejněny na internetové stránce: www.kap.cz Zde budou také průběžně zveřejňovány diskusní materiály, aby se k nim mohl kdokoliv vyjádřit. Zájemci se mohou vyjadřovat buď prostřednictvím některého ze zástupců IBIS skupiny nebo kontaktováním zástupce firmy Kap na e-mailové adrese s.ilavska@prg.kap.cz. Tímto vyzýváme i čtenáře časopisu Odpady, aby se svými připomínkami připojili do procesu formování systému nakládání s elektrošrotem. AUTOR: Silvia Ilavská, KAP, s. r. o Dělení elektrických a elektronických zařízení podle přílohy IA směrnice 2002/95/ES 1. Velké domácí spotřebiče 2. Malé domácí spotřebiče 3. Zařízení telekomunikační a zařízení informačních technologií 4. Spotřebitelská zařízení 5. Osvětlovací zařízení 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních nástrojů) 7. Hračky, zařízení pro volný čas a sporty 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 9. Přístroje pro monitoring a kontrolu 10. Automatické dávkovače Složení strategické IBIS skupiny Jméno Zainteres. Zástupce e -mail skupina Ing. Zdeněk Zelený Státní správa MŹP zdenek_zeleny@env.cz Ing. Tomáš Mydlarčík MŽP tomas_mydlarcik@env.cz Ing. Josef Klofáč MPO Klofac@mpo.cz Ing. Vratislav Hradec ČIŽP hradec@cizp.cz Ing. Věra Macháčková Česká obchodní vmachackova@coi.cz inspekce Ing. Petr Šulc Obce a města Praha Petr.Sulc@cityofprague.cz RNDr. Miroslav Zapletálek Bruntál eko-chem-z@iol.cz Ing. Pavel Keller Výrobci Philips pavel.keller@philips.com Ing. Roman Tvrzník BSH roman.tvrznik@bshg.com Ing. Petr Novotný Electrolux Petr.novotny@notes.electrolux.com Ing. Károly Juhász Panasonic k.juhazs@panasonic.cz Ing. Roman Ostertág Osram rostertag@osram.cz RNDr. Petr Kratochvíl Zpracovatelé Ecobat baterky@quick.cz odpadu Ing. Petr Linhart Praktik linhart@praktikgroup.cz p. Martin Miloshewsky MHM EKO mm@mhm.cz Ing. Lenka Šlajsová Krajské úřady Plzeňský kraj lenka.slajsova@kr-plzensky.cz Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí