zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otazníky nad skládkou

08.10.2003
Odpady
Otazníky nad skládkou
Volfartice - Skládka tuhého komunálního odpadu by měla vzniknout na místě někdejšího lomu ve Volfarticích. Lokalita sice leží v katastru Volfartic, ale protože je zhruba devět set metrů od bytové zástavby v Novém Oldřichově, v sousední obci s ní nesouhlasí. Když jsme o jejich výhradách v ČD psali, místostarosta Volfartic Milan Janeček omezil své vyjádření na dvě věty: \"V současné době bych se nerad ke skládce vyjadřoval, jednání stále probíhají.\" Podstatně delší odpověď poskytl našemu deníku ing. Antonín Sahula CSc., bývalý starosta Volfartic a do roku 2002 také předseda dozorčí rady české akciové společnosti EKO Volfartice. Přiložil i materiál, který obec Volfartice vydala v dubnu 1998 jako informace pro občany, v němž jsou fakta o přípravě výstavby a provozu skládky ve volfartickém lomu. \"Je pozoruhodné, že odpovědi dotazovaných vykazují ztrátu paměti, zapomínají na to, co se jim nehodí a nebo nejsou dostatečně sdílní,\" předesílá ing. Sahula a vrací se do roku 1994, kdy anglicko-česká společnost Wimpey - Severokámen zahrnula do svých stanov nakládání s odpady se záměrem vybudovat skládku odpadů ve volfartickém lomu. Posléze se stala majitelem lomu akciová společnost Tarmac-Severokámen Liberec, a ta nabídla prostor vytěženého lomu do prodeje. Obecnímu zastupitelstvu Volfartic se podařilo získat partnery, obec vstoupila do výběrového řízení a uspěla. Poté byla založena akciová společnost EKO Volfartice, jejímiž akcionáři jsou: Mega a. s. Stráž pod Ralskem, Gedos s. r. o. Česká Lípa, Technické služby Nový Bor a obce Volfartice a Horní Police. \"Výsledkem všech protestů proti výstavbě skládky vedené obcí Nový Oldřichov, sdružením Za ochranu životního prostředí Volfartice a s tichých souhlasem obecního zastupitelstva Volfartic, kdy pod praporem boje za životní prostředí bylo vedeno tažení proti zařízení na ochranu životního prostředí, je současný stav,\" míní ing. Sahula. Pokračování na straně 19 Pokračování ze strany 17 Ing. Sahula dále konstatuje, že společnost EKO Volfartice nebyla pro průtahy ve správních řízeních způsobených různými odvoláními schopna včas zahájit výstavbu a provoz skládky a tudíž splácet úvěr. Úvěr byl Českou spořitelnou postoupen jako rizkový Konsolidační bance a posléze jako pohledávka prodán společnosti s rozhodujícím podílem německého kapitálu, která v prosinci roku 2002 převzala EKO Volfartice. Nový vlastník má mít úvěr od zahraničního peněžního ústavu, platné stavební povolení a hodlal zahájit výstavbu první etapy skládky v srpnu letošního roku. \"Občanům Nového Oldřichova zřejmě nevadila desítky let trvající těžba a zpracování kamene v lomu, kdy miliony tun kameniva byly převáženy zejména přes Volfartice na Českou Lípu. Zřejmě jim nevadily odstřely, prašnost, hluk ani dopravní zátěž a to, že byla narušena atraktivnost této rekreační oblasti. Nepřispívala občanům k jejich postoji v minulosti také skutečnost, že lom při svém provozu poskytoval pro obec techniku, zaměstnával občany, prodával jim domky i jinak pomáhal obci?\" ptá se bývalý starosta a podtrhuje, že bude-li skládka v provozu, půjdou peníze do Volfartic, a Nový Odlřichov, který odmítl účast v akciové společnosti, nebude dostávat ani dividendy. \"Hlavním strašákem se nyní stává dopravní zátěž. Občanům se neříká, že příjezdová trasa na skládku je závazně stanovena z komunikace Žandov - Česká Kamenice, tedy mimo hlavní část obce Nový Oldřichov. A rovněž se neříká, že již v roce 1998 byly zahájené přípravné práce na hledání příjezdové komunikace zcela mimo zástavbu. V současné době je tato komunikace v projektové přípravě,\" tvrdí ing. Sahula a uvažuje nad složitou situací, do níž se současné zastupitelstvo dostalo. Šlo totiž do komunálních voleb s heslem \"přehodnocení kladného postoje obce k výstavbě skládky\". Na druhé straně je zřejmé, že by provoz skládky mohl ročně přinést miliony do obecní pokladny, což by umožnilo realizovat potřebné a finančně nákladné investiční akce. \"Ale budou-li souhlasit s výstavbou skládky, dají za pravdu předchozímu zastupitelstvu a před občany budou za hlupáky. Zřejmě zvolí \"nesdílnost\" a v tichosti počkají, až bude skládka postavena a peníze již ze zákona přijdou do obecního rozpočtu samy,\" odhaduje bývalý starosta. \"Při hodnocení nesdílnosti pana místostarosty je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že tento v obci uznávaný řezník, neměl možnost se seznámit s historií tohoto investičního záměru. Několik let v této souvislosti probíhající problémy správních řízení, výkladu ustanovení stavebního řádu, obchodního zákoníku a. p. zřejmě nebudou oblastí jeho zájmu,\" předpokládá ing. Sahula a tvrdí: \"Všechny argumenty proti negativnímu působení skládky na životní prostředí byly odborníky vyvráceny, o čemž svědčí schválení EIA, vydání územního rozhodnutí a nakonec stavebního povolení. Většina odvolání proti správním rozhodnutím byla dokládána chybami a nedostatky obsahu a formulace správních rozhodnutí.\" Bývalý starosta Volfartic je přesvědčen, že nejde o ohrožení životního prostředí, ale o chyby, jichž se po převratu dopustili noví, morálně a bohužel i odborně bezúhonní správní úředníci. \"Osobně jsem přesvědčen, že zahájí-li u nás společnost s německým kapitálem výstavbu skládky, tak ji úspěsně dokončí,\" věří ing. Antonín Sahula. Zdroj: Českolipský deník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí