zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové uhelné elektrárny jsou perspektivní

14.10.2003
Obecné
Nové uhelné elektrárny jsou perspektivní
Mostecko - Využití hnědého uhlí na Mostecku v dalších desetiletích je podle odborníků perspektivní nejen pro energetiku, ale i z ekologického hlediska. Jak orgány životního prostředí hodnotí skutečnost, že po roce 2006 by měla být v Podkrušnohoří postavena nová tepelná elektrárna využívající při výrobě elektřiny místní hnědé uhlí, jež by měla nahradit stárnoucí uhelné elektrárenské bloky, jsme se zeptali Ing. Jaroslava Hájka, vedoucího oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem. \"Pokud by nový energetický zdroj měl být náhradou za dosluhující elektrárenské zdroje, byl by přínosem. Říkám to, i když jsem zastáncem jaderné energetiky, protože se musíme na možnosti získávání energie dívat střízlivě.\" Jsou moderní tepelné zdroje energie ekologicky perspektivní? \"Podařilo se nám v ČR velmi významně snížit emise. Při výstavbě nových uhelných elektráren, které by nahrazovaly starší, bych větší problém neviděl. V době dožívání starých elektráren, vybavených koncovým zařízením na čištění spalin, nastupuje moderní technologie, a proto se nepostaví nic, co by neodpovídalo světovému technologickému trendu, který klade důraz na ekologii spalovacího procesu.\" Jak bude probíhat posuzování projektu nové elektrárny? \"Legislativních kroků je celá řada, důležité je, že posouzení takového nového zdroje znečišťování ovzduší musí být provedeno dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, musí být vydáno povolení dle zákona o integrované prevenci a o omezování znečištění a dle zákona o ochraně ovzduší. Za inspekci životního prostředí mohu říci, že bych se nebál nového uhelného zdroje, pokud budeme znát všechny podmínky včetně toho, jak kvalita uhlí ovlivní spalovací proces a jak budou omezovány emise znečišťujících látek v samotném procesu spalování i na jeho konci.\" Současné elektrárny lze přirovnat k automobilu s katalyzátorem - koncový katalyzátor vyčistí zplodiny. Ale nový typ elektrárny či automobilu by měl mít i motor ekologický, takže koncový katalyzátor by ani nebyl potřeba. Lze tak charakterizovat moderní technologie uhelných elektráren? \"Přesně tak. Již vedení samotného spalovacího procesu musí garantovat, že ve spalinách bude emisí co nejméně.\" Znamená to, že po zprovoznění moderního elektrárenského zdroje na hnědé uhlí se bude míra emisí dále snižovat, pokud bude nahrazovat staré zdroje? \"Ano. Nový uhelný zdroj přispěje - jako náhrada starých elektrárenských bloků - k čistotě ovzduší.\" Jaký je současný stav ovzduší v ČR? Jak z tohoto hlediska posuzuje Evropská unie náš stát? \"Dostali jsme se na úroveň vyspělých států. Srovnání průmyslového zatížení Ústeckého kraje je srovnatelné se zatížením průmyslových regionů v Německu. Je potřeba dostat se v čistotě ovzduší ještě o kousek dál, ale žádnou černou ovcí v žádném případě nejsme.\" Hovoří se také o energetickém využívání biomasy. Jaký je váš názor na tento obnovitelný zdroj? \"Pod biomasou se myslí mnoho věcí. Je to vše, co vyrostlo a jde spálit. Podobně jako u uhlí také u biomasy záleží na tom, v jakém zařízení se spálí, jaký je spalovací proces a složení spalin. Obecně nelze říci, že by spalování biomasy neznečišťovalo prostředí. Pokud bude spalována ve vhodném zařízení, dají se exhalace srazit na velmi nízkou úroveň.\" Lze říci, že při spalování uhlí i biomasy bude záležet na tom, v čem a jakým způsobem se spálí? \"Ano. Energetické využití se hodnotí na prvním místě, tedy zda spalováním materiálu lze získat dostatek energie. Následuje otázka, za jakých podmínek lze něco spalovat, co z toho uniká do ovzduší a co zůstává jako tuhý odpad.\" Myslíte si, že dosáhnou obnovitelné zdroje osmiprocentního podílu na získávání energií? \"Otázkou je, kdy toho budeme schopni dosáhnout, protože vodní elektrárny mají své přirozené limity, větrné také, spalování biomasy je sice lepší než spalování uhlí ve starých zdrojích, uhlí se ale v moderních technologiích dá také pro výrobu energií dobře spálit. Máme ještě geotermální energii, tepelná čerpadla, sluneční energii. Myslím si, že osmiprocentní podíl je dost vysoký. Nevím, zda toho bude dosaženo. Musí se brát ohled také na ekonomiku získávání energie.\" Zdroj: Deník Mostecka Autor: JAN FILIPI
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí