zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozbor půdy u průmyslové zóny nijak nepřekvapil

15.10.2003
Zemědělství
Chemické látky
Havárie
Rozbor půdy u průmyslové zóny nijak nepřekvapil
Rozbor půdy na okraji bývalého hutního areálu Koněv v lokalitách Dubí, Dříň a Kročehlavy provedla na objednávku kladenského magistrátu na začátku prázdnin specializovaná firma.
V pořadí druhé vzorkování navazovalo na rozbory provedené na popud obyvatel městské části Dubí a Dříň, kteří si opakovaně stěžovali na neobvyklý úhyn vegetace v zahradách rodinných domů.Byl to letos již druhý odběr v okolí tepelné elektrárny. Poprvé na přelomu dubna a května firma KAP brala vzorky v bezprostředním okolí průmyslové zóny v Kladně Na Šestém. Cílem doplňujících odběrů bylo upřesnit výskyt látek, které se ve vzorcích vyskytly v nadlimitní koncentraci v širším okolí průmyslové zóny. Vzorky byly proto v létě odebrány na dětském hřišti v ulici Generála Eliáše v Dubí, v borovém lese nad ulicemi Jánská a V. Maršnera v Dříni, mezi ulicí M. Majerové a bývalými výsypkami železné rudy Poldi Kladno-Kročehlavy.Výsledky laboratorních analýz na přítomnost chemických látek - chlorované uhlovodíky, pesticidy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a chlór - byly analyzovány a zjištěné hodnoty následně porovnány s limitními hodnotami danými Vyhláškou MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Zachycené koncentrace síry a chlóru překročily u všech odebraných vzorků limitní parametr stanovený Vyhláškou č. 13/1994 Sb., v případě vzorku ze Dříně byl tento parametr překročen osmadvacetkrát. Vysoké koncentrace síry zjištěné předchozím průzkumem v Kladně-Dubí (1240 mg/kg suš.) nebyly doplňkovým průzkumem potvrzeny, ale i v tomto případě byly zaznamenány její výrazně nadlimitní koncentrace.Ze závěrečné zprávy firmy KAP vyplývá, že doplňkový průzkum znečištění na území města Kladna zaznamenal kontaminaci zemin sírou, chlórem a PAU. Toxické koncentrace síry a chlóru se vykytují pouze v nejbližším okolí tepelné elektrárny. Plně se však neprokázaly příčiny úhynu vegetace, proto firma navrhla, aby další monitoring sledované oblasti proběhl v době zaznamenaného úhynu vegetace nebo v těsné návaznosti na něm.Výsledky laboratorních analýz znovu potvrdily, že okolí průmyslové zóny vykazuje zvýšené koncentrace síry a chlóru. Vzhledem k tomu, že tato oblast byla desetiletí vystavena imisní zátěži ze spalování uhlí v hutním průmyslu, nejsou zvýšené koncentrace polyaromatických uhlovodíků a síry v půdě neobvyklé. I obsah chlóru v půdě není přírodního charakteru a s vysokou pravděpodobností souvisí s průmyslovou činností.Magistrát města Kladna nyní zajistí posouzení, zda zjištěné nadlimitní koncentrace výše uvedených látek nemohou ohrozit lidské zdraví a kvalitu rostlin pěstovaných na zahradách, a navrhne další postup. RADOVAN VÍTA, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna Zdroj: Kladenský deník Autor: RADOVAN VÍTA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí