zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Arnika varuje poslance: Neschválíte-li zákon o Natuře, budeme tvrdě platit!

16.10.2003
Příroda
Arnika varuje poslance: Neschválíte-li zákon o Natuře, budeme tvrdě platit!
Arnika předala poslancům dopis upozorňující na možné důsledky neschválení novely zákona o ochraně přírody PRAHA – Pokud Česká republika nenaplní včas požadavky evropských směrnic v ochraně přírody, mohou ji postihnout citelné finanční sankce ve výši až 100 000 EUR denně. Poslanecká Sněmovna přitom již téměř rok projednává novelu zákona o ochraně přírody, jejíž schválení je teprve prvním krokem k naplnění směrnic. Nevládní organizace na tyto skutečnosti upozornily poslance dopisem, který jim dnes předalo sdružení Arnika. Arnika poslance žádá, aby svým hlasováním nedali všanc nejen přírodu, ale také státní rozpočet. Česká republika je do data vstupu ČR do EU povinna předat Evropské komisi návrh soustavy chráněných území Natura 2000 a zajistit jejich ochranu. Potřebná úprava zákona však stále chybí. Poslanci budou novelu projednávat na nadcházející říjnové schůzi, její osud je však nejistý – zemědělský výbor doporučil Sněmovně návrh zákona zamítnout. „K možným důsledkům mohou patřit i vysoké pokuty v řádu desítek tisíc EUR denně, a zvláště pozastavení pomoci ze strukturálních fondů EU. To by mohlo významně postihnout například výstavbu silnic či rozvoj venkova,“ uvádí Vlastimil Karlík z Arniky. Dopis dosud podpořilo 19 nevládních organizací, včetně svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, České společnosti ornitologické a Ústavu pro ekopolitiku. Příloha: text dopisu Vážená paní poslankyně (vážený pane poslanče), již téměř rok Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednává návrh novely zákona č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem je transpozice evropských směrnic v oblasti ochrany přírody do českého právního řádu. Povinností České republiky je přitom do data vstupu do Evropské unie nejen přijmout odpovídající legislativní opatření pro správnou transpozici směrnic, nýbrž i věcně naplnit jejich požadavky, především co se týče vytváření soustavy chráněných území evropského významu, Natura 2000. Na základě směrnice o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS to znamená navrhnout a vyhlásit oblasti pro ochranu ptáků; na základě směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť č. 92/43/EHS je nutno zpracovat předběžný seznam navrhovaných území a zajistit jejich ochranu. Odklad při projednávání novely proto již nyní vážně ohrožuje naplnění požadavků směrnic Českou republikou. Evropská komise dala již mnohokrát najevo, že v případě přetrvávajících nedostatků při přípravě soustavy Natura 2000 neváhá sáhnout k prostředkům, které jí dává Dohoda o Evropské unii, jako jsou citelné pokuty ve výši 15-100 000 EUR denně, či dokonce k hrozbě pozastavení finanční pomoci ze strukturálních fondů. Zřízení soustavy Natura naopak umožní čerpání dalších finančních prostředků z některých evropských fondů i ze státního rozpočtu, a to nejenom jako spolufinancování péče o území Natury 2000 (např. agroenvironmentální programy pro zemědělce), ale i pro podporu místního rozvoje v těchto územích (např. podpora šetrné turistiky apod.). Implementace evropských směrnic pomůže zajistit péči o nejvzácnější části českého přírodního dědictví, včetně orchidejových luk v Bílých Karpatech, harmonické krajiny na Třeboňsku, Šumavy s rašeliništi a vzácnými zbytky pralesů, pálavských stepí, lužních lesů podél Moravy, Odry a dalších řek nebo horské tundry na hřebenech Krkonoš. Zajistí ochranu toho nejcennějšího, co se z naší přírody uchovalo, pro veřejnost, turisty i místní obce. Domníváme se proto jednoznačně, že schválení novely zákona 114/1992 Sb. v podobě odpovídající směrnicím EU je v zájmu České republiky a žádáme Vás, abyste to při projednávání zákona měli na paměti. [Ve verzi dopisu pro poslance koaličních stran] Jako poslankyni (poslanci) stran vládní koalice si Vám zároveň dovolujeme připomenout, že novela zákona 114/1992 Sb., zahrnující požadavky evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, včetně odpovídajícího zajištění finančních prostředků pro vlastníky pečující o dotčené pozemky a zajištění jednotné a místně vykonávané speciální státní správy v ochraně přírody a krajiny pro národně i evropsky významná chráněná území, je zahrnuta v programovém prohlášení vlády. V koaliční smlouvě je pak zakotven závazek prosazení přijetí legislativních aktů nezbytných pro dokončení harmonizace českého právního řádu s právním řádem EU. Za Koalici nevládních organizací pro Naturu 2000: V Praze dne 10. října 2003 Vlastimil Karlík sdružení Arnika Chlumova 17, 130 00 Praha 3 Dopis k 10. říjnu dále podpořili: Členové Koalice pro Naturu 2000: Česká společnost ornitologická Hnutí Duha ZO ČSOP Veronica sdružení Calla Další: Český svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Otevřená společnost, o.p.s. Ústav pro ekopolitiku Zelený kruh Econnect VITA Ostrava Český a Slovenský dopravní klub Centrum pro dopravu a energetiku Ateliér pro životní prostředí ČSOP, Regionální sdružení v Brně Síť ekologických poraden (STEP) Občanská sdružení Topol (Plzeň), Brůdek (Brůdek, okr. Domažlice) a Zač Market (Strašice) Doc. Bořivoj Šarapatka a RNDr. Vlastimil Kostkan, PřF UP Olomouc
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí