zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Motivovat výrobce a distributory energie

27.10.2003
Obecné
Motivovat výrobce a distributory energie
Česká republika se snaží, s ohledem na nepříznivou energetickou náročnost, zvyšovat energetickou účinnost. Cestu zvyšování nastoupila záhy po roce 1990, a to přijetím tzv. energetického zákona č. 222/1994 Sb., a Státní energetické politiky. V roce 2000 byla aktualizována Energetická politika ČR a byly vydány dva nové zákony. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, který nahradil stávající zákon č. 222/1994 Sb., a byl veden snahou implementovat řadu ustanovení z energetických směrnic Evropské unie. Precizoval úřad energetického regulátora a ustanovil operátora trhu s elektřinou. Ve stejné době byl schválen v Parlamentu ČR a v Senátu úplně nový zákon (první toho druhu v ČR), a to zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ten stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání energií zejména elektrickou a tepelnou, ale i s plynem a dalšími palivy. Energetická koncepce (politika) stanovuje hlavní cíle z pohledu dlouhodobého rozvoje energetického odvětví k motivování výrobců a distributorů energie k ekologicky šetrnému chování. Ve spotřebitelské sféře patří k dlouhodobým cílům snížení primárních energetických zdrojů a zpracovatelských surovin. V oblasti komunální a v bytové sféře by mělo být dosaženo snížení energetické náročnosti především podporou programů, vedoucích k úsporám energie a vyššímu využívání alternativních energetických surovinových zdrojů. Mezi nástroje zvyšování energetické účinnosti patří správně nastavená cenová úroveň a tarifní struktury energetických komodit a služeb, a to včetně tomu odpovídajících odpisových sazeb a valorizace odpisových základů pro energetická zařízení pro účely tvorby cen za technickou jednotku nebo službu. Ke snížení energetické náročnosti patří také funkční a nediskriminační motivační systém podpory úspor energie. Tento systém podporuje stát, a to jak z prostředků státního rozpočtu, tak z prostředků veřejných. Specifickou možností jak systémově aplikovat snižování energetické náročnosti, je forma EPC (Energy Performance Contracting), tj. financování třetí stranou a následné splácení investice z energetických úspor. Česká vláda každoročně vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, ve kterém jsou uvedeny dotační tituly na podporu úspor a vyššího využívání energie. AUTOR: Ing. JOSEF BUBENÍK ředitel České energetické agentury ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
CHEMELEONI s.r.o.
10
11. 2021
10-11.11.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Krystal
Verlag Dashöfer
23
11. 2021
23.11.2021 - Konference
Hotel Olympik Tristar
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí