zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V lastníci neštátnych lesov žiadajú rovnakú podporu akú dostávajú poľnohospodári

20.10.2003
Les
V lastníci neštátnych lesov žiadajú rovnakú podporu akú dostávajú poľnohospodári
Únia združujúca vlastníkov neštátnych lesov žiada rovnakú podporu pre neštátne subjekty obhospodarujúce ako poľnohospodársku, tak i lesnú pôdu Bratislava 16. októbra (TASR) - Únia združujúca vlastníkov neštátnych lesov žiada rovnakú podporu pre neštátne subjekty obhospodarujúce ako poľnohospodársku, tak i lesnú pôdu. Plánovaná podpora pre lesníctvo zo štrukturálneho fondu Európskej únie (EÚ) EAGGF na roky 2004 - 2006 vo výške 5 % z jeho celkových zdrojov pre SR, čo predstavuje 12 miliónov EUR, je v porovnaní s prostriedkami naplánovanými pre poľnohospodárske subjekty nízka. Negatívny dopad na rozvoj pocítia predovšetkým horské a podhorské oblasti, kde podiel lesnej pôdy dosahuje až 80 %. Návrhy Sektorového operačného plánu (SOP) a Plánu rozvoja vidieka SR, ktoré slúžia ako programové dokumenty pre čerpanie finančných prostriedkov z EAGGF, nenapĺňajú základný cieľ stanovený EÚ pre túto oblasť - zabezpečiť multifunkčné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pri rešpektovaní a zvyšovaní environmentálneho princípu využitia pôdy, uviedol predseda únie Juraj Vanko. Súkromní vlastníci rovnako nesúhlasia s navrhnutou výškou štátnej pomoci pre financovanie verejných funkcií lesa na budúci rok. Vanko tvrdí, že štát nedoceňuje ani mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré podporujú iné odvetvia ako napríklad cestovný ruch, alebo tvoria a chránia životné prostredie. Únia súkromných vlastníkov požaduje spravodlivosť pri úhrade majetkovej ujmy spôsobenej obmedzením hospodárenia na pôde. \"Nemôžeme naďalej trpieť štátne obmedzenia, ktoré nám znemožňujú zhodnotiť vlastný prírodný kapitál podľa nášho rozhodnutia,\" tvrdí Vanko. Tieto obmedzenia podľa neho spočívajú v neodôvodnenom zvyšovaní rozsahu území s najvyšším stupňom ochrany prírody, a tým pádom aj s vylúčením akejkoľvek hospodárskej činnosti vlastníkov, alebo užívateľov lesných pozemkov. Kým v súčasnosti patrí podľa zákona o ochrane prírody a krajiny do 4. a 5., teda najvyšších stupňov ochrany takmer 105 000 hektárov (ha) poľnohospodárskych a lesných pozemkov, aktuálny návrh hovorí až o 260 000 ha, z čoho drvivú väčšinu predstavujú lesné plochy. Uvedené stupne odnímajú vlastníkovi pozemku možnosť čo i len v minimálnej miere hospodársky tento svoj majetok využívať. Orgány ochrany prírody pri návrhu osobitne chránených území európskeho významu Natura 2000, nerešpektovali podľa súkromných vlastníkov lesov smernicu Európskej komisie, ktorá ich vyhlasovanie upravuje. Podľa nich je návrh v rozpore s ústavou SR, pretože nezabezpečuje náhradu majetkovej ujmy, ktorá z týchto obmedzení vyplýva. Rovnako chýba aj jej jasné zadefinovanie. Na budúci rok vypočítali lesníci výšku tejto kompenzácie na 920 miliónov Sk za obmedzenie lesohospodárskych aktivít a ďalších 380 miliónov Sk za straty z dôvodu aplikácie zákona o ochrane prírody a krajiny. Kompenzačné požiadavky vlastníkov súkromných lesov podporuje aj lesoochranárske zoskupenie Vlk. Vlastníci neštátnych lesov sú pritom ochotní aktívne sa podieľať na ochrane prírody na svojich pozemkoch, ale nie pod tlakom reštrikcií a popieraní ich práv. S rozlohou 2 milióny ha, pokrývajú lesy 40 % územia SR. Zdroj: TASR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí