zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2004 - 2006

27.10.2003
Obecné
Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na léta 2004 - 2006
Na podzim roku 2000 vláda schválila Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Impuls ke vzniku tohoto dokumentu vyšel z Ministerstva životního prostředí a návrh programu je společným dílem meziresortní pracovní skupiny při MŽP. V průběhu zpracování byl k dispozici na domovské stránce MŽP na Internetu k veřejné diskusi a prošel mnoha připomínkovými řízeními. Nakonec se podařilo vytvořit podrobný program, jehož význam zhodnotí budoucnost. Česká republika se hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje a jeho programovému prohlášení - Agenda 21 (Rio de Janeiro, 1992). Agenda 21 je akční program pro 21. století, který hledá východiska pro další vývoj v globálním měřítku z hlediska ekonomických, sociálních a kulturních plánů signatářských států. Její významnou částí je z hlediska environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kapitola 36, “Podpora vzdělávání, veřejného povědomí a odborného školení” (Agenda 21, MŽP, Praha, 1998). Z mezinárodního hlediska dokládá rostoucí význam environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty také výzva zemím Evropské unie a střední Evropy z jednání konference “Environmental Education and Training in Europe”, pořádaná Evropskou komisí v Bruselu v květnu 1999. Stěžejním cílem Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta nepatří pouze do profesní přípravy jednotlivých oborů a odborností, ale náleží do základů všeobecného vzdělání, které získáme výchovou v rodině i ve školách, celoživotním sebevzděláváním, vlastními zkušenostmi a citem. Jeho zabezpečení je zásadním úkolem veřejného zájmu. Název programu je dlouhý, aby obsáhl významově vše, co si pod pojmy vzdělávání, výchova a osvěta představujeme. Proč jsme upřednostnili pojem “environmentální” před dosud užívaným, z vědecké terminologie převzatým názvem “ekologický”? Je to dáno rozdílnou šíří obou termínů. Ekologie zkoumá vztahy mezi organismy navzájem a jejich vztahy k životnímu prostředí. Environment - životní prostředí - obsahuje problematiku všech složek životního prostředí, včetně vzájemných vazeb, škod na životním prostředí a jejich nápravy, ekonomických souvislostí, atp. Vůdčími aktéry Státního programu budou kraje, regiony, obce a města. Bude velmi záležet na vzájemné spolupráci konkrétních lidí, ať už z veřejné správy, nestátních neziskových organizací, nebo učitelů, odborníků, profesionálních i dobrovolných spolupracovníků. Ústřední orgány státní správy budou zabezpečovat metodické vedení a informační propojení. Také finanční stránka by neměla být zabezpečena pouze ze společné “státní pokladny” a státních fondů, ale doufáme, že bude masivněji finančně podporována i s pomocí bankovního sektoru, podnikových fondů, nadací, sponzorů a dárců. Ministerstvo životního prostředí společně s vládou České republiky vkládají naději do uplatňování cílů Státního programu např. pro předcházení škod na životním prostředí, které šetří finanční prostředky za jejich nápravu a současně snižuje možné ohrožení života a zdraví lidí. Státní program může motivovat i vznik nových profesí, např. rozvojem nových technologií šetrných k životnímu prostředí, případně vznik nových pracovních příležitostí pro nezaměstnané. Je to významné i pro další pozitivní hospodářský rozvoj země. Nemalý přínos programu spočívá i v oblasti zvýšení kvalifikovanosti veřejné správy při rozhodování a ve správních řízeních. Přeji nám všem, aby se Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice stal přirozenou součástí našeho života. RNDr. Miloš Kužvart bývalý ministr životního prostředí Následující dokumenty naleznete na adrese: www.env.cz o Meziresortní pracovní skupina o Usnesení vlády České republiky ze dne 23. října 2000 č.1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice o Usnesení vlády č. 991 P ze dne 8. října 2003 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice o Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2001 - 2003 o Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 - 2006 o Zpráva o plnění Akčního plánu o Předmluva ministra o Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (včetně příloh) o Výtah studie EVVO v podmínkách krajů a nižších článků řízení Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí