zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na svoz odpadů někdy stačí pick-up

04.11.2003
Odpady
Na svoz odpadů někdy stačí pick-up
Město Jablonec nad Nisou a společnosti, zajišťující jeho nakládaní s komunálním odpadem, přistoupily velmi razantně k řešení sběru a recyklace některých \"speciálních\" složek komunálního odpadu.
Ve městě se od počátku tohoto roku úspěšně sbírají nápojové kartony a nově také PE fólie (dále jen pytlíky). Odpadní nápojové kartony jsou zdrojem suroviny. Skládají se ze tří vrstev: plastu, hliníku a papíru. Po jejich rozvláknění lze všechny tři složky oddělit a využít. Zejména papírová složka je cenná, neboť se do ní používají kvalitní dlouhá celulózová vlákna. To je činí zajímavým pro papírny. Také PE fólie lze, pokud jsou dobře vytříděné, dobře zrecyklovat. Jeden pokus o sběr nápojových kartonů proběhl ve městě již před třemi lety. Zaměřil se hlavně na školy, ale jeho výtěžnost byla minimální. Navíc nastaly problémy s odbytem sebrané suroviny na recyklační linku v Nové Pace. Podruhé se začalo na sběru \"tetrapaků\" pracovat loni, zúčastněné strany však už k němu přistoupily na profesionální úrovni. Navíc více než 90 % obyvatel vyjádřilo v anketě svou ochotu se na sběru podílet. Otázka byla, jak vše zajistit technicky. Ve městě funguje separovaný sběr komunálního odpadu, dotovaný na základě smlouvy se společností Eko-kom, na němž se podílejí Severočeské komunální služby, Technické služby města Jablonce a Severočeské sběrné suroviny. Zdánlivě nejjednodušší cestou by bylo přidat k běžným kontejnerům ještě jeden pro sběr nápojových kartonů. To by však nebylo ideální. Jde o obaly od džusů, vína a mléka, které nemohou být dlouhodobě skladovány bez vymytí. Navíc jde o poměrně lehký materiál, který po sešlápnutí velmi zmenší svůj objem. Sběr takového odpadu do běžných kontejnerů by proto přinesl dosti problémů, zejména nutnost vyvážet v dlouhých časových úsecích, které ale kolidují s hygienickými požadavky. MEZITITULEK: Pilotní projekt Po zvážení všech technických podmínek se nakonec projektu ujaly Severočeské sběrné suroviny, a. s., a navrhly provádět sběr pytlovým způsobem s pravidelným, čtrnáctidenním svozem, přičemž místy pro odkládání pytlů budou \"hnízda\" na tříděný odpad. Zpracování vytříděných odpadů bylo zajištěno na základě pilotního projektu mezi společnostmi Eko-kom, a Papírny Bělá. Společnost Eko-kom do projektu vstoupila také prostřednictvím dodávky sběrných pytlů nebo propagačních materiálů. Pavel Strnad se Severočeských sběrných surovin, který se podílel na celé organizaci, říká: \"Občané města projevili zájem o tento druh sběru, ale to byl teprve začátek. Museli jsme zajistit jejich důkladnou informovanost. Jestli si někdo myslí, že se to dá zařídit jedním článkem za rok, mýlí se. Veřejnost průběžně informujeme neustále v městském měsíčníku, letáky do schránek i na webových stránkách města\". Po informační kampani bylo na počátku tohoto roku s městským zpravodajem distribuováno skoro 20 tisíc letáků, k nimž byl připojen pytel na sběr. Byl stanoven harmonogram svozu a sběrná místa. Zpočátku se pytle svážely jednou za dva týdny, po krátkém čase však byl zaveden svoz týdenní - jednak byla dostatečná produkce odpadů, jednak se ukázalo, že lidé mají problém s rozlišením sudého a lichého týdne. Pokud se spletli, ležely naplněné pytle na stanovišti příliš dlouho. Kromě pravidelného svozu však mohou občané odevzdat naplněný pytel kdykoliv bezplatně ve sběrném dvoře. Nový recyklační pytel si každý občan může zdarma vyzvednout na dvanácti místech ve městě. MEZITITULEK: Sběr a svoz Svoz z jednotlivých sběrných míst, kterých je po městě přes devadesát, se provádí vozidlem pick-up Severočeských sběrných surovin. Sebraný odpad se skladuje ve sběrném dvoře a po dosažení lisovatelného množství se lisuje do balíků a postupně odváží k recyklaci do papírny. \"Kvalita třídění v pytlech je velmi dobrá,\" říká Pavel Strnad a dodává: \"Samozřejmě se objevily pytle, kde byl komunální odpad nebo jiné věci, ale to se stává málokdy. Z hlediska sběru je výhodné, že jsou za obsah zodpovědni sami lidé. Naplnění pytle přece jen chvíli trvá, po tu dobu mají tento odpad doma. To je nutí ke kvalitnímu vymývání odpadních obalů, což zvyšuje kvalitu sběru.\" Podle názoru Pavla Strnada přispělo k úspěchu pytlového sběru také to, že město nemá zavedenu kapitační platbu, ale lidé platí za vyvážení popelnice. Důsledným tříděním je pak možno tyto platby snížit až na polovinu. Podle statistiky se množství sebraných tetrapaků ve městě stále zvyšuje. Celkem bylo za tři měsíce (od března do června) vytříděno s recyklováno téměř 3750 kg nápojových obalů (viz graf). Náklady na provoz systému jsou zatím vyrovnané. Jeden svoz pytlů pick-upem stojí kolem 900 korun, tj. 3600 korun měsíčně. Zatím jedinou ztrátovou položkou jsou náklady na distribuci letáků a pytlů Českou poštou, což stálo přes 30 tisíc korun. Dá se však očekávat, že až si občané zvyknou vyzvednout recyklační pytel sami, tyto náklady se sníží. Trvalou informovanost občanů zajišťují články v místním tisku, které jsou vzhledem k podpoře města zdarma. Náklady jsou kompenzovány příjmy od Eko-komu za vytříděnou surovinu, které se pohybují letos kolem 3 tisíce Kč/tunu nápojových kartonů. O pytlový sběr se zajímají i okolní města, takže se zavádí ve Smržovce, Desné a Železném Brodě, zájem mají i další města Ústeckém a Libereckém kraji. MEZITITULEK: Další na řadě jsou fólie Úspěch pytlového sběru nápojových kartonů pomohl k rozvoji sběru další komodity - PE fólií, všeobecně známých jako \"igelitové pytlíky\", jejichž množství nosí lidé ze všech obchodů. Jejich recyklace ve směsných plastech je problematická, neboť o výrobky z nich není velký zájem. Navíc v Jablonci směsné plasty v podstatě nesbírají - jsou tam pouze kontejnery na PET lahve jako nejefektivnější komoditu komunální sběru. Zcela jiný přístup však mají zpracovatelé k vytříděným čistým PE fóliím - pak se stávají žádanou surovinou. Sběr PE fólií se organizuje v podstatě stejně jako v případě nápojových kartonů, sběrné pytle jen mají odlišnou barvu. Je na nich také podrobná instrukce, co do nich patří (igelitové tašky, mikrotenové sáčky, svačinové fólie, balení PET lahví a bublinkové fólie). Naopak se do nich nevkládají obaly znečištěné, tvrdé plasty (kelímky od jogurtů) nebo obecně komunální odpad. Zkušenosti s tímto sběrem jsou zatím pozitivní, kvalita sběru je vysoká. Příměsi se vyskytují minimálně. Sebraný odpad je recyklován opět na PE fólie. PE fólie i nápojové kartony nejsou běžnou komoditou separovaných sběrů, přesto je v Jablonci úspěšně sbírají a zajišťují jejich recyklaci. Ukazuje se, že sázka na pytlový sběr těchto komodit je správná, neboť vyhovuje charakteru těchto složek komunálního odpadu. Pro její větší rozšíření by bylo vhodné uskutečnit další pilotní pokus v jiných podmínkách - například v různých typech zástavby, či v různě velkých obcích, kde může být postoj obyvatel odlišný. Zdroj: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí