zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otázky kolem evidence odpadů v obcích

10.11.2003
Odpady
Otázky kolem evidence odpadů v obcích
Pokud obec uzavře s firmou smlouvu o tom, že se zapojí do systému obce se svým odpadem podobným komunálnímu, nastanou jí zřejmě potíže v evidenci.
V našich končinách (Zlínský kraj) tyto smlouvy na zapojení firem do systému vůbec nejsou obvyklé - starostové se jim brání, ačkoliv jinde jsou takové smlouvy běžné. Jsou to pro ně starosti, případně i náklady navíc, protože někteří podnikatelé mohou do obecních nádob na tříděný odpad sypat nekontrolovatelné množství odpadů apod. Navíc podle mých zkušeností není zřejmě běžné, aby obce vedly řádně evidenci o svých odpadech a zasílaly na příslušné úřady hlášení. Jaké je vysvětlení tohoto jevu? MEZITITULEK: Náročná práce Zkusila jsem letos vytvořit roční hlášení za jedno městečko, v němž je smlouvami zapojeno kolem 30 firem, naštěstí však jen s popelnicemi, nikoliv i s vytříděnými složkami. Práce to byla příšerná a ještě se spousta údajů musela psát odhadem. Vůbec si nedovedu představit, jak bych stvořila v obci hlášení, pokud by firmy byly zapojeny komplexně i se všemi vytříděnými odpady. Jak by se asi zjišťovalo, kolik toho za rok naházely do kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po obci? Nejspíš by se muselo čekat na zpracované evidence všech zapojených firem, pokusit se z nich vyčíst jejich údaje (možná vymyšlené a neúplné, protože evidovat něco, co každou chvíli jen někam odhodím a nejspíš hned nezapíšu do průběžné evidence, a nemám k tomu žádný doklad, je obtížné) a pak po odečtení získat údaj, který by měl platit pro odpady obce, tedy od občanů. A vše zavést do hlášení (samozřejmě rozlišit vlastní a převzaté odpady). O vedení průběžné evidence na takové obci už se ani neodvažuji přemýšlet. Nechce se věřit, že tuto činnost hladce zvládají na těch obcích, které ochotně uzavírají s firmami smlouvy podle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Spíš jim tato stránka problému uniká: v ročním hlášení se jí buď vůbec nezabývají, nebo prostě neposílají žádné, a průběžnou evidenci nevedou. Pro většinu obcí je dnes asi nejzažitější vedení evidence a pravidelné hlášení pro Eko-kom. Tam se však nevyžaduje rozlišení na obalové odpady od občanů a obalové odpady od firem zapojených do systému obce. MEZITITULEK: Obce dělají evidenci samy Nedávno jsem narazila na firmu, která vede evidenci pro spoustu podniků a taky pro obce. Na dotaz, jak vedou pro obce evidenci v případě, že do systému má zapojeny i firmy, odpověděli, že to dělají ze znalosti evidence těch firem, pro něž ji vedou. Jak to udělají s firmami, které nejsou jejich zákazníky, ač s obcí smlouvu mají, už mi není známo. Je tu ale naznačeno řešení - obec by musela dát při uzavírání smlouvy firmě podmínku, že si nechá zároveň vést evidenci o odpadech. Je to však podmínka poměrně nedemokratická. Když se však vezme v úvahu, že na uzavření smlouvy s obcí nemá firma žádný právní nárok - kdo ví? V případě obcí našeho regionu však kromě měst, které na to mají technické služby, obcím zpravidla žádná firma evidenci nevede, dělají to samy. A naopak, pokud menší živnostníci v obcích mají uzavřeny smlouvy na odvoz svých odpadů, je to s firmami, které se vedením evidence pro obce nezabývají. Proto by bylo dobré vědět, zda se někdo zajímal o stav vedení evidence o odpadech v těch obcích, které bez váhání uzavírají smlouvy podle § 17, odst. 5? Je tam všechno v pořádku a naši starostové (vědomí si svých povinností k vedení evidence) jsou snad zbytečně opatrní a obezřetní, když se do něčeho takového bojí jít? Centrum pro hospodaření s odpady VÚV již zpracovává hlášení od pověřených obcí třetího stupně, kde program EVI dokáže rozlišit v hlášení obcí i odpady převzaté od občanů a od firem. Bylo by určitě zajímavé získat odtud údaj o kvalitě vedení evidence na obcích s důrazem na ty, které uzavírají smlouvy podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. Možná by se ukázalo, že obce uzavírající smlouvy s firmami o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem, nejsou pak v důsledku toho schopny dostát v požadovaném rozsahu zákonu o odpadech co se týká vedení průběžné evidence o odpadech a kvality celoročního hlášení. AUTOR: Ing. Alena Poštolková, Městský úřad Otrokovice Zdroj: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí