zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vstup do Terra Natury byl schválen

30.10.2003
Geologie
Vstup do Terra Natury byl schválen
Bílina - Zastupitelé Bíliny schválili uzavření zakládací smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti Terra Natura mezi městem, Severočeskými doly, se sídlem v Chomutově, obcí Hrobčice, podnikateli L. Horou, J. Luňákem a F. Tomanem. Podpisem smlouvy byl pověřen starosta Josef Horáček. Od tohoto momentu budou dotčené subjekty společně postupovat při realizaci revitalizace Radovesické výsypky. Již v červnu letošního roku zastupitelé Bíliny schválili uvolnit částku 50 tisíc korun, která je vkladem do společnosti. Zakládací smlouva také přesně definuje veškeré náležitosti. Například druhy poskytovaných služeb, majetkové vklady, orgány společnosti, jejich působnost a rozhodování, povinnosti členů, hospodaření, vedení účetnictví a v neposlední řadě podmínky, za jakých může dojít ke zrušení, likvidaci a zániku společnosti. Terra Natura si za cíl vytkla obnovu zaniklých obcí v oblasti Radovesické výsypky, konkrétně částečnou obnovu Hetova, mimo jiné provozování muzea s relikviemi zaniklých obcí, obnovit věže na hradě Kostomlaty. Společnost chce na území provozovat také ekologické zemědělství jako sadařství, pastevecký chov dobytka, zaměřit se na výrobu biopotravin, sušení ovoce apod. V projektu je pamatováno rovněž na agroturistiku, obnovu řemesel - košíkářství a včelařství, zřídit naučné stezky, cyklistické i koňské stezky, zavést hypoterapii, včetně hyporehabilitace. V Kostomlatech by měl být vybudován velký autokemp, Bílina by se měla stát příměstskou zónou, lidé by na bývalé výsypce měli nalézt nejrůznější areály pro sportovce, pořádat by se tu měly společenské akce. Náklady na zřízení a provozování jednotlivých služeb budou hrazeny z předstrukturálních a strukturálních fondů Evropské unie, státních revitalizačních zdrojů, datací, darů, dobrovolných příspěvků, prodeje výpěstků, vstupného apod. Do společnosti, kromě města Bíliny, vloží finanční vklady také jednotliví zakladatelé. Severočeské doly 200 tisíc, Hrobčice 30 tisíc, podnikatelé Hora, Luňák a Toman rovněž po 30 tisících. Peněžité vklady jsou zakladatelé podle smlouvy povinni splatit na zvláštní konto k tomuto účelu zřízené. Nejpozději do jednoho měsíce od vzniku společnosti. Zdroj: Deník Směr
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí