zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stát nepotápí zelenou energii

31.10.2003
Obecné
Stát nepotápí zelenou energii
V článku uveřejněném v HN 9. října se senátor Josef Novotný poněkud rozhořčeně zamýšlí nad snahou státu o podporu obnovitelných zdrojů energie a na úkor malých tepláren profitující společností ČEZ. Jako pracovník odborně zainteresované části státní mašinérie bych si dovolil uvést několik upřesňujících faktů k tomuto, slovy senátora, \"geniálnímu řešení\". Spoluspalování biomasy v uhelných kotlích je velice vhodný způsob, jak nahradit určité množství fosilních zdrojů zdroji obnovitelnými. Snad mi senátor Novotný dá za pravdu, že hodím-li do kotle biomasu společně s uhlím, jisté množství uhlí ušetřím, konkrétně množství odpovídající teplu získanému spálením biomasy. Výhody tohoto řešení? Je levné, spolehlivé a ekologické. Pouze elementární energetická fakta. Účinnost výroby elektrické energie v uhelné kondenzační elektrárně není čtvrtinová, jak se domnívá senátor Novotný, nýbrž zhruba třetinová, v závislosti na parametrech páry a vlastnostech použitého paliva. Tato účinnost je dána zejména fyzikálními závislostmi při transformaci tepelné energie na energii mechanickou v turbíně. V teplárnách, kde kondenzační teplo plně či částečně expandované páry neodchází chladícími věžemi, ale využívá se pro vytápění nebo technologické účely, je účinnost mnohem vyšší, řekněme mezi 80 a 90 procenty. Z daného objemu spálené biomasy, dřevní štěpky, či alternativního paliva samozřejmě vyrobíme naprosto stejné množství elektřiny, ať jde o spalování samostatné nebo přídavné s uhlím. Navrhovaná podpora se v případě spoluspalování biomasy s uhlím vztahuje pochopitelně pouze na část vyrobené elektřiny, která odpovídá podílu tepelného příkonu v biomase. Pro upřesnění je nutno říci, že takovéto přídavné spalování lze realizovat v kotlích fluidních nebo roštových, které samozřejmě nejsou instalovány jen v elektrárnách společnosti ČEZ, ale i v mnoha dalších městských či podnikových teplárnách. Státní mašinérie, dle názoru senátora Josefa Novotného útvar strategie ČEZ, zpracovala návrh zákona, který má umožnit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie v tržních podmínkách. Předkládaný návrh uměle vytváří na trhu poptávku po jistém množství elektřiny z obnovitelných zdrojů (v roce 2010 celých 8 procent celkové tuzemské spotřeby) a garantuje stabilní podporu pro investory po dobu patnácti let. Mimoto je možné na výstavbu zařízení získat významnou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Pokud jde o biomasu, pěstování různých energetických plodin je dotováno nemalými částkami z prostředků Ministerstva zemědělství. Dle mého soudu se jedná o podporu, o které si jiná odvětví mohou zdát. Zvýšená poptávka po biomase může zvýšit její tržní cenu. Domnívám se však, že jak ČEZ, tak ostatní teplárny, včetně těch \"obnovitelných\", budou tuto biomasu nakupovat na stejném trhu a podmínky tedy budou mít stejné. To je fér, ne? Bylo by sice krásné, avšak naprosto iluzorní, přepokládat, že stát bude eliminovat veškeré podnikatelské riziko. Jeho úkolem je umožnit potenciálním investorům do obnovitelných zdrojů provést kvalifikované rozhodnutí, nikoliv zajistit jim tučné zisky z byznysu bez starostí. Uměle vytvořená mezera na trhu s energiemi z obnovitelných zdrojů nabízená státní mašinérií je tedy výzvou a je jen na podnikatelích, jak jí využijí. Autor je poradcem náměstka ministra průmyslu a obchodu AUTOR: pazdera@mpo.cz ZDROJ: HN
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí