zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanci neschválili zákon, čekají nás tvrdé sankce EU

06.11.2003
Příroda
Poslanci neschválili zákon, čekají nás tvrdé sankce EU
PRAHA – Jeden jediný hlas chyběl dnes odpoledne k tomu, aby Poslanecká sněmovna přijala zákon o ochraně přírody a krajiny. Nepřijetí tohoto zákona bude mít pro Českou republiku své důsledky: ČR nesplní své závazky vůči Evropské unii (1). Do data vstupu do EU nestihne Sněmovna přijmout příslušnou legislativu a splnit tak požadavky Bruselu. Ten po nás chce především vytvoření soustavy chráněných území Natura 2000 (2). Výsledek dnešního hlasování vystavil Českou republiku riziku sankcí, které mohou dosáhnout stovek tisíc EUR denně (3). „Sankce Evropské unie mohou zahrnovat jak vysoké pokuty, tak především pozastavení finanční pomoci z evropských fondů. Někteří poslanci zákon nepodpořili kvůli neoprávněným obavám, že by Natura 2000 mohla znamenat nějakou hrozbu rozvoje. Paradoxně ale Českou republiku zřejmě připravili třeba o peníze na stavbu dálnic nebo rozvoj venkova,“ uvedl předseda Arniky Ing. Vlastimil Karlík. Česká republika je povinna k datu vstupu do EU nejen novelizovat zákon o ochraně přírody, ale také navrhnout budoucí chráněná území, včetně projednání tohoto návrhu s vlastníky. \"To je již prakticky nemožné stihnout. Jednání s vlastníky může probíhat až po schválení zákona, který dnes poslanci shodili ze stolu. Celou záležitost tím protáhli nejméně o rok,\" vysvětluje Karlík. Poslanci dnes hlasovali také o pozměňovacích návrzích, které by zabránily veřejnosti účastnit se správních řízení. „Je dobře, že tyto návrhy neprošly. Těžko se z toho však můžeme radovat, když neprošel celý zákon. Ten byl pro budoucnost ochrany přírody a krajiny v České republice zcela klíčový,“ okomentoval dnešní dění ve Sněmově mluvčí Arniky Marek Jehlička. Přílohy: (1) Česká republika je povinna k datu vstupu nejen začlenit požadavky evropských směrnic o ochraně přírody do svého právního řádu, ale i vyhlásit tzv. oblasti ochrany ptáků a zaslat Evropské komisi předběžný seznam lokalit pro ochranu stanovišť a druhů. (2) Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, která se podle jednotných kritérií vytváří na celém území EU. Právním podkladem pro její vytváření jsou směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS a směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 92/43/EHS. (3) Pravomoc Evropské komise využít tyto nástroje vyplývají z článků 226 a 228 Dohody o Evropské unii. V případě porušení směrnic zahajuje komise přestupkové řízení (\"infringement procedure\") a v případě, že není zjednána náprava, předává případ Evropskému soudnímu dvoru. Nesplní-li členský stát požadavky vyplývající z rozsudku Evropského soudního dvora, může Evropská komise uložit peněžité tresty. Ty pak dosahují i řádu desítek či stovek tisíc EUR denně. TISKOVÁ ZPRÁVA SDRUŽENÍ ARNIKA
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí